Tražilica


1. Korincanima 13. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
1. Korincanima 13,1Ako jezike čovječije i anđelske govorim a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje zvoni, ili praporac koji zveči.
1. Korincanima 13,2I ako imam proroštvo i znam sve tajne i sva znanja, i ako imam svu vjeru da i gore premještam, a ljubavi nemam, ništa sam.
1. Korincanima 13,3I ako razdam sve imanje svoje, i ako predam tijelo svoje da se sažeže, a ljubavi nemam, ništa mi ne pomaže.
1. Korincanima 13,4Ljubav dugo trpi, milokrvna je; ljubav ne zavidi; ljubav se ne veliča, ne nadima se,
1. Korincanima 13,5Ne čini što ne valja, ne traži svoje, ne srdi se, ne misli o zlu,
1. Korincanima 13,6Ne raduje se nepravdi, a raduje se istini,
1. Korincanima 13,7Sve snosi, sve vjeruje, svemu se nada, sve trpi.
1. Korincanima 13,8Ljubav nikad ne prestaje, a proroštvo ako će i prestati, jezici ako će umuknuti, razuma ako će nestati.
1. Korincanima 13,9Jer nešto znamo i nešto prorokujemo;
1. Korincanima 13,10A kad dođe savršeno, onda će prestati što je nešto.
1. Korincanima 13,11Kad ja bijah malo dijete kao dijete govorah, kao dijete mišljah, kao dijete razmišljavah; a kad postadoh čovjek, odbacih djetinjstvo.
1. Korincanima 13,12Tako sad vidimo kao kroz staklo u zagonetki, a onda ćemo licem k licu; sad poznajem nešto, a onda ću poznati kao što sam poznat.
1. Korincanima 13,13A sad ostaje vjera, nad, ljubav, ovo troje; ali je ljubav najveća među njima.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje