Tražilica


Postanak 15. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Postanak 15,1Poslije tih događaja dođe riječ Gospodnja Abramu u jednom viđenju ovako: "Ne boj se, Abrame, ja sam štit tvoj; plaća tvoja bit će vrlo velika."
Postanak 15,2Abram odgovori: "Ah, Gospode, Bože, što mi možeš dati, kad moram da živim bez djece, i Damaščanin Eliezer bit će posjednik imetka mojega?"
Postanak 15,3I Abram nastavi: "Eto, nijesi mi dao potomstva, i tako će moj sluga rođen u mojoj kući biti baštinik moj."
Postanak 15,4Ali gle, odmah riječ Gospodnja dođe mu ovako: "Neće taj biti baštinik tvoj, nego onaj koji će izaći ad tebe, bit će baštinik tvoj."
Postanak 15,5Pa ga izvede i reče mu: "Pogledaj na nebo i prebroji zvijezde, ako ih možeš prebrojiti!" I onda nastavi: "Toliko će biti potomstva tvojega."
Postanak 15,6Abram povjerova Gospodu, i on mu to uračuna u pravednost.
Postanak 15,7I reče mu: "Ja sam Gospod, koji te izvedoh iz Ura u Kaldeji, da ti dadnem zemlju ovu u posjed tvoj."
Postanak 15,8A on odgovori: "Gospode, Bože, po čemu ću spoznati, da ću je posjedovati?"
Postanak 15,9Gospod mu reče: "Donesi mi junicu od tri godine, kozu od tri godine, ovna od tri godine, grlicu i mladoga goluba!"
Postanak 15,10I donese mu sve te životinje, raspolovi ih po sredini i metnu svaku polovicu jednu prema drugoj; ali ne raspolovi ptica.
Postanak 15,11Tada su se ptice grabilice spuštale na komade mesa; a Abram ih odgonio.
Postanak 15,12I kad je sunce zalazilo, pade na Abrama dubok san, i ujedno ga obuze strah i velik mrak.
Postanak 15,13Tada reče Gospod Abramu: "Znaj, da će potomci tvoji boraviti u tuđoj zemlji, koja im ne pripada, i morat će služiti drugima, koji će ih tlačiti četiri stotine godina.
Postanak 15,14Ali narodu, kojemu će služiti ja ću suditi, a poslije će oni izaći s velikim blagom.
Postanak 15,15A ti ćeš poći u miru k ocima svojim i bit ćeš pokopan u sretnoj starosti.
Postanak 15,16U četvrtom naraštaju oni će se vratiti ovamo; jer zlodjela Amorejaca još nisu potpuna."
Postanak 15,17Kad zapadne sunce i nasta dubok mrak, gle, žeravica se zadimila, i plamen je ognjeni prolazio između onih komada žrtvenih!
Postanak 15,18Tada sklopi Gospod zavjet s Abramom i reče: "Tvojemu potomstvu dat ću zemlju ovu od rijeke egipatske sve do velike rijeke, rijeke Eufrata.
Postanak 15,19Zemlju Keneja, Kenizeja, Kadmoneja,
Postanak 15,20Hiteja, Perizeja, Refaima,
Postanak 15,21Amoreja, Kanaanaca, Girgašeja i Jebuseja."˚
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje