Tražilica


Djela apostolska 10. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Djela apostolska 10,1A u Žesariji bješe jedan čovjek po imenu Kornilije, kapetan od čete koja se zvaše Talijanska.
Djela apostolska 10,2Pobožan i bogobojazan sa cijelijem domom svojijem, koji davaše milostinju mnogijem ljudima i moljaše se Bogu bez prestanka;
Djela apostolska 10,3On vidje na javi u utvari oko devetoga sahata dnevi anđela Božijega gdje siđe k njemu i reče mu: Kornilije!
Djela apostolska 10,4A on pogledavši na nj i uplašivši se reče: što je Gospode? A on mu reče: molitve tvoje i milostinje tvoje iziđoše na pamet Bogu;
Djela apostolska 10,5I sad pošlji u Jopu ljude i dozovi Simona prozvanoga Petra:
Djela apostolska 10,6On stoji u nekoga Simona kožara, kojega je kuća kod mora: on će ti kazati riječi kojima ćeš se spasti ti i sav dom tvoj.
Djela apostolska 10,7I kad otide anđeo koji govori Korniliju, dozvavši dvojicu od svojijeh slugu i jednoga pobožna vojnika od onijeh koji mu služahu,
Djela apostolska 10,8I kazavši im sve posla ih u Jopu.
Djela apostolska 10,9A sjutradan kad oni iđahu putem i približiše se ka gradu, iziđe Petar u gornju sobu da se pomoli Bogu u šesti sahat.
Djela apostolska 10,10I ogladnje, i šćaše da jede; a kad mu oni gotovljahu, dođe izvan sebe,
Djela apostolska 10,11I vidje nebo otvoreno i sud nekakav gdje silazi na njega, kao veliko platno, zavezan na četiri roglja i spušta se na zemlju;
Djela apostolska 10,12U kome bijahu sva četvoronožna na zemlji, i zvjerinje i bubine i ptice nebeske.
Djela apostolska 10,13I postade glas k njemu: ustani, Petre! pokolji i pojedi.
Djela apostolska 10,14A Petar reče: nipošto, Gospode! jer nikad ne jedoh što pogano ili nečisto.
Djela apostolska 10,15I gle, glas opet k njemu drugom: što je Bog očistio ti ne pogani.
Djela apostolska 10,16I ovo bi triput, i sud se opet uze na nebo.
Djela apostolska 10,17A kad se Petar u sebi divljaše šta bi bila utvara koju vidje, i gle, ljudi poslani od Kornilija, napitavši i našavši dom Simonov stadoše pred vratima,
Djela apostolska 10,18I zovnuvši pitahu: stoji li ovdje Simon prozvani Petar?
Djela apostolska 10,19A dok Petar razmišljavaše o utvari, reče mu Duh: evo tri čovjeka traže te;
Djela apostolska 10,20Nego ustani i siđi i idi s njima ne premišljajući ništa, jer ih ja poslah.
Djela apostolska 10,21A Petar sišavši k ljudima poslanijem k sebi od Kornilija reče: evo ja sam koga tražite; što ste došli?
Djela apostolska 10,22A oni rekoše: Kornilije kapetan, čovjek pravedan i bogobojazan, poznat kod svega naroda Jevrejskoga, primio je zapovijest od anđela svetoga da dozove tebe u svoj dom i da čuje riječi od tebe.
Djela apostolska 10,23Onda ih dozva unutra i ugosti. A sjutradan ustavši Petar pođe s njima, i neki od braće koja bješe u Jopi pođoše s njim.
Djela apostolska 10,24I sjutradan uđoše u Žesariju. A Kornilije čekaše ih sazvavši rodbinu svoju i ljubazne prijatelje.
Djela apostolska 10,25A kad Petar šćaše da uđe, srete ga Kornilije, i padnuvši na noge njegove pokloni se.
Djela apostolska 10,26I Petar ga podiže govoreći: ustani, i ja sam čovjek.
Djela apostolska 10,27I s njim govoreći uđe, i nađe mnoge koji se bijahu sabrali.
Djela apostolska 10,28I reče im: vi znate kako je neprilično čovjeku Jevrejinu družiti se ili dolaziti k tuđinu; ali Bog meni pokaza da nijednoga čovjeka ne zovem pogana ili nečista;
Djela apostolska 10,29Zato i bez sumnje dođoh pozvan. Pitam vas dakle zašto poslaste po mene?
Djela apostolska 10,30I Kornilije reče: od četvrtoga dana do ovoga časa ja postih, i u deveti sahat moljah se Bogu u svojoj kući; i gle, čovjek stade preda mnom u haljini sjajnoj,
Djela apostolska 10,31I reče: Kornilije! uslišena bi molitva tvoja i milostinje tvoje pomenuše se pred Bogom.
Djela apostolska 10,32Pošlji dakle u Jopu i dozovi Simona koji se zove Petar: on stoji u kući Simona kožara kod mora, koji kad dođe kazaće ti.
Djela apostolska 10,33Onda ja odmah poslah k tebi; i ti si dobro učinio što si došao. Sad dakle mi svi stojimo pred Bogom da čujemo sve što je tebi od Boga zapovjeđeno.
Djela apostolska 10,34A Petar otvorivši usta reče: zaista vidim da Bog ne gleda ko je ko;
Djela apostolska 10,35Nego u svakom narodu koji se boji njega i tvori pravdu mio je njemu.
Djela apostolska 10,36Riječ što posla sinovima Izrailjevijem, javljajući mir po Isusu Hristu, ona je Gospod svima.
Djela apostolska 10,37Vi znate govor koji je bio po svoj Judeji počevši od Galileje po krštenju koje propovijeda Jovan:
Djela apostolska 10,38Isusa iz Nazareta kako ga pomaza Bog Duhom svetijem i silom, koji prođe čineći dobro i iscjeljujući sve koje đavo bješe nadvladao; jer Bog bijaše s njim.
Djela apostolska 10,39I mi smo svjedoci svemu što učini u zemlji Judejskoj i Jerusalimu; kojega i ubiše objesivši na drvo.
Djela apostolska 10,40Ovoga Bog vaskrse treći dan, i dade mu da se pokaže,
Djela apostolska 10,41Ne svemu narodu nego nama svjedocima naprijed izbranima od Boga, koji s njim jedosmo i pismo po vaskrseniju njegovom iz mrtvijeh.
Djela apostolska 10,42I zapovjedi nam da propovijedamo narodu i da svjedočimo da je on narečeni od Boga sudija živijem i mrtvijem.
Djela apostolska 10,43Za ovo svjedoče svi proroci da će imenom njegovijem primiti oproštenje grijeha svi koji ga vjeruju.
Djela apostolska 10,44A dok još Petar govoraše ove riječi, siđe Duh sveti na sve koji slušahu riječ.
Djela apostolska 10,45I udiviše se vjerni iz obrezanja koji bijahu došli s Petrom, videći da se i na neznabošce izli dar Duha svetoga.
Djela apostolska 10,46Jer ih slušahu gdje govorahu jezike, i veličahu Boga. Tada odgovori Petar:
Djela apostolska 10,47Eda može ko vodu zabraniti da se ne krste oni koji primiše Duha svetoga kao i mi?
Djela apostolska 10,48I zapovjedi im da se krste u ime Isusa Hrista. Tada ga moliše da ostane kod njih nekoliko dana.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje