Tražilica


Jakov 5. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Jakov 5,1Hodite vi sad, bogati, plačite i ridajte za svoje ljute nevolje koje idu na vas.
Jakov 5,2Bogatstvo vaše istruhnu, i haljine vaše pojedoše moljci;
Jakov 5,3Zlato vaše i srebro zarđa, i rđa njihova biće svjedočanstvo na vas: izješće tijelo vaše kao oganj. Stekoste bogatstvo u pošljednje dane.
Jakov 5,4Gle, viče plata vašijeh poslenika koji su radili njive vaše i vi ste im otkinuli; i vika žetelaca dođe do ušiju Gospoda Savaota.
Jakov 5,5Veseliste se na zemlji, i nasladiste se; uhraniste srca svoja, kao na dan zaklanja.
Jakov 5,6Osudiste, ubiste pravednika, i ne brani vam se.
Jakov 5,7Trpite dakle, braćo moja, do dolaska Gospodnjega. Gle, težak čeka plemenitoga roda iz zemlje, i rado trpi dok ne primi dažd rani i pozni.
Jakov 5,8Trpite dakle i vi, i utvrdite srca svoja, jer se dolazak Gospodnji približi.
Jakov 5,9Ne uzdišite jedan na drugoga, braćo, da ne budete osuđeni: gle, sudija stoji pred vratima.
Jakov 5,10Uzmite, braćo moja, za ugled stradanja proroke koji govoriše u ime Gospoda.
Jakov 5,11Gle, blažene nazivamo one koji pretrplješe. Trpljenje Jovljevo čuste, i pošljedak Gospodnji vidjeste: jer je Gospod milostiv i smiluje se.
Jakov 5,12A prije svega, braćo moja, ne kunite se ni nebom ni zemljom, ni drugom kakvom kletvom; nego neka bude što jest da, i što nije ne, da ne padnete pod sud.
Jakov 5,13Muči li se ko među vama, neka se moli Bogu; je li ko veseo neka hvali Boga.
Jakov 5,14Boluje li ko među vama, neka dozove starješine crkvene, te neka čitaju molitvu nad njim, i neka ga pomažu uljem u ime Gospodnje.
Jakov 5,15I molitva vjere pomoći će bolesniku, i podignuće ga Gospod; i ako je grijehe učinio, oprostiće mu se.
Jakov 5,16Ispovijedajte dakle jedan drugome grijehe, i molite se Bogu jedan za drugoga, da ozdravljate; jer neprestana molitva pravednoga mnogo može pomoći.
Jakov 5,17Ilija bješe čovjek smrtan kao i mi, i pomoli se Bogu da ne bude dažda, i ne udari dažd na zemlji za tri godine i šest mjeseci.
Jakov 5,18I opet se pomoli i nebo dade dažd, i zemlja iznese rod svoj.
Jakov 5,19Braćo! ako ko od vas zađe s puta istine, i obrati ga ko,
Jakov 5,20Neka zna da će onaj koji obrati grješnika s krivoga puta njegova spasti dušu od smrti, i pokriti mnoštvo grijeha.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje