Tražilica


Galatima 4. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Galatima 4,1Ali velim: dok je našljednik mlad ništa nije bolji od roba, ako i jest gospodar od svega;
Galatima 4,2Nego je pod zapovjednicima i čuvarima tja do roka očina.
Galatima 4,3Tako i mi kad bijasmo mladi, bijasmo pod stihijama svijeta zarobljeni;
Galatima 4,4A kad se navrši vrijeme, posla Bog sina svojega jedinorodnoga, koji je rođen od žene i pokoren zakonu,
Galatima 4,5Da iskupi one koji su pod zakonom, da primimo posinaštvo.
Galatima 4,6I budući da ste sinovi, posla Bog Duha sina svojega u srca vaša, koji viče: Ava oče!
Galatima 4,7Tako već nijesi rob, nego sin; a ako si sin, i našljednik si Božij kroz Isusa Hrista.
Galatima 4,8Ali tada ne znajući Boga, služiste onima koji po sebi nijesu bogovi.
Galatima 4,9A sad poznavši Boga, i još poznati bivši od Boga, kako se vraćate opet na slabe i rđave stihije, kojima opet iznova hoćete da služite?
Galatima 4,10Gledate na dane i mjesece, i vremena i godine.
Galatima 4,11Bojim se za vas da se ne budem uzalud trudio oko vas.
Galatima 4,12Budite kao ja što sam; jer sam ja ko vi što ste. Braćo! molim vas, ništa mi ne učiniste nažao.
Galatima 4,13A znate da vam u slabosti tijela najprije propovjedih jevanđelje;
Galatima 4,14I napasti moje, koja bijaše tijelu mome, ne prezreste, ni popljuvaste, nego me primiste kao anđela Božijega, kao Hrista Isusa.
Galatima 4,15Kakovo bijaše onda vaše blaženstvo? Jer vam svjedočim da biste, kad bi moguće bilo, izvadili oči svoje i dali meni.
Galatima 4,16Tijem li vam postadoh neprijatelj istinu vam govoreći?
Galatima 4,17Oni ne revnuju dobro za vas nego hoće da vas odvoje, da im revnujete.
Galatima 4,18A dobro je revnovati svagda u dobru, i ne samo kad sam ja kod vas.
Galatima 4,19Dječice moja, koju opet s mukom rađam, dokle Hristovo obličje ne postane u vama;
Galatima 4,20Ali bih htio sad da sam kod vas, i da izmjenim glas svoj, jer ne mogu da se načudim za vas.
Galatima 4,21Kažite mi, vi koji hoćete pod zakonom da budete, ne slušate li zakona?
Galatima 4,22Jer je pisano da Avraam dva sina imade, jednoga od robinje, a drugoga od slobodne.
Galatima 4,23Ali koji bješe od robinje, po tijelu se rodi; a koji od slobodne, po obećanju.
Galatima 4,24Koje znači drugo: jer su ovo dva zavjeta: jedan dakle od gore Sinajske, koja rađa za robovanje a to je Agar.
Galatima 4,25Jer Agar znači Sinaj gora u Arapskoj, i poredi se sa sadašnjijem Jerusalimom, i služi sa djecom svojom.
Galatima 4,26A gornji Jerusalim slobodna je, koji je mati svima nama.
Galatima 4,27Jer je pisano: razveseli se, nerotkinjo koja ne rađaš; prokini i poviči, ti koja ne trpiš muke porođaja; jer pusta ima mnogo više djece negoli ona koja ima muža.
Galatima 4,28A mi smo, braćo, po Isaku djeca obećanja.
Galatima 4,29No kako onda onaj što se rodi po tijelu gonjaše duhovnoga, tako i sad.
Galatima 4,30Ali šta govori pismo? Istjeraj robinju i sina njezina; jer sin robinjin neće naslijediti sa sinom slobodne.
Galatima 4,31Tako, braćo, nijesmo djeca robinjina nego slobodne.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje