Tražilica


Levitski zakonik 24. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Levitski zakonik 24,1Još zapovjedi Gospod Mojsiju:
Levitski zakonik 24,2"Naloži sinovima Izraelovim, da ti donesu ulja čista iz maslina studenih za svijećnjak, da se svaki dan mogu prisluživati svjetionice,
Levitski zakonik 24,3Izvan zavjese pred kovčegom sa zakonom u Šatoru sastanka ima ga Aron spremati, da gori stalno od večera do jutra pred Gospodom. Ova zapovijed ima vječitu valjanost kroz sve naraštaje vaše.
Levitski zakonik 24,4Na svijećnjaku od zlata ima on opremati svjetionice,
Levitski zakonik 24,5Uzmi onda bijeloga brašna i ispeci od njega dvanaest kolača. Dvije desetine neka dođu na svaki kolač.
Levitski zakonik 24,6Postavi ih tada u dva reda, po hest u jedan red, na zlatnom stolu pred Gospodom.
Levitski zakonik 24,7Svaki red okadi čistim kadom, da bude mirisni dio kruhu, a žrtva ognjena Gospodu.
Levitski zakonik 24,8Redovito svake subote neka se tako postavljaju pred Gospodom. Ova obveza veže sinove Izraelove za sva vremena.
Levitski zakonik 24,9Oni imaju pripasti Aronu i sinovima njegovim, koji ih moraju pojesti na svetom mjestu, jer presveti darovi od žrtava ognjenih Gospodnjih idu njemu kao vječno valjano pravo."
Levitski zakonik 24,10Jednoga dana umiješa se sin jedne Izraelke, čiji je otac bio Egipćanin, među sinove Izraelove, i tako se posvadiše sin Izraelke i neki Izraelac.
Levitski zakonik 24,11Pritom sin Izraelke pohuli i opsova ime Gospodnje. Dovedoše ga zato k Mojsiju. Mati mu se je zvala Šelomita i bila je kći Dibrijeva od plemena Dana.
Levitski zakonik 24,12Metnuše ga međutim u zatvor, dok im onaj ne presudi po riječi Gospodnjoj.
Levitski zakonik 24,13I Gospod zapovjedi Mojsiju:
Levitski zakonik 24,14"Izvedi psovača van pred tabor, i svi, koji su čuli, neka metnu ruke svoje na glavu njegovu, i neka ga kamenuje sva zajednica.
Levitski zakonik 24,15A sinovima Izraelovim kaži: Ako netko pohuli Boga svojega, ima se kazniti za grijeh svoj.
Levitski zakonik 24,16Tko opsuje ime Gospodnje, ima se kazniti smrću; sva zajednica neka ga kamenuje. Stranac i domaći neka se pogubi, ako opsuje ime Gospodnje.
Levitski zakonik 24,17Ako netko ubije čovjeka, ima se kazniti smrću.
Levitski zakonik 24,18Tko ubije živinče, ima ga nadoknaditi, živinče za živinče.
Levitski zakonik 24,19Nanese li netko bližnjemu svojemu štetu tjelesnu, neka mu se učini isto tako, kao što je on učinio:
Levitski zakonik 24,20Rana za ranu, oko za oko, zub za zub. Ista šteta tjelesna, što ju je on nanio drugome, neka se i njemu nanese.
Levitski zakonik 24,21Tko ubije živinče, neka ga nadoknadi; tko ubije čovjeka, neka ga se pogubi.
Levitski zakonik 24,22Jednako pravo neka bude u vas za stranca kao za domaćega, jer ja sam Gospod, Bog vaš."
Levitski zakonik 24,23Kad je to bio objavio Mojsije, izvedoše psovača van pred ta bor i kamenovaše ga. Učiniše sinovi Izraelovi tako, kako je bio Gospod zapovjedio Mojsiju.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje