Tražilica


Djela apostolska 9. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Djela apostolska 9,1Još je uvijek gorio Savao bjesnio prijetnjom i ubistvom protiv učenika Gospodnjim. On pristupi k velikomu svećeniku
Djela apostolska 9,2I zamoli od njega poslanice na sinagoge u Damasku. Ako tamo nađe pristaše ove nauke, da bi ih, muškarce i žene, doveo svezane u Jerusalem.
Djela apostolska 9,3I kad je na svojemu putu došao u blizinu Damaska, ujedanput obasja ga svjetlost s neba.
Djela apostolska 9,4On pade na zemlju, i začu glas gdje mu govori: "Savle, Savle, zašto me progoniš?"
Djela apostolska 9,5On reče: "Tko si ti, Gospodine? A on će: "Ja sam Isus, koga ti progoniš. "Teško ti je proti ostanu praćati se."
Djela apostolska 9,6A on dršćući i strepeći reče: "Gospodine, što hoćeš, da činim?" I Gospodin mu reče: "Ustani i idi u grad! Ondje će ti se reći, što ti treba činiti."
Djela apostolska 9,7A ljudi, što su putovali s njim, stajali su začuđeni, jer su doduše razabirali zvuk glasa, ali nijesu vidjeli nikoga.
Djela apostolska 9,8A Savao ustade sa zemlje, i otvorenim očima svojim nije vidio ništa. Tada ga uzeše za ruke i uvedoše u Damask.
Djela apostolska 9,9I bio je ondje tri dana slijep, niti je jeo, niti pio.
Djela apostolska 9,10A u Damasku je bio jedan učenik, po imenu Ananija. Njemu reče Gospodin u viđenju: "Ananija!" On odgovori: "Evo me, Gospodine!"
Djela apostolska 9,11A Gospodin mu reče: "Ustani i idi u ulicu, koja se zove Prava, i potraži u kući Judinoj Taržanina po imenu Savla! On se moli.
Djela apostolska 9,12U viđenju vidje čovjeka po imenu Ananiju, gdje uđe i stavi ruke na njega, da progleda."
Djela apostolska 9,13A Ananija odgovori: "Gospodine, čuo sam od mnogih za toga čovjeka, kolika zla počini svetima tvojim u Jerusalemu.
Djela apostolska 9,14I ovdje ima vlast od glavara svećeničkih, da veže sve, koji zazivaju ime tvoje."
Djela apostolska 9,15A Gospodin mu reče: "Idi, jer mi je on posuda izabrana. On ima da nosi ime moje pred neznabošce i kraljeve i pred sinove Izraelove.
Djela apostolska 9,16A ja ću mu pokazati, koliko mu valja trpjeti za ime moje."
Djela apostolska 9,17I pođe Ananija i uđe u kuću, i metnuvši ruke na njega i reče: "Savle brate, Gospodin Isus, koji ti se javi na putu, kojim si išao, posla me, da progledaš i da se napuniš Duha Svetoga."
Djela apostolska 9,18I odmah spadoše s očiju njegovih kao ljuske, i progleda, i ustavši pokrsti se.
Djela apostolska 9,19Tada je jeo i okrijepio se. Onda ostade još nekoliko dana s učenicima, koji su hili u Damasku.
Djela apostolska 9,20I odmah je po sinagogama propovijedao Isusa, da je on Sin Božji.
Djela apostolska 9,21A svi, koji su slušali, čudili su se i govorili: "Nije li ovo onaj, koji je gonio u Jerusalemu one, što su zazivali ime ovo, i ovamo je došao zato, da ih svezane vodi glavarima svećeničkim?"
Djela apostolska 9,22A Savao je bio sve silniji i zbunjivao je Židove, koji su stanovali u Damasku, dokazujući, da je Isus Krist.
Djela apostolska 9,23A kad se navrši podosta dana, dogovoriše se Židovi, da ga ubiju.
Djela apostolska 9,24Ali Savao doznade tu zasjedu njihovu; a oni su čuvali vrata dan i noć, da bi ga ubili.
Djela apostolska 9,25A učenici ga uzeše noću i spustiše ga preko zida u košari.
Djela apostolska 9,26A kad dođe Savao u Jerusalem, gledao je da se pridruži učenicima; i svi su ga se bojali, jer nijesu vjerovali, da je učenik.
Djela apostolska 9,27Tada se Barnaba zauze za njega i dovede ga k apostolima, i pripovjedi im, kako je na putu vidio Gospodina, i kako mu, je govorio, i kako je u Damasku slobodno propovijedao u ime Isusovo.
Djela apostolska 9,28I tako je on s njima u Jerusalemu izlazio i ulazio, i slobodno je propovijedao u ime Gospodnje.
Djela apostolska 9,29I govorio je i raspravljao s Helenistima; a oni su gledali da ga ubiju.
Djela apostolska 9,30Kad to doznaše braća, odvedoše ga u Cezareju i otpustiše u Tarz.
Djela apostolska 9,31A Crkva je po svoj Judeji i Galileji i Samariji bila u miru, i napredovala je, i hodila je u strahu Gospodnjem, i umnožavala pomoću Duha Svetoga.
Djela apostolska 9,32I dogodi se, kad je Petar obilazio sve, da dođe i k svetima, što su stanovali u Lidi.
Djela apostolska 9,33I nađe tamo jednoga čovjeka po imenu Eneju, koji je već osam godina ležao na postelji, jer je bio uzet.
Djela apostolska 9,34I reče mu Petar: "Eneja, iscjeljuje te Isus Krist ustani, i prostri sam sebi!" I odmah ustade.
Djela apostolska 9,35I vidješe ga svi, koji su stanovali u Lidi i Šaroni, i obratiše se Gospodinu.
Djela apostolska 9,36A u Jopi je bila jedna učenica po imenu Tabita, što znači Srna. I ona je bila puna dobrih djela i milostinja, što ih je činila.
Djela apostolska 9,37I dogodi se u one dane, da ona oboli i umrije. Onda je okupaše i metnuše u gornju sobu.
Djela apostolska 9,38A jer je Lida blizu Jope, učenici čuvši, da je Petar u njoj, poslaše dva čovjeka k njemu moleći: "Ne oklijevaj da dođeš k nama!"
Djela apostolska 9,39I ustade Petar i pođe s njima. I kad dođe, odvedoše ga u gornju sobu, i skupiše se oko njega sve udovice plačući i pokazujući mu suknje i haljine, što ih je bila izradila Srna, dok je bila s njima.
Djela apostolska 9,40A Petar istjeravši sve van klekne na koljena, pomoli se i okrenuvši se k tijelu reče: "Tabita, ustani!" A ona otvori oči svoje, pogleda Petra i sjede.
Djela apostolska 9,41On joj pruži ruku i podiže je. Tada dozva svete i udovice i pokaza je živu,
Djela apostolska 9,42I ovo se razglasi po svoj Jopi, i mnogi vjerovaše u Gospodina.
Djela apostolska 9,43I dogodi se, da on ostade mnogo dana u Jopi u nekoga Simona kožara.
Djela apostolska 9,1 Savao pak, sveudilj zadahnut prijetnjom i pokoljem prema učenicima Gospodnjim, pođe k velikomu svećeniku,
Djela apostolska 9,2zaiska od njega pisma za sinagoge u Damasku, da sve koje nađe od ovoga Puta, muževe i žene, okovane dovede u Jeruzalem.
Djela apostolska 9,3Kad se putujući približi Damasku, iznenada ga obasja svjetlost s neba.
Djela apostolska 9,4Sruši se na zemlju i začu glas što mu govoraše: "Savle, Savle, zašto me progoniš?
Djela apostolska 9,5On upita: "Tko si, Gospodine?" A on će: "Ja sam Isus kojega ti progoniš!
Djela apostolska 9,6Nego ustani, uđi u grad i reći će ti se što ti je činiti.
Djela apostolska 9,7Njegovi suputnici ostadoše bez riječi: čuli su doduše glas, ali ne vidješe nikoga.
Djela apostolska 9,8Savao usta sa zemlje. Otvorenih očiju nije ništa vidio pa ga povedu za ruku i uvedu u Damask.
Djela apostolska 9,9Tri dana nije vidio, nije jeo ni pio.
Djela apostolska 9,10U Damasku bijaše neki učenik imenom Ananija. Njemu u viđenju reče Gospodin: "Ananija!" On se odazva: "Evo me, Gospodine!
Djela apostolska 9,11A Gospodin će mu: "Ustani, pođi u ulicu zvanu Ravna i u kući Judinoj potraži Taržanina imenom Savla. Eno, moli se;
Djela apostolska 9,12i u viđenju vidje čovjeka imenom Ananiju gdje ulazi i polaže na nj ruke da bi progledao.
Djela apostolska 9,13Ananija odgovori: "Gospodine, od mnogih sam čuo o tom čovjeku kolika je zla tvojim svetima učinio u Jeruzalemu.
Djela apostolska 9,14On ima od velikih svećenika i punomoć okovati sve koji prizivlju ime tvoje.
Djela apostolska 9,15Gospodin mu odvrati: "Pođi jer on mi je oruđe izabrano da ponese ime moje pred narode i kraljeve i sinove Izraelove.
Djela apostolska 9,16Ja ću mu uistinu pokazati koliko mu je za ime moje trpjeti.
Djela apostolska 9,17Ananija ode, uđe u kuću, položi na nj ruke i reče: "Savle, brate! Gospodin, Isus koji ti se ukaza na putu kojim si išao, posla me da progledaš i napuniš se Duha Svetoga.
Djela apostolska 9,18I odmah mu s očiju spade nešto kao ljuske te on progleda pa usta, krsti se
Djela apostolska 9,19i uzevši hrane, okrijepi se. Nekoliko dana provede s učenicima u Damasku.
Djela apostolska 9,20te odmah stade po sinagogama propovijedati Isusa, da je on Sin Božji.
Djela apostolska 9,21Koji ga god slušahu, izvan sebe govorahu: "Nije li ovo onaj koji je u Jeruzalemu istrebljivao sve koji Ime ovo prizivlju, pa i ovamo zato došao da ih okovane odvede pred velike svećenike?
Djela apostolska 9,22Savao pak, sve silniji, zbunjivaše Židove koji prebivahu u Damasku dokazujući: "Ovo je Krist!
Djela apostolska 9,23Pošto je minulo podosta vremena, odluče Židovi pogubiti ga,
Djela apostolska 9,24ali Savao dozna za njihov naum. Nadzirahu i vrata danju i noću da bi ga pogubili,
Djela apostolska 9,25ali ga učenici noću uzeše i preko zidina oprezno spustiše u košari.
Djela apostolska 9,26Kad je Savao došao u Jeruzalem, gledao se pridružiti učenicima, ali ga se svi bojahu: nisu vjerovali da je učenik.
Djela apostolska 9,27Tada ga Barnaba uze i povede k apostolima te im pripovjedi kako je Savao na putu vidio Gospodina koji mu je govorio i kako je u Damasku smjelo propovijedao u ime Isusovo.
Djela apostolska 9,28Od tada se s njima slobodno kretao po Jeruzalemu i smjelo propovijedao u ime Gospodnje.
Djela apostolska 9,29Govorio je i raspravljao sa Židovima grčkog jezika pa i oni snovahu pogubiti ga.
Djela apostolska 9,30Saznala to braća pa ga odvedoše u Cezareju i uputiše u Tarz.
Djela apostolska 9,31Crkva je po svoj Judeji, Galileji i Samariji uživala mir, izgrađivala se i napredovala u strahu Gospodnjem te rasla utjehom Svetoga Duha.
Djela apostolska 9,32Jednom Petar, obilazeći posvuda, siđe i k svetima u Lidi.
Djela apostolska 9,33Ondje nađe nekog čovjeka imenom Eneja, koji je osam godina ležao na postelji: bijaše uzet.
Djela apostolska 9,34Reče mu Petar: "Eneja, ozdravlja te Isus Krist! Ustani i prostri sam sebi!" On umah usta.
Djela apostolska 9,35Vidješe to svi žitelji Lide i Šarona te se obratiše Gospodinu.
Djela apostolska 9,36U Jopi pak bijaše učenica imenom Tabita, što prevedeno znači Košuta. Bijaše ona bogata dobrim djelima i milostinjama što ih je dijelila.
Djela apostolska 9,37Upravo u one dane obolje i umrije. Pošto je operu, izlože je u gornjoj sobi.
Djela apostolska 9,38A kako je Lida blizu Jope, učenici čuše da je Petar ondje i poslaše k njemu dva čovjeka s molbom: "Dođi k nama, ne oklijevaj!
Djela apostolska 9,39Petar usta i krenu s njima. Čim stiže, odvedoše ga u gornju sobu. Okružiše ga sve udovice te mu plačući pokazivahu haljine i odijela što ih je Košuta izrađivala dok je još bila s njima.
Djela apostolska 9,40Petar sve istjera van, kleknu, pomoli se pa se okrenu prema tijelu i reče: "Tabita, ustani!" Ona otvori oči, pogleda Petra i sjede.
Djela apostolska 9,41On joj pruži ruku i pridiže je. Onda pozove svete i udovice pa im je pokaza živu.
Djela apostolska 9,42Dozna se za to po svoj Jopi te mnogi povjerovaše u Gospodina.
Djela apostolska 9,43Petar osta neko vrijeme u Jopi u nekog Šimuna kožara.
Apostolska djela 9,1Saul, ne žudeći drugo do prijetnje i ubojstva protiv učenika Gospodinovih, ode
Apostolska djela 9,2iskati u *velikog svećenika pisma za sinagoge iz Damaska? Ako li nađe ondje sljedbenike Puta ljude ili žene, da ih dovede, svezane, u Jeruzalem.
Apostolska djela 9,3Nastavljajući svoj put, on se približavaše Damasku kad, iznenada, jedna svjetlost došla s neba ovi ga svojim sjajem.
Apostolska djela 9,4Padajući na zemlju, on začu glas koji mu govoraše: ` Saule, Saule, zašto me proganjaš ?
Apostolska djela 9,5Tko si ti, Gospodine? upita on. Ja sam Isus, ja sam taj koga ti proganjaš.
Apostolska djela 9,6Ali, digni se, uđi u ovaj grad, i reći će ti se što trebaš činiti. `
Apostolska djela 9,7Njegovi suputnici se bijahu zaustavili zanijemjeli od zaprepaštenja: oni slušaše glas, ali ne vidješe nikog.
Apostolska djela 9,8Saul se diže sa zemlje, ali, iako imaše otvorene oči, on više ne vidješe ništa i njegovi ga pratitelji držeći za ruku uvedoše u Damask
Apostolska djela 9,9gdje on ostade lišen vida tijekom tri dana, a da ništa nije ni jeo ni pio.
Apostolska djela 9,10Bijaše u Damasku jedan učenik zvan Ananija; Gospod ga pozva u njegovom viđenju: ` Ananija! Evo me, Gospodine, odgovori on! `
Apostolska djela 9,11Gospodin preuze: ` Ti ćeš izići na ulicu zvanu Ravna i potražiti, u kući Judinoj, jednog čovjeka zvanog Saul iz Tarse; on je ondje u molitvi
Apostolska djela 9,12i upravo vidi jednog čovjeka imenom Ananija ulaziti i njemu *položiti ruke za povratiti mu vid. `
Apostolska djela 9,13Ananija odgovori: ` Gospodine, ja sam čuo ljude govoriti o tom čovjeku i reći samo zlo što je počinio tvojim svetima u Jeruzalemu.
Apostolska djela 9,14A ovdje on raspolaže punim ovlaštenjima primljenim od velikih svećenika za svezati u lance sve one koji zazivaju tvoje *ime. ` Ali, Gospodin mu reče:
Apostolska djela 9,15` Idi, jer, taj je čovjek jedno oruđe koje sam ja izabrao za odgovoriti mojim imenom pred narodima pogana, kraljevima i Izraelitima.
Apostolska djela 9,16Ja ću njemu sam pokazati, naime, sve što mu treba pretrpjeti za moje ime. `
Apostolska djela 9,17Ananija pođe, uđe u kuću, položi mu ruke i kaza: ` Saule, brate moj, Gospodin je taj koji me je poslao to je Isus, koji ti se prikazao na cesti kojom si išao, da bi ti pronašao ponovo vid i da bi bio ispunjen Svetim Duhom. `
Apostolska djela 9,18Neke vrste opni padoše mu odmah s očiju i on nanovo zadobi vid. On tad primi krštenje
Apostolska djela 9,19i kad bi objedovao, on povrati snage. On provede nekoliko dana s učenicima iz Damaska,
Apostolska djela 9,20i bez sustezanja, on proglašavaše po *sinagogama da je Isus Sin Božji.
Apostolska djela 9,21Svi oni koji ga očekivaše ostajaše zaprepašteni i govoraše: ` Nije li on taj koji je, u Jeruzalemu, proganjao sve one koji zazivahu to *ime? I ne bijaše li došao, samo zbog toga da ih vezane u lance odvede *velikim svećenicima? `
Apostolska djela 9,22Ali, Saul se sve više potvrđivaše i zbunjivaše židovske stanovnike Damaska dokazujući da Isus zaista bijaše *Spasitelj.
Apostolska djela 9,23Bijaše proteklo jedno prilično dugo vrijeme, kad se Židovi složiše da ga ubiju.
Apostolska djela 9,24Saul doznade za njihovu urotu. Išli su dotle da su čuvali vrata grada, dan i noć, da bi ga mogli ubiti.
Apostolska djela 9,25Ali, jedne noći, njegovi učenici ga uzeše i spustiše niz zid u jednoj korpi.
Apostolska djela 9,26Stigavši Jeruzalem, Saul pokuša pridružiti se učenicima; ali, svi ga se plašaše, ne vjerujući da je on zaista učenik.
Apostolska djela 9,27Barnabas ga tada uze sa sobom, uvede ga kod *apostola i ispriča im kako on, na putu, bijaše vidio Gospodina koji mu bijaše govorio i, kako u Damasku, on se bijaše sa sigurnošću izražavao o imenu Isusovom.
Apostolska djela 9,28Otada Saul dolažaše i odlažaše s njima u Jeruzalem očitujući se o imenu Gospodinovom.
Apostolska djela 9,29On se sastajaše s Helenistima i raspravljaše s njima; ali, oni tražaše kako ga usmrtiti.
Apostolska djela 9,30Braća, budući to doznala, odvedoše ga iz Cezareje i dadoše odvesti u Tarz.
Apostolska djela 9,31Crkva, na svem širu Judeje, Galileje i *Samarije, življaše dakle u miru, podizaše se i hodiše u strahu Gospodinovom i, milošću potpori Duha Svetog, ona narastaše.
Apostolska djela 9,32A, dogodi se da Petar, koji se neprestano premještaše, siđe također kod svetih koji stanovaše u Lidi.
Apostolska djela 9,33On ondje nađe jednog čovjeka imenom Eneja, opruženog na nosiljci otprije osam godina; bijaše on uzet.
Apostolska djela 9,34Petar mu reče: ` Eneja, Isus Krist te iscjeljuje. Ustani i pospremi sam svoj ležaj! ` I on se smjesta diže.
Apostolska djela 9,35Budući to vidjeli, sve pučanstvo Lide i ravnice Saron okrenu se prema Gospodinu.
Apostolska djela 9,36Bijaše u Jopi jedna žena koja bijaše *Učenik; ona se zvaše Tabita, što se prevodi s Dorkas . Ona bijaše bogata dobrim djelima i milostinjama koje dijeliše.
Apostolska djela 9,37A, u one dane, ona oboli i umrije. Nakon što je su ju okupali, izložiše ju u gornjoj sobi .
Apostolska djela 9,38Kako je Lida blizu Jope, *učenici bijahu saznali da Petar bijaše ondje i oni poslaše dvojicu ljudi zaduženih ovim pozivom: ` Pridruži nam se neodložno. `
Apostolska djela 9,39Petar smjesta pođe s njima. Kad bi stigao, popeše ga u gornju sobu, a sve udovice bijahu pred njim i plakaše pokazujući mu tunike i ogrtače koje činjaše Dorkas kad im bijaše drugarica.
Apostolska djela 9,40Petar dade izvesti sav svijet i, padajući na koljena, on moljaše, potom, okrećući se k tijelu, on reče: ` Tabita, ustani. ` Ona otvori oči, i, pri pogledu na Petra, ona ustade i sjedne.
Apostolska djela 9,41On joj dadne ruku, podiže ju i, pozivajući svete i udovice, on im nju predstavi živu.
Apostolska djela 9,42Sva Jopeja to saznade, i mnogi povjerovaše u Gospodina.
Apostolska djela 9,43Petar ostade prilično dugo vremena u Jopeji, kod jednog stanovitog Šimuna koji bijaše kožar.
Djela apostolska 9,1A Savle još dišući prijetnjom i smrću na učenike Gospodnje pristupi k poglavaru svešteničkome,
Djela apostolska 9,2I izmoli u njega poslanice u Damask na zbornice, ako koga nađe od ovoga puta, i ljude i žene svezane da dovede u Jerusalim.
Djela apostolska 9,3A kad bješe na putu i dođe blizu Damaska, ujedanput obasja ga svjetlost s neba,
Djela apostolska 9,4I padnuvši na zemlju ču glas gdje mu govori: Savle! Savle! zašto me goniš?
Djela apostolska 9,5A on reče: ko si ti, Gospode? A Gospod reče: ja sam Isus, kojega ti goniš: teško ti je protivu bodila praćati se.
Djela apostolska 9,6A on drkćući od straha reče: Gospode! šta hoćeš da činim? I Gospod mu reče: ustani i uđi u grad, pa će ti se kazati šta ti treba činiti.
Djela apostolska 9,7A ljudi koji iđahu s njim stajahu i čuđahu se, jer čujahu glas a ne viđahu nikoga.
Djela apostolska 9,8A Savle usta od zemlje, i otvorenijem očima svojijem nikoga ne viđaše. A oni ga uzeše za ruku i uvedoše u Damask.
Djela apostolska 9,9I bješe tri dana slijep, i ne jede, niti pi.
Djela apostolska 9,10A u Damasku bješe jedan učenik, po imenu Ananija, i reče mu Gospod u utvari: Ananija! A on reče: evo me, Gospode!
Djela apostolska 9,11A Gospod mu reče: ustani i idi u ulicu koja se zove Prava, i traži u domu Judinom po imenu Savla Taršanina; jer gle, on se moli Bogu,
Djela apostolska 9,12I vidje u utvari čovjeka, po imenu Ananiju, gdje uđe i metnu ruku na nj da progleda.
Djela apostolska 9,13A Ananija odgovori: Gospode! ja čuh od mnogijeh za toga čovjeka kolika zla počini svetima tvojima u Jerusalimu;
Djela apostolska 9,14I ovdje ima vlast od glavara svešteničkijeh da veže sve koji prizivaju ime tvoje.
Djela apostolska 9,15A Gospod mu reče: idi, jer mi je on sud izbrani da iznese ime moje pred neznabošce i careve i sinove Izrailjeve.
Djela apostolska 9,16A ja ću mu pokazati koliko mu valja postradati za ime moje.
Djela apostolska 9,17I pođe Ananija, i uđe u kuću, i metnuvši ruke na nj reče: Savle, brate! Gospod Isus, koji ti se javi na putu kojijem si išao, posla me da progledaš i da se napuniš Duha svetoga.
Djela apostolska 9,18I odmah otpade od očiju njegovijeh kao krljušt, i odmah progleda, i ustavši krsti se.
Djela apostolska 9,19I pošto pojede okrijepi se; i bi Savle nekoliko dana s učenicima koji bijahu u Damasku.
Djela apostolska 9,20I odmah po zbornicama propovijedaše Isusa da je on sin Božij.
Djela apostolska 9,21A svi koji slušahu divljahu se i govorahu: nije li ovo onaj što gonjaše u Jerusalimu one koji spominjahu ime ovo, i ovdje zato dođe da ih povezane vodi glavarima svešteničkijem.
Djela apostolska 9,22A Savle se većma siljaše i zabunjivaše Jevreje koji žive u Damasku, dokazujući da je ovo Hristos.
Djela apostolska 9,23A kad se navrši podosta dana, dogovoriše se Jevreji da ga ubiju.
Djela apostolska 9,24Ali Savle doznade njihov dogovor; a oni čuvahu vrata dan i noć da bi ga ubili;
Djela apostolska 9,25A učenici ga uzeše noću i spustiše preko zida u kotarici.
Djela apostolska 9,26A kad dođe Savle u Jerusalim, ogledaše da se pribije uz učenike; i svi ga se bojahu, jer ne vjerovahu da je učenik.
Djela apostolska 9,27A Varnava ga uze i dovede k apostolima, i kaza im kako na putu vidje Gospoda, i kako mu govori, i kako u Damasku slobodno propovijeda ime Isusovo.
Djela apostolska 9,28I bijaše s njima i ulazi u Jerusalim i izlazi i slobodno pripovijedaše ime Gospoda Isusa.
Djela apostolska 9,29I govoraše i prepiraše se s Grcima; a oni gledahu da ga ubiju.
Djela apostolska 9,30A kad razumješe braća, svedoše ga u Žesariju, i otpustiše ga u Tars.
Djela apostolska 9,31A crkve po svoj Judeji i Galileji i Samariji bijahu na miru, i napredovahu, i hođahu u strahu Gospodnjem, i umnožavahu se utjehom svetoga Duha.
Djela apostolska 9,32I dogodi se kad Petar obilažaše sve, da dođe i k svetima koji življahu u Lidi.
Djela apostolska 9,33I nađe tamo jednoga čovjeka po imenu Eneju, koji već osam godina ležaše na odru, jer bješe uzet.
Djela apostolska 9,34I reče mu Petar: Eneja! iscjeljuje te Isus Hristos, ustani i prostri sam sebi. I odmah usta.
Djela apostolska 9,35I vidješe ga svi koji življahu u Lidi i u Asaronu, i obratiše se ka Gospodu.
Djela apostolska 9,36A u Jopi bješe jedna učenica po imenu Tavita, koje znači srna, i ona bješe puna dobrijeh djela i milostinje što činjaše.
Djela apostolska 9,37I dogodi se u te dane da se ona razbolje i umrije; onda je okupaše i metnuše u gornju sobu.
Djela apostolska 9,38A budući da je Lida blizu Jope, onda učenici čuvši da je Petar u njoj poslaše dva čovjeka moleći ga da ne požali truda doći do njih.
Djela apostolska 9,39A Petar ustavši otide s njima, i kad dođe, izvedoše ga u gornju sobu i skupiše se oko njega sve udovice plačući u pokazujuću suknje i haljine što je radila Srna dok je bila s njima.
Djela apostolska 9,40A Petar izgnavši sve napolje kleče na koljena i pomoli se Bogu, i okrenuvši se k tijelu reče: Tavito! ustani. A ona otvori oči svoje, i vidjevši Petra sjede.
Djela apostolska 9,41Petar pak pruživši joj ruku podiže je; i dozvavši svete i udovice pokaza je živu.
Djela apostolska 9,42I ovo se razglasi po svoj Jopi, i mnogi vjerovaše Gospoda.
Djela apostolska 9,43I dogodi se da on osta mnogo dana u Jopi u nekoga Simona kožara.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje