Tražilica


Brojevi 24. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Brojevi 24,1Kad Balaam vidje, da je Božja volja, da blagosliva Izraela, ne htjede više ići kao prije po objave, On okrenu svoje lice prema pustinji.
Brojevi 24,2I kad pogleda Balaam i vidje, kako se Izrael utaborio po plemenima svojim, dođe na njega duh Božji,
Brojevi 24,3I on izreče ovu riječ: "Govori Balaam, sin Beorov, govori čovjek, kojemu se otvoriše oči.
Brojevi 24,4Tako govori, koji sluša šaptanje božansko, koji gleda lice Svemoćnoga, koji je zaduben u sebe, ali je otvorena pogleda:
Brojevi 24,5Kako su lijepi Šatori tvoji, Jakove, i stanovi tvoji, Izraele.
Brojevi 24,6Kao doline potoka pružili se, kao vrtovi kraj rijeke, kao hrastovi od Gospoda zasađeni, kao cedri uz vodu.
Brojevi 24,7Voda teče iz vedara njegovih, sjeme je njegovo nakvašeno obilno. Kralj se njegov podiže svrh Agaga, visoko raste kraljevstvo njegovo.
Brojevi 24,8Bog, koji ga je izveo iz Egipta, njemu je kao rog divljih volova. Poždere narode, koji su mu neprijatelji, zdrobi kosti njihove, lomi leđa njihova.
Brojevi 24,9Kao lav legne na počinak, i kao lavica; njega podražiti, tko da se usudi? Blagoslovljen, tko te blagosliva. Proklet, tko to proklinje."
Brojevi 24,10Tada se razgnjevi Balak na Balaama. Pljesnu rukama i poviknu Balak Balaamu: Dozvah te, da prokuneš neprijatelje moje, a ti ih eto već tri puta blagoslovi.
Brojevi 24,11Sad samo brzo odlazi kući. Mislio sam te bogato darivati, a eto Gospod ne dade ti dara.
Brojevi 24,12A Balaam odgovori Balaku: "Nijesam li poslanicima tvojim, to si ih poslao k meni, rekao:
Brojevi 24,13Da mi da Balak palaču svoju punu srebra i zlata, ne bih ipak mogao prestupiti zapovijedi Gospodnje i štogod, dobro ili zlo, učiniti sam od sebe. Samo što mi Gospod kaže, ono smijem reći.
Brojevi 24,14I jer se sad vraćam k narodu svojemu, dođi, da ti kažem, što će taj narod učiniti narodu tvojemu najposlije."
Brojevi 24,15Tada izreče ovu riječ: "Govori Balaam, sin Beorov, govori čovjek, kojemu se otvoriše oči.
Brojevi 24,16Tako govori, koji sluša šaptanje božansko, koji zna misli Svemoćnoga, koji gleda lice Svemogućega, koji je zaduben u sebe, ali je otvorena pogleda:
Brojevi 24,17Vidim ga, ali ne sad, gledam ga, ali ne izbliza: zvijezda izlazi iz Jakova, žezlo se diže iz Izraela. Razbit će sljepočice Moabove, sinove Setove uništit će sve kolike.
Brojevi 24,18Edoma će osvojiti, Seir, neprijatelj njegov, bit će u vlasti njegovoj. Izrael će rasti na snazi.
Brojevi 24,19Iz Jakova će doći vladar, uništit će ostatak iz gradova."
Brojevi 24,20I kad vidje Amalečane, izreče ovu riječ: "Prvak među narodima bio je Amalek, a svršetak je njegov propast."
Brojevi 24,21Kad ugleda Keneje, izreče ovu riječ: "Tvrd je tvoj stolac, gnijezdo je tvoje savijeno na hridini.
Brojevi 24,22Ali će biti Kain uništen. Kako još dugo? Tada će te Ašur odvesti u ropstvo."
Brojevi 24,23Tada izreče još jednu riječ: "Jao. Tko će ostati živ, kad to učini Bog?
Brojevi 24,24Iz Kitima (Cipar) dolaze lađe ovamo, pritiskuju Ašura, pritiskuju Ebera, ali će i sami propasti."
Brojevi 24,25Tada se diže Balaam i vrati se svojoj kući. I Balak ode svojim putem.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje