Tražilica


Levitski zakonik 22. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Levitski zakonik 22,1Još zapovjedi Gospod Mojsiju:
Levitski zakonik 22,2"Naloži Aronu i sinovima njegovim, da puni strahopoštovanja upravljaju svetim darovima, što mi ih posvećuju sinovi Izraelovi, i da ne obeščašćuju sveto ime moje. Ja sam Gospod!
Levitski zakonik 22,3Reci im: Ako ikad itko između svih potomaka vaših pristupi k svetim darovima, što ih sinovi Izraelovi posvećuju Gospodu, u stanju nečistoće, takav čovjek ima se odstraniti ispred lica mojega i ima se pogubiti. Ja sam Gospod!
Levitski zakonik 22,4Tko između potomaka Aronovih trpi na gubi ili tečenju, ne smije jesti od svetih darova, dok nije opet čist. Tko se dotakne kogagod, koji se je onečistio od mrtva tijela, ili tko se je oskvrnio,
Levitski zakonik 22,5Ili tko dotakne životinju, što gmiže po zemlji, od čega se on onečisti, ili čovjeka, od kojega navuče na sebe bilo koju nečistoću,
Levitski zakonik 22,6Tko dakle dotakne takvo što, ostaje nečist do večera i ne smije uživati ništa od svetih darova, dok se nije okupao.
Levitski zakonik 22,7Sad zađe sunce, on je opet čist i smije jesti od svetih darova, jer oni mu dolaze kao hrana.
Levitski zakonik 22,8Od životinje poginule ili rastrgane ne smije jesti. On bi tim postao nečist. Ja sam Gospod!
Levitski zakonik 22,9Tako imaju držati naredbe moje, da ne navuku na sebe grijeh i ne umru, jer oskvrniše posvećeno. Ja sam Gospod, koji ih posvećujem!
Levitski zakonik 22,10Ni jedan tuđinac ne smije ušivati nešto sveto; ni ukućanin ili nadničar svećenikov ne smije uživati nešto sveto.
Levitski zakonik 22,11Ako li svećenik nabavi roba sa novce, onda taj smije od toga jesti. Isto tako smiju jesti od hrane njegove oni, koji se rodiše u kući njegovoj.
Levitski zakonik 22,12Uda li se kći svećenikova za čovjeka, koji nije svećenik, onda ona ne smije uživati ništa od svetih darova.
Levitski zakonik 22,13Ako li kći svećenikova obudovi ili se rastavi, a nema djece, i vrati se opet u kuću oca svojega, onda ona smije jesti od hrane oca svojega kao u mladosti svojoj. Ali ni jedan tuđinac ne smije što od toga uživati.
Levitski zakonik 22,14Ako netko uživa sveto nehotice, onda ima povratiti sveto svećeniku i dometnuti još peti dio vrijednosti.
Levitski zakonik 22,15Svećenici ne smiju oskvrniti svetih darova sinova Izraelovih, što ih oni prinose Gospodu.
Levitski zakonik 22,16Navukli bi na sebe kažnjiv prijestup, kad bi ovi jeli njihove svete darove, jer ja, Gospod, jesam, koji ih posvećujem."
Levitski zakonik 22,17Još zapovjedi Gospod Mojsiju:
Levitski zakonik 22,18"Kaži Aronu i sinovima njegovim i svima sinovima Izraelovim ovu naredbu: Ako netko od kuće Izraelove ili od stranaca u Izraelu prinese svoj prinos, bilo sad da prinese Gospodu zavjetovane ili dragovoljne prinose kao žrtvu paljenicu,
Levitski zakonik 22,19Onda za to, da budete ugodni, treba bez mane, muško od goveda, ovaca i koza.
Levitski zakonik 22,20Životinju, to ima manu na sebi, ne smijete prinositi, jer ne bi vas učinila ugodne.
Levitski zakonik 22,21Ako netko hoće da prinese Gospodu kao žrtvu mirotvornu goveče ili ovcu, da izvrši zavjet ili kao dragovoljan prinos, onda, da bude ugodan, ne smije imati nikakve mane na sebi.
Levitski zakonik 22,22Životinje, što su slijepe ili imaju koji ud slomljen ili ranu ili su gnojave, krastave ili lišajive, ne smijete prinositi Gospodu niti od toga na žrtvenik staviti Gospodu ognjenu žrtvu.
Levitski zakonik 22,23Goveče ili ovcu s predugim ili prekratkim udima smiješ žrtvovati kao dragovoljan prinos, ali kao žrtva zavjetna ne bi te učinila ugodnim.
Levitski zakonik 22,24Životinju, kojoj su muda zgnječena, stučena, otrgana ili isječena, ne smijete prinositi Gospodu. Takve životinje ne smijete niti u svojoj vlastitoj zemlji gojiti,
Levitski zakonik 22,25Niti ih od kojega stranca kupiti i kao hranu Boga svojega prinositi, jer to je pokvareno, ima manu, neće vas učiniti ugodne."
Levitski zakonik 22,26Još zapovjedi Gospod Mojsiju:
Levitski zakonik 22,27"Goveče ili ovca ili jare, kad se omladi, ima ostati sedam dana kod matere svoje. Od osmoga dana i dalje bit će ugodno primljeno od Gospoda, ako mu se prinese kao žrtva ognjena.
Levitski zakonik 22,28Goveče ili ovcu ne smijete klati zajedno s mladima njihovim i u isti dan.
Levitski zakonik 22,29Kad hoćete da prinesete Gospodu žrtvu zahvalnu, onda je morate tako žrtvovati, da vas učini ugodne.
Levitski zakonik 22,30Ona se mora još isti dan po jesti; ne smijete ništa od toga ostaviti do drugoga jutra. Ja sam Gospod!
Levitski zakonik 22,31Držite dakle brižno zapovijedi moje. Ja sam Gospod!
Levitski zakonik 22,32Ne skvrnite svetoga imena mojega. Hoću da budem štovan kao svetac među sinovima Izraelovim! Ja, Gospod, jesam, koji vas posvećujem.
Levitski zakonik 22,33Koji sam vas izveo iz zemlje egipatske, da budem Bag vaš , ja, Gospod!"
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje