Tražilica


Brojevi 22. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Brojevi 22,1Sinovi Izraelovi pođoše dalje i utaboriše se na poljanama moapskim s onu stranu Jordana naprema Jerihu.
Brojevi 22,2Balak, sin Siporov, vidje sve, što učiniše Izraelci Amorejima.
Brojevi 22,3Tada se Moapci veoma uplašiše od toga naroda. I jer je bio tako mnogobrojan, prepadoše se Moapci Izraelaca.
Brojevi 22,4Moapci rekoše starješinama midjanskim: "Sada će ta množina proždrijeti sve oko nas, kao Što goveda popasu travu u polju." Balak, sin Siporov, bio je tada kralj moapski.
Brojevi 22,5On posla poslanika k Balaamu, sinu Beorovu, u Petor, što leži na Eufratu, u zemlju njegovih zemljaka, da ga pozovu i reknu mu: "Ovamo je izišao narod iz Egipta. Već je prekrilo svu zemlju i utvrdio se prema meni.
Brojevi 22,6Nego dođi i prokuni mi taj narod, jer je jači od mene. Možda ću ga onda moći poraziti i istjerati ga iz zemlje, jer znam, koga ti blagosloviš, bit će blagoslovljen, a koga prokuneš, bit će proklet."
Brojevi 22,7I zaputiše starješine moapske i midjanske noseći u rukama darove za vračara, dođoše k Balaamu i rekoše mu poruku Balakovu.
Brojevi 22,8On im odgovori: "Ostanite ovdje ovu noć, i odgovorit ću vam, kako mi kaže Gospod." I ostaše knezovi moapski kod Balaama.
Brojevi 22,9Tada se javi Bog Balaamu i upita ga: "Kakvi su to ljudi kod tebe?"
Brojevi 22,10Balaam odgovori Bogu: "Balak, sin Siporov, kralj moapski, poručio mi:
Brojevi 22,11Ovdje je narod, što je izišao iz Egipta, i prekrilio je svu zemlju. Nego dođi i prokuni mi ga. Možda ću se onda moći s njim pobiti i istjerat ga."
Brojevi 22,12A Bog reče Balaamu: "Ne smiješ ići s njima. Ne smiješ prokleti taj narod, jer je blagoslovljen."
Brojevi 22,13Kad je Balaam ustao, reče knezovima Balakovim: "Vratite se u svoju zemlju, jer mi Gospod nije dopustio, da idem s vama."
Brojevi 22,14I knezovi moapski zaputiše, dođoše k Balaku i rekoše mu: "Ne htjede Balaam poći s nama."
Brojevi 22,15Tada opet posla Balak knezove, koji su bili mnogobrojniji i ugledniji od onih.
Brojevi 22,16Kad ovi dođoše k Balaamu, rekoše mu: "Ovako ti veli Balak, sin Siporov: "Nemoj se ipak skanjivatl, nego dođi mi.
Brojevi 22,17Dobro ću te darivati i sve ću učiniti, što zatražiš od mene. Pa dođi, prokuni mi taj narod."
Brojevi 22,18A Balaam odgovori službenicima Balakovim: "Da mi da Balak palaču svoju punu srebra i zlata, ne bih smio prestupiti zapovijed Gospoda, Boga svojega, niti u malom niti u velikom.
Brojevi 22,19Ipak ostanite i vi ovdje ovu noć. Vidjet ću, što će mi Gospod ovaj put reći."
Brojevi 22,20Tada se javi Bog Balaamu u noći i reče mu: Ako su došli ti ljudi da te zovu, ustani i pođi s njima. Ipak smiješ činiti samo ono, što ću ti reći."
Brojevi 22,21I Balaam usta ujutro, osedla magaricu svoju i pođe s knezovima moapskim.
Brojevi 22,22Ali se raspali gnjev Božji, što on pođe, i anđeo Gospodnji stade mu na put, da ga zaustavi. A on je jahao na magarici svojoj. Pratila su ga obadva momka njegova.
Brojevi 22,23I kad magarica vidje anđela Gospodnjega gdje stoji na putu s golim mačem u ruci, svrnu magarica s puta i pođe u polje. Balaam je tukao magaricu, da je opet vrati na put.
Brojevi 22,24A anđeo Gospodnji stade u tjesnac među vinogradima, gdje je s obadvije strane bio zid.
Brojevi 22,25Kad magarica opazi anđela Gospodnjega, pritisnu se uza zid i pritište nogu Balaamovu o zid, I on ju je opet tukao.
Brojevi 22,26Tada anđeo Gospodnji otide opet dalje i stade na jednom usku mjestu, gdje se nije moglo svrnuti ni nadesno ni nalijevo.
Brojevi 22,27Kad magarica opazi anđela Gospodnjega, leže pod Balaamom na zemlju. Balaam se razljuti i stade štapom tući magaricu.
Brojevi 22,28A Gospod otvori usta magarici, i ona reče Balaamu: "Što sam ti učinila, da me tučeš već treći put?"
Brojevi 22,29Balaam odgovori magarici: "Ti mi se još rugaš. Da imam mač u ruci, sad bih te ubio."
Brojevi 22,30A magarica odgovori Balaamu: "Zar nijesam tvoja magarica, na kojoj si otkad ikad jahao do današnjeg dana? Jesam li ti kad tako što učinila?" On odgovori: "Nijesi."
Brojevi 22,31Tada Gospod otvori oči Balaamu, tako da ugleda anđela Gospodnjega gdje stoji na putu s golim mačem u ruci. I on se nakloni i pade ničice na svoje lice.
Brojevi 22,32A anđeo Gospodnji upita ga: "Zašto si tukao magaricu svoju već tri puta? Ja sam eto, koji ti ne dam naprijed, jer je taj put proti moje volje.
Brojevi 22,33Magarica me je opazila i tri puta se je uklonila ispred mene. A da mi se nije uklonila, tebe bih već ubio, a nju bih ostavio na životu."
Brojevi 22,34Balaam odgovori anđelu Gospodnjemu: "Sagriješio sam. Nijesam znao, da mi ti stojiš na putu. A ja ću se opet vratiti, ako tebi nije po volji."
Brojevi 22,35A anđeo Gospodnji odgovori Balaamu: "Idi s tim ljudima dalje. Ali samo ono govori, što ti ja kažem." Tada Balaam ode dalje s knezovima Balakovim.
Brojevi 22,36Kad je duo Balak, da dolazi Balaam, izađe mu na susret u grad Moab, koji leži na zemljištu Arnona, tik na međi.
Brojevi 22,37Balak upita Balaama: "Nijesam li ponovno slao k tebi i zvao te? Zašto mi ne dođe? Zar doista ne mogu da te darujem?"
Brojevi 22,38A Balaam reče Balaku: "Evo sam došao k tebi. Ali hoću li moći to progovoriti? Samo što mi Bog metne u usta, ono ću govoriti."
Brojevi 22,39Balaam otide s Balakom dalje, i dođoše u Kirjat-Husot,
Brojevi 22,40Tamo Balak žrtvova goveda i ovaca i razdijeli od toga Balaamu i knezovima, koji su bili s njim.
Brojevi 22,41Iduće jutro uze Balak Balaama sa sobom i odvede ga gore na Bamot-Baal, odakle je mogao vidjeti skrajni dio naroda.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje