Tražilica


Jakov 1. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Jakov 1,1Od Jakova, Boga i Gospoda Isusa Hrista sluge, svima dvanaest koljena rasijanijem po svijetu pozdravlje.
Jakov 1,2Svaku radost imajte, braćo moja, kad padate u različne napasti,
Jakov 1,3Znajući da kušanje vaše vjere gradi trpljenje;
Jakov 1,4A trpljenje neka djelo dovršuje, da budete savršeni i cijeli bez ikake mane.
Jakov 1,5Ako li kome od vas nedostaje premudrosti, neka ište u Boga koji daje svakome bez razlike i ne kori nikoga, i daće mu se;
Jakov 1,6Ali neka ište s vjerom, ne sumnjajući ništa; jer koji se sumnja on je kao morski valovi, koje vjetrovi podižu i razmeću.
Jakov 1,7Jer takovi čovjek neka ne misli da će primiti što od Boga.
Jakov 1,8Koji dvoumi nepostojan je u svima putovima svojijem.
Jakov 1,9A poniženi brat neka se hvali visinom svojom;
Jakov 1,10A bogati svojom poniznošću; jer će proći kao cvijet travni.
Jakov 1,11Jer sunce ogrija s vrućinom, i osuši travu, i cvijet njezin otpade, i krasota lica njezina pogibe; tako će i bogati u hođenju svojemu uvenuti.
Jakov 1,12Blago čovjeku koji pretrpi napast; jer kad bude kušan primiće vijenac života, koji Bog obreče onima koji ga ljube.
Jakov 1,13Nijedan kad se kuša da ne govori: Bog me kuša; jer se Bog ne može zlom iskušati, i on ne kuša nikoga;
Jakov 1,14Nego svakoga kuša njegova slast, koja ga vuče i mami.
Jakov 1,15Tada zatrudnjevši slast rađa grijeh; a grijeh učinjen rađa smrt.
Jakov 1,16Ne varajte se, ljubazna braćo moja!
Jakov 1,17Svaki dobri dar i svaki poklon savršeni odozgo je, dolazi od oca svjetlosti, u kojega nema promijenjivanja ni mijenjanja vidjela i mraka;
Jakov 1,18Jer nas dragovoljno porodi riječju istine, da budemo novina od njegova stvorenja.
Jakov 1,19Zato, ljubazna braćo moja, neka bude svaki čovjek brz čuti a spor govoriti i spor srditi se.
Jakov 1,20Jer srdnja čovječija ne čini pravde Božije.
Jakov 1,21Zato odbacite svaku nečistotu i suvišak zlobe, i s krotošću primite usađenu riječ koja može spasti duše vaše.
Jakov 1,22Budite pak tvorci riječi, a ne samo slušači, varajući sami sebe.
Jakov 1,23Jer ako ko sluša riječ a ne tvori, on je kao čovjek koji gleda lice tijela svojega u ogledalu;
Jakov 1,24Jer se ogleda pa otide, i odmah zaboravi kakav bješe.
Jakov 1,25Ali koji providi u savršeni zakon slobode i ostane u njemu, i ne bude zaboravni slušač, nego tvorac djela, onaj će biti blažen u djelu svojemu.
Jakov 1,26Ako koji od vas misli da vjeruje, i ne zauzdava jezika svojega, nego vara srce svoje, njegova je vjera uzalud.
Jakov 1,27Jer vjera čista i bez mane pred Bogom i ocem jest ova: obilaziti sirote i udovice u njihovijem nevoljama, i držati sebe neopoganjena od svijeta.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje