Tražilica


Rimljanima 11. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Rimljanima 11,1Velim dakle: "Zar je Bog odbacio narod svoj Bože sačuvaj, jer sam i ja Izraelac, potomak Abrahamov, od koljena Benjaminova.
Rimljanima 11,2Nije odbacio Bog naroda svojega, što ga je naprijed izabrao. Ili ne znate, što veli Pismo o Iliji, kako se tuži Bogu na, Izraela?
Rimljanima 11,3"Gospodine, proroke tvoje pobiše, žrtvenike tvoje porušiše, i ja ostadoh sam, i traže dušu moju."
Rimljanima 11,4A što mu veli Božji odgovor? "Ostavio sam sebi sedam tisuća ljudi, koji ne prignuše koljena pred Baalom."
Rimljanima 11,5Tako se je dakle i u sadašnje vrijeme ostatak spasio po izboru milosti.
Rimljanima 11,6A ako je po milosti, onda nije više od djela, inače milost ne bi više bila milost.
Rimljanima 11,7Što dakle? Što je tražio Izrael, ono nije dobio, a izabrani su dobili; a ostali su zaslijepili,
Rimljanima 11,8Kao što je pisano: "Dade im Bog duha nesvjestice, oči, da ne vide, uši, da ne čuju, sve do današnjega dana."
Rimljanima 11,9I David veli: "Neka bude stol njihov zamka i mreža, i spotaknuće i odmazda njima.
Rimljanima 11,10Neka potamne oči njihove, da ne vide, i leđa njihova jednako neka su pognuta!"
Rimljanima 11,11Velim dakle: Spotakoše li se da padnu? Bože sačuvaj! Nego njihovim padom postade spasenje neznabošcima, da ih potakne na natjecanje.
Rimljanima 11,12A ako je pad njihov postao bogatstvo svijetu, i gubitak njihov bogatstvo neznabošcima, koliko onda više njihov puni broj!
Rimljanima 11,13A vama velim neznabošcima: Dok sam ja apostol neznabožaca, hoću da slavim svoju službu;
Rimljanima 11,14Ne bih li kako izazvao na natjecanje svoje suplemenike i spasio nekoje od njih.
Rimljanima 11,15Jer ako je odbačenje njihovo izmirenje svijeta, što će istom biti njihovo primanje, negoli život od mrtvih?
Rimljanima 11,16Ako je kvasac svet, to je i tijesto; i ako je korijen svet, to su i grane.
Rimljanima 11,17Ako li se neke od grana odlomiše, i ti, koji si divlja maslina, pricijepio si se na njih; i postao si zajedničar u korijenu i u masnoči masline;
Rimljanima 11,18Ne hvali se proti granama; a ako li se hvališ, ne nosiš ti korijena, nego korijen tebe.
Rimljanima 11,19Reći ćeš dakle: Odlomiše se grane, da se ja pricijepim.
Rimljanima 11,20Dobro. Zbog nevjerstva odlomiše se, a ti stojiš zbog vjere. Ne ponosi se, nego se boj!
Rimljanima 11,21Jer kad Bog nije rođenih grana sačuvao, da i tebe kako ne sačuva.
Rimljanima 11,22Gledaj dakle dobrotu i strogost Božju: strogost proti onima koji padoše, a prema sebi dobrotu Božju, ako ostaneš u dobroti; inače i ti ćeš biti odsječen.
Rimljanima 11,23A i oni, ako ne ostanu u nevjerstvu, pricijepit će se, jer ih Bog može opet pricijepiti,
Rimljanima 11,24Jer ako si ti odsječen od rođene divlje masline i pricijepio se na nerođenu pitomu maslinu, a kamoli oni, koji će se pricijepiti na rođenu svoju maslinu!
Rimljanima 11,25Jer vam, braćo, neću zatajiti tajne ove, da sami sebe smatrate mudrima, jer sljepoća pade na jedan dio Izraela, dok ne uđu neznabošci u punom broju.
Rimljanima 11,26I tako će se spasiti sav Izrael, kao što je pisano: "Doći će od Siona Spasitelj i odvratit će bezbožnost od Jakova.
Rimljanima 11,27I ovo im je od mene zavjet, kad oduzmem njihove grijehe."
Rimljanima 11,28Po evanđelju dakle neprijatelji su zbog vas; a po izboru ljubimci zbog otaca.
Rimljanima 11,29Jer se Bog ne kaje za svoje darove i poziv.
Rimljanima 11,30Jer kao što ste i vi nekada bili nepokorni Bogu, a sad ste postigli milosrđe zbog njihove nepokornosti.
Rimljanima 11,31Tako se i ovi sad ne pokoriše zbog vašega pomilovanja, da i oni postignu milosrđe.
Rimljanima 11,32Jer je Bog zatvorio sve u nepokornost, da se smiluje svima.
Rimljanima 11,33O dubino bogatstva i mudrosti i znanja Božjega! Kako su nedokučivi njegovi sudovi i neistražljivi njegovi putovi!
Rimljanima 11,34Jer tko upoznade misao Gospodnju? Ili tko mu bi savjetnik?
Rimljanima 11,35Ili tko mu unaprijed što dade da mu se vrati?
Rimljanima 11,36Jer je od njega i po njemu i u njemu sve. Njemu slava u vijeke! Amen.
Rimljanima 11,1 Pitam dakle: Zar je Bog odbacio narod svoj? Nipošto? Ta i ja sam Izraelac, iz potomstva Abrahamova, plemena Benjaminova.
Rimljanima 11,2Nije Bog odbacio naroda svojega koga predvidje. Ili zar ne znate što veli Pismo, ono o Iliji - kako se tuži Bogu na Izraela:
Rimljanima 11,3Gospode, proroke tvoje pobiše, žrtvenike tvoje porušiše; ja ostadoh sam i još mi o glavi rade.
Rimljanima 11,4Pa što mu veli Božji glas? Ostavih sebi sedam tisuća ljudi koji ne prignuše koljena pred Baalom.
Rimljanima 11,5Tako dakle i u sadašnje vrijeme postoji Ostatak po milosnom izboru.
Rimljanima 11,6Ako pak po milosti, nije po djelima; inače milost nije više milost!
Rimljanima 11,7Što dakle? Što Izrael ište, to nije postigao, ali izabrani postigoše. Ostali pak otvrdnuše,
Rimljanima 11,8kao što je pisano: Dade im Bog duh obamrlosti, oči da ne vide, uši da ne čuju sve do dana današnjega.
Rimljanima 11,9I David veli: Nek im stol pred njima bude zamkom, i mrežom, i stupicom, i plaćom.
Rimljanima 11,10Nek im potamne oči da ne vide i leđa im zauvijek pogni!
Rimljanima 11,11Pitam dakle: jesu li posrnuli da propadnu? Nipošto! Naprotiv: po njihovu posrtaju spasenje poganima da se tako oni, Židovi, izazovu na ljubomor.
Rimljanima 11,12Pa ako je njihov posrtaj bogatstvo za svijet, i njihovo smanjenje bogatstvo za pogane, koliko li će više to biti njihov puni broj?
Rimljanima 11,13Vama pak, poganima, velim: ja kao apostol pogana službu svoju proslavljam
Rimljanima 11,14ne bih li na ljubomor izazvao njih, tijelo svoje, i spasio neke od njih.
Rimljanima 11,15Jer ako je njihovo odbačenje izmirenje svijeta, što li će biti njihovo prihvaćanje ako ne oživljenje od mrtvih?
Rimljanima 11,16Ako li su prvine svete, sveto je i tijesto; ako li je korijen svet, svete su i grane.
Rimljanima 11,17Pa ako su neke grane odlomljene, a ti, divlja maslina, pricijepljen umjesto njih, postao suzajedničar korijena, sočnosti masline,
Rimljanima 11,18ne uznosi se nad grane. Ako li se hoćeš uznositi - ne nosiš ti korijena, nego korijen tebe.
Rimljanima 11,19Reći ćeš na to: grane su odlomljene da se ja pricijepim.
Rimljanima 11,20Dobro! Oni su zbog nevjere odlomljeni, a ti po vjeri stojiš. Ne uznosi se, nego strahuj!
Rimljanima 11,21Jer ako Bog ne poštedje prirodnih grana, ni tebe neće poštedjeti.
Rimljanima 11,22Promotri dakle dobrotu i strogost Božju: strogost na palima, a dobrotu Božju na sebi ako ostaneš u toj dobroti, inače ćeš i ti biti odsječen.
Rimljanima 11,23A i oni, ako ne ostanu u nevjeri, bit će pricijepljeni; ta moćan je Bog da ih opet pricijepi.
Rimljanima 11,24Doista, ako si ti, po naravi divlja maslina, odsječen pa mimo narav pricijepljen na pitomu maslinu, koliko li će lakše oni po naravi biti pricijepljeni na vlastitu maslinu!
Rimljanima 11,25Jer ne bih htio, braćo, da budete sami po sebi pametni, a da ne znate ovo otajstvo: djelomično je otvrdnuće zadesilo Izraela dok punina pogana ne uđe.
Rimljanima 11,26I tako će se cio Izrael spasiti, kako je pisano: Doći će sa Siona Otkupitelj, odvratit će bezbožnost od Jakova.
Rimljanima 11,27I to će biti moj Savez s njima, kad uklonim grijehe njihove.
Rimljanima 11,28U pogledu evanđelja oni su, istina, protivnici poradi vas, ali u pogledu izabranja oni su ljubimci poradi otaca.
Rimljanima 11,29Ta neopozivi su dari i poziv Božji!
Rimljanima 11,30Doista, kao što vi nekoć bijaste neposlušni Bogu, a sada po njihovoj neposlušnosti zadobiste milosrđe
Rimljanima 11,31tako i oni sada po milosrđu vama iskazanu postadoše neposlušni da i oni sada zadobiju milosrđe.
Rimljanima 11,32Jer Bog je sve zatvorio u neposlušnost da se svima smiluje.
Rimljanima 11,33O dubino bogatstva, i mudrosti, i spoznanja Božjega! Kako li su nedokučivi sudovi i neistraživi putovi njegovi!
Rimljanima 11,34Doista, tko spozna misao Gospodnju, tko li mu bi savjetnikom?
Rimljanima 11,35Ili: tko ga darom preteče da bi mu se uzvratiti moralo?
Rimljanima 11,36Jer sve je od njega i po njemu i za njega! Njemu slava u vjekove! Amen.
Rimljanima 11,1Ja pitam, dakle: da li bi Bog odbacio svoj narod? Sigurno ne! Jer, i ja sam, Izraelit sam, od potomstva Abrahamova, iz plemena Benjaminova.
Rimljanima 11,2Bog nije odbacio svoj narod, koga je unaprijed poznavao. Ili pak, ne znate li vi no što kaže Pismo u odlomku gdje se Ilija žali Bogu o Izraelu:
Rimljanima 11,3Gospodine, oni su pobili tvoje *proroke, porušili tvoje *oltare; ja sam sam ostao i oni hoće moj život!
Rimljanima 11,4 Ali, što njemu odgovara Bog? Ja sam sebi sačuvao sedam tisuća ljudi, onih koji nisu savijali koljena pred Baalom .
Rimljanima 11,5Isto, u sadašnje vrijeme, ima jedan ostatak, prema slobodnom izboru milosti.
Rimljanima 11,6ali, ako je to po milosti, to nije dakle po razlogu djela, inače milost nije više milošću .
Rimljanima 11,7Što reći? Ono što Izrael traži, on nije dosegnuo; već su to izabranici dosegnuli. Što se tiče drugih, oni su bili okorjeli,
Rimljanima 11,8prema onom što je pisano: Bog im je dao jedan duh obamrlosti, oči za ne vidjeti, uši za ne čuti, sve do ovog dana.
Rimljanima 11,9David kaže također: Da im stol njihov zamkom bude, jedna mreža, uzrokom posrnuća u pravednom kaznom!
Rimljanima 11,10Da se oči njihove zamrače sve do gubitka vida; neprestano im leđa povijaj.
Rimljanima 11,11Ja pitam dakle: jesu li oni to za konačnu propast posrnuli?
Rimljanima 11,12A, ako je njihov grijeh bogatstvo *svijeta, a njihovo opadanje bogatstvo *pogana, što njihov zbroj nije sudjelovanje u spasenju?
Rimljanima 11,13Ja vam to dakle kažem, vama poganima: u istoj mjeri u kojoj sam ja *apostolom pogana, ja iskazujem slavu svoje *službe,
Rimljanima 11,14u nadi da ću izazvati zavist onih moje krvi i spasiti ih nekolike.
Rimljanima 11,15Ako je, naime, njihovo odstranjivanje bilo pomirenje svijeta, što će biti njihov povratak, ako ne prijelaz iz smrti u *život?
Rimljanima 11,16A, ako *prvine jesu *svete, sve je tijesto to također: i ako je korijen svet, i grane su također.
Rimljanima 11,17Ali, ako su neke od grana bile odsječene, dok si ti, divlja maslina, bila ucijepljena među preostale grane masline da bi imala dio s njima u obilnosti korijena,
Rimljanima 11,18ne ide ti se ponositi na račun korijenja. Ta, možeš se uzoholiti ! Nisi ti ta koja nosiš korijen, već je korijen taj koji tebe nosi.
Rimljanima 11,19Ti ćeš nesumnjivo reći: grane su bile posječene da ja budem ucijepljena.
Rimljanima 11,20Jako dobro. One su bile posječene zbog njihove nevjernosti, a ti, opstaješ po vjeri. Ne uzoholi se, boj se radije.
Rimljanima 11,21Jer, ako Bog nije poštedio prirodne grane, ni tebe neće također poštedjeti .
Rimljanima 11,22Promisli dakle Božju dobrotu i strogost: strogost prema onima koji su pali, dobrotu prema tebi, pod uvjetom da ostaneš u toj dobroti, inače i ti ćeš biti odbačen.
Rimljanima 11,23Što se tiče njih, ako ne ostanu nevjerni, bit će ucijepljeni, i oni također; jer, Bog ima vlast nanovo ih ucijepiti.
Rimljanima 11,24Ako si ti, naime, koji si odsječen od divlje masline, kojoj po prirodi pripadaše, bio, protivno prirodi, ucijepljen na jednu pravu maslinu, koliko više ovi tu, bit će ucijepljeni na svoju vlastitu maslinu kojoj po prirodi pripadaše!
Rimljanima 11,25Jer, ja neću, Braćo, da vi ne znate ovu *tajnu, iz straha da se ne smatrate mudracima: okorjelost jednog dijela Izraela trajat će sve dok ne bude ušao sabor *pogana.
Rimljanima 11,26I tako, sav će Izrael biti spašen, kao što je pisano: sa *Siona doći će osloboditelj, on će odstraniti Jakova od bezbožnosti.
Rimljanima 11,27I evo koji će biti moj *savez s njima, kad ja budem uklonio grijehe njihove.
Rimljanima 11,28U odnosu na *Evanđelje, evo ih neprijateljima, a to je u vašu korist; s točke gledišta izbora, oni su ljubljeni, i to je zbog otaca.
Rimljanima 11,29Jer, darovi i poziv Božji su neporecivi.
Rimljanima 11,30Nekada, naime, vi ste bili nepokorni Bogu, a sada, nakon njihove nepokornosti, vi ste dobili milosrđe;
Rimljanima 11,31isto tako oni također bili su nepokorni sada da bi, slijedom milosrdnosti izvršene spram vas, oni tada dobili milosrđe, po svom redu.
Rimljanima 11,32Jer, Bog je zatvorio sve ljude u nepokornost za svima učiniti milosrđe.
Rimljanima 11,33O dubino bogatstva, mudrosti i znanosti Božje! Kako su njegova suđenja neistraživa i njegovi putovi neobjašnjivi!
Rimljanima 11,34Tko je naime, spoznao misao Božju? Ili pa, tko je bio savjetnikom njegovim?
Rimljanima 11,35Ili opet, tko mu je dao prvi, za trebati biti nagrađen za uzvrat?
Rimljanima 11,36Jer, sve je iz njega, i po njemu, i za njega. Njemu slava vječito! *Amen.
Rimljanima 11,1Govorim dakle: eda li Bog odbaci narod svoj? Bože sačuvaj! Jer sam i ja Izrailjac od sjemena Avraamova od koljena Venijaminova.
Rimljanima 11,2Ne odbaci Bog naroda svojega, koji naprijed pozna. Ili ne znate šta govori pismo za Iliju kako se tuži Bogu na Izrailja govoreći:
Rimljanima 11,3Gospode! proroke tvoje pobiše i oltare tvoje raskopaše, a ja ostah jedan i traže dušu moju da je izvade.
Rimljanima 11,4A šta mu govori Božij odgovor? Ostavih sebi sedam hiljada ljudi koji ne prekloniše koljena pred Vaalom.
Rimljanima 11,5Tako dakle i u sadašnje vrijeme ostatak bi po izboru blagodati.
Rimljanima 11,6Ako li je po blagodati, onda nije od djela, jer blagodat već ne bi bila blagodat; ako li je od dijela nije više blagodat, jer djelo već ne bi bilo djelo.
Rimljanima 11,7Šta dakle? Šta iskaše Izrailj ono ne dobi; a izbor dobi; ostali pak zaslijepiše.
Rimljanima 11,8Kao što je napisano: dade im Bog duha neosjetljivoga, oči da ne vide, i uši da ne čuju do samoga današnjega dana.
Rimljanima 11,9I David govori: da bude trpeza njihova zamka i gvožđa, i sablazan i plata njima;
Rimljanima 11,10Da se njihove oči zaslijepe da ne vide, i leđa njihova jednako da su pognuta.
Rimljanima 11,11Govorim dakle: eda li se spotakoše da padnu? Bože sačuvaj! Nego je njihova pogrješka spasenje neznabošcima, da bi se i oni razdražili.
Rimljanima 11,12A kad je pogrješka njihova bogatstvo svijetu i šteta njihova bogatstvo neznabošcima, a kamo li da se ispune?
Rimljanima 11,13Jer vama govorim neznabošcima; jer, budući da sam ja apostol neznabožaca, hoću da hvalim svoju službu;
Rimljanima 11,14Ne bih li kako razdražio svoj rod, i spasao koga od njih.
Rimljanima 11,15Jer kad je odmet njihov primirenje svijetu, šta šta bi bilo primljenje, osim život iz mrtvijeh?
Rimljanima 11,16Ako je kvasac svet, to je i tijesto; i ako je korijen svet, to su i grane.
Rimljanima 11,17Ako li se neke od grana odlomiše, i ti, koji si divlja maslina, pricijepio si se na njih, i postao si zajedničar u korijenu i u masti od masline;
Rimljanima 11,18Ne hvali se granama; ako li se pak hvališ, ne nosiš ti korijena nego korijen tebe.
Rimljanima 11,19A reći ćeš: odlomiše se grane da se ja pricijepim.
Rimljanima 11,20Dobro! nevjerstvom odlomiše se, a ti vjerom stojiš; ne ponosi se, nego se boj.
Rimljanima 11,21Jer kad Bog rođenijeh grana ne poštedje, da i tebe kako ne nepoštedi.
Rimljanima 11,22Gledaj dakle dobrotu i nepošteđenje Božije: nepošteđenje na onima što otpadoše, a na sebi dobrotu Božiju, ako ostaneš u dobroti; ako li pak ne, i ti ćeš biti otsječen.
Rimljanima 11,23A i oni, ako ne ostanu u nevjerstvu, pricijepiće se; jer ih je Bog kadar opet pricijepiti.
Rimljanima 11,24Jer kad si ti otsječen od rođene masline, i pricijepio se na nerođenu pitomu maslinu; a kamo li ovi koji će se pricijepiti na rođenu svoju maslinu!
Rimljanima 11,25Jer vam, braćo, neću zatajiti tajne ove (da ne budete ponositi), šljepota Izrailju pade u dijel dokle ne uđe neznabožaca koliko treba.
Rimljanima 11,26I tako će se spasti sav Izrailj, kao što je napisano: doći će od Siona izbavitelj i odvratiće bezbožnost od Jakova.
Rimljanima 11,27I ovo im je moj zavjet kad otmem njihove grijehe.
Rimljanima 11,28Po jevanđelju dakle neprijatelji su vas radi; a po izboru ljubazni su otaca radi.
Rimljanima 11,29Jer se Bog neće raskajati za svoje darove i zvanje.
Rimljanima 11,30Jer kao i vi što se nekad suproćaste Bogu a sad biste pomilovani njihovoga radi suproćenja,
Rimljanima 11,31Tako i oni sad ne htješe da vjeruju vašega radi pomilovanja da bi i oni bili pomilovani.
Rimljanima 11,32Jer Bog zatvori sve u nevjerstvo, da sve pomiluje.
Rimljanima 11,33O dubino bogatstva i premudrosti i razuma Božijega! kako su neispitljivi njegovi sudovi i neistražljivi njegovi putovi!
Rimljanima 11,34Jer ko pozna misao Gospodnju?
Rimljanima 11,35Ili ko mu bi savjetnik? Ili ko mu naprijed dade što, da mu se vrati?
Rimljanima 11,36Jer je od njega i kroz njega i u njemu sve. Njemu slava vavijek. Amin.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje