Tražilica


2. Petrova 3. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
2. Petrova 3,1Ljubljeni, ovo je već druga poslanica, što vam je pišem, da opomenama uzbudim vaše čisto mišljenje;
2. Petrova 3,2Da se spominjete riječi, koje su unaprijed rekli sveti proroci, i zapovijedi Gospodina i Spasitelja predanih vam od apostola vaših.
2. Petrova 3,3I ovo znajte najprije, da će u posljednje dane doći rugači s varkom, koji će živjeti po svojim vlastitim pohotama
2. Petrova 3,4I govoriti: "Gdje je obećanje dolaska njegova? Jer otkako oci usnuše, sve stoji tako, kako je bilo od početka stvorenja"
2. Petrova 3,5Jer naumice neće da znadu, da su nebesa bila već odavna, i da je zemlja iz vode i po vodi postala riječju Božjom.
2. Petrova 3,6Zato tadašnji svijet bi vodom potopljen i propade.
2. Petrova 3,7A sadašnja nebesa i zemlja tom istom riječi zadržana su i čuvaju se za oganj na dan suda i propasti bezbožnih ljudi.
2. Petrova 3,8Ali ovo, ljubljeni, da vam ne bude nepoznato, da je jedan dan pred Gospodinom kao tisuća godina, i tisuća godina kao jedan dan.
2. Petrova 3,9Ne kasni Gospodin s obećanjem svojim, kao što neki misle, nego vas strpljivo trpi, jer neće da se tko izgubi, nego svi da se pokaju.
2. Petrova 3,10Ali će doći dan Gospodnji kao tat, u koji će nebesa s velikom bukom proći, a počela će se od ognja rastopiti, i zemlja i djela, što su na njoj, izgorjet će.
2. Petrova 3,11I jer će se ovo sve jedanput raspasti, kako treba da vi sveto i pobožno živite,
2. Petrova 3,12Iščekujući i želeći dolazak dana Božjega, koji im će se nebesa spaliti i raspasti, i počela od ognja rastopiti,
2. Petrova 3,13Ali čekamo po obećanju njegovu novo nebo i novu zemlju, u kojima stanuje pravednost.
2. Petrova 3,14Zato, ljubljeni, čekajući ovo starajte se, da vas nađe čiste i neokaljane u miru.
2. Petrova 3,15I dugotrpnost Gospodina našega držite za spasenje, kao što vam je i ljubljeni naš brat Pavao po danoj mu mudrosti pisao;
2. Petrova 3,16Kao što i u svim poslanicama kada u njima govori o tom. U njima su neke stvari teško razumljive, koje neuki i nestalni iskrivljuju, kao i ostala Pisma na svoju vlastitu propast.
2. Petrova 3,17Vi dakle, ljubljeni, znajući naprijed, čuvajte se, da prijevarom bezakonika ne budete odvučeni s njima i ne izgubite svojega tvrdog uvjerenja;
2. Petrova 3,18Nego rastite u milosti i u spoznanju našega Gospodina i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sad i u dan vječnosti! Amen.
2. Petrova 3,1 Ljubljeni, pišem evo već drugu poslanicu. U objema opomenom budim vaš zdrav razbor
2. Petrova 3,2da se sjetite riječi što ih prorekoše sveti proroci i zapovijedi apostola vaših, zapovijedi Gospodinove i Spasiteljeve.
2. Petrova 3,3Znajte ponajprije ovo: u posljednje će se dane pojaviti podrugljivi izrugivači; povoditi će se za svojim požudama
2. Petrova 3,4i pitati: "Što je s obećanjem njegova Dolaska? Jer i otkad Oci pomriješe, sve ostaje kao što bijaše od početka stvorenja.
2. Petrova 3,5Ta oni naumice zaboravljaju da nebesa bijahu odavna i da zemlja na Božju riječ posta iz vode i po vodi.
2. Petrova 3,6Na isti način ondašnji svijet propade vodom potopljen.
2. Petrova 3,7A sadašnja nebesa i zemlja istom su riječju pohranjena za oganj i čuvaju se za Dan suda i propasti bezbožnih ljudi.
2. Petrova 3,8Jedno, ljubljeni, ne smetnite s uma: jedan je dan kod Gospodina kao tisuću godina, a tisuću godina kao jedan dan.
2. Petrova 3,9Ne kasni Gospodin ispuniti obećanje, kako ga neki sporim smatraju, nego je strpljiv prema vama jer neće da tko propadne, nego hoće da svi prispiju k obraćenju.
2. Petrova 3,10Kao tat će doći Dan Gospodnji u koji će nebesa trijeskom uminuti, počela se, užarena, raspasti, a zemlja i djela na njoj razotkriti.
2. Petrova 3,11Kad se sve tako ima raspasti, kako li treba da se svi vi ističete u svetu življenju i pobožnosti
2. Petrova 3,12iščekujući i pospješujući dolazak Dana Božjega u koji će se nebesa, zapaljena, raspasti i počela, užarena, rastaliti.
2. Petrova 3,13Ta po obećanju njegovu iščekujemo nova nebesa i zemlju novu, gdje pravednost prebiva.
2. Petrova 3,14Zato, ljubljeni, dok to iščekujete, uznastojte da mu budete neokaljani i besprijekorni, u miru.
2. Petrova 3,15A strpljivost Gospodina našega spasenjem smatrajte, kako vam i ljubljeni brat naš Pavao napisa po mudrosti koja mu je dana.
2. Petrova 3,16Tako u svim poslanicama gdje o tome govori. U njima ima ponešto nerazumljivo, što neupućeni i nepostojani iskrivljuju, kao i ostala Pisma - sebi na propast.
2. Petrova 3,17Vi dakle, ljubljeni pošto ste upozoreni, čuvajte se da ne biste, zavedeni bludnjom razularenika, otpali od svoje postojanosti.
2. Petrova 3,18A rastite u milosti i spoznanju Gospodina našega i Spasitelja Isusa Krista! Njemu slava i sada i do u dan vječnosti! Amen!
2. Petrova 3,1Prijatelji moji, ovo je već drugo pismo koje vam pišem; u ta dva pisma ja sam načinio poziv vašim sjećanjim za podstaknuti u vama pravi način razmišljanja:
2. Petrova 3,2sjetite se riječi, unaprijed izrečenih po *svetim *prorocima i zapovijedi vaših *apostola,
2. Petrova 3,3one Gospodinove i Spasiteljeve. Najprije znajte ovo: u posljednjim *danima doći će nepovjerljivi podrugivači vođeni svojim vlastitim strastima
2. Petrova 3,4koji će reći: ` Gdje je obećanje njegovog *pojavljivanja? Jer, otkad su oci pomrli, sve ostaje u istom stanju kao u početku stvaranja. `
2. Petrova 3,5Težeći k tome, oni zaboravljaju da postojaše ima već dugo vremena nebesa i zemlja koja vuče podrijetlo iz vode i čuva sjedinjenost po vodi zahvaljujući Riječi Božjoj.
2. Petrova 3,6Po istim uzrocima, tadašnji *svijet propade potopljen vodom.
2. Petrova 3,7Glede sadašnjih nebesa i sadašnje zemlje, ista Riječ drži njih za vatru, čuva ih u pričuvi za dan suđenja i propasti bezbožnika.
2. Petrova 3,8Ima jedna stvar u svakom slučaju, prijatelji moji, koju vi ne trebate zaboraviti: za Gospodina jedan dan je kao tisuća godinaa, tisuća godina kao jedan dan.
2. Petrova 3,9Gospodin ne kasni održati svoje obećanje, dok neki smjeraju da je u zakašnjenju, ali, on daje dokaz strpljivost spram vas, ne htijući da nekolicina propadne već da svi pristignu k obraćenju.
2. Petrova 3,10Dan Gospodinov doći će kao jedan lopov, dan kad nebesa budu nestala u velikom tresku, kad počela zapaljena raspadnu se i kad zemlja i njena djela budu stavljena na suđenje .
2. Petrova 3,11Budući da se sve to treba tako raspasti, koji ljudi vi trebate biti! Koja *svetost života. Koje štovanje Boga!
2. Petrova 3,12Vi koji čekate i koji hitite dolasku dana Gospodinovog, dana kad će se zapaljena nebesa raspasti i kad će se zapaljena počela rastaliti!
2. Petrova 3,13Mi čekamo prema njegovom obećanju nova nebesa i novu zemlju gdje pravednost stanuje.
2. Petrova 3,14Eto zašto, prijatelji moji, u tom očekivanju, načinite napor da vas nađe u miru, čiste i besprijekorne.
2. Petrova 3,15I recite sebi kako duga strpljivost Gospodinova, vašim je spasenjem! U tom smislu Pavao, naš brat i prijatelj, pisao je vama prema mudrosti koja je njemu bila dana.
2. Petrova 3,16To je ono što on također kaže u svim pismima gdje raspravlja te predmete: nalaze se tu teški odlomci kojima ljudi neuki i bez obrazovanja iskrivljuju smisao, kao što to također čine i drugim pismima, za svoju propast.
2. Petrova 3,17Eh dobro, prijatelji moji, evo vas upozorenih: držite se na oprezu, ne pustite se povući od bezbožnika koji zastranjuju i ne pustite se oteti svojoj postojanosti!
2. Petrova 3,18Već narastajte u milosti i poznavanju našeg Gospodina i Spasitelja Isusa Krista. Njemu budi slava od sada i sve do *dana vječnosti. *Amen.
2. Petrova 3,1Evo vam, ljubazni, već pišem drugu poslanicu u kojima budim napominjanjem vaš čisti razum,
2. Petrova 3,2Da se opominjete riječi koje su naprijed kazali sveti proroci, i zapovijesti svojijeh apostola od Gospoda i spasa.
2. Petrova 3,3I ovo znajte najprije da će u pošljednje dane doći rugači koji će življeti po svojijem željama,
2. Petrova 3,4I govoriti: gdje je obećanje dolaska njegova? Jer otkako oci pomriješe sve stoji tako od početka stvorenja.
2. Petrova 3,5Jer navalice neće da znadu da su nebesa bila otprije i zemlja iz vode i usred vode Božijom riječi.
2. Petrova 3,6Zato tadašnji svijet bi vodom potopljen i pogibe.
2. Petrova 3,7A sadašnja nebesa i zemlja tom istom riječi zadržana su te se čuvaju za dan strašnoga suda i pogibli bezakonijeh ljudi.
2. Petrova 3,8Ali ovo jedno da vam ne bude nepoznato, ljubazni, da je jedan dan pred Gospodom kao hiljada godina, i hiljada godina kao jedan dan.
2. Petrova 3,9Ne docni Gospod s obećanjem, kao što neki misle da docni, nego nas trpi, jer neće da ko pogine, nego svi da dođu u pokajanje.
2. Petrova 3,10Ali će doći dan Gospodnji kao lupež noću, u koji će nebesa s hukom proći, a stihije će se od vatre raspasti a zemlja i djela što su na njoj izgorjeće.
2. Petrova 3,11Kad će se dakle ovo sve raskopati, kakovijem treba vama biti u svetom življenju i pobožnosti,
2. Petrova 3,12Čekajući i želeći da bude skorije dolazak Božijega dana, kojega će se radi nebesa spaliti i raskopati, i stihije od vatre rastopiti?
2. Petrova 3,13Ali čekamo po obećanju njegovu novo nebo i novu zemlju, gdje pravda živi.
2. Petrova 3,14Zato ljubazni, čekajući ovo starajte se da vas on nađe čiste i prave u miru.
2. Petrova 3,15I trpljenje Gospoda našega držite za spasenje; kao što vam i ljubazni naš brat Pavle po danoj mu premudrosti pisa.
2. Petrova 3,16Kao što govori o ovome i u svima svojijem poslanicama, u kojima imaju neke stvari teške razumjeti, koje nenaučeni i neutvrđeni izvrću, kao i ostala pisma, na svoju pogibao.
2. Petrova 3,17A vi dakle, ljubazni, znajući naprijed, čuvajte se da prijevarom bezakonika ne budete odvedeni s njima, i ne otpadnete od svoje tvrđe;
2. Petrova 3,18Nego napredujte u blagodati i u poznanju Gospoda našega i spasa Isusa Hrista. Njemu slava i sad i u vječna vremena. Amin.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje