Tražilica


Isus Navin 5. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Isus Navin 5,1A kad čuše svi carevi Amorejski, koji bijahu s ovu stranu Jordana k zapadu, i svi carevi Hananski, koji bijahu pokraj mora, da je Gospod osušio Jordan pred sinovima Izrailjevijem dokle prijeđoše, rastopi se srce u njima i nesta u njima junaštva od straha sinova Izrailjevijeh.
Isus Navin 5,2U to vrijeme reče Gospod Isusu: načini oštre nože, i obreži opet sinove Izrailjeve.
Isus Navin 5,3I načini Isus oštre nože, i obreza sinove Izrailjeve na brdašcu Aralotu.
Isus Navin 5,4A ovo je uzrok za što ih Isus obreza: sav narod što izide iz Misira, sve muškinje, svi ljudi vojnici pomriješe u pustinji na putu, pošto izidoše iz Misira;
Isus Navin 5,5Jer bješe obrezan sav narod koji izide, ali ne obrezaše nikoga u narodu koji se rodi u pustinji na putu, po što izidoše iz Misira.
Isus Navin 5,6Jer četrdeset godina iđahu sinovi Izrailjevi po pustinji dokle ne pomrije sav narod, ljudi vojnici, što izidoše iz Misira, jer ne slušaše glasa Gospodnjega, te im se zakle Gospod da im neće dati da vide zemlju, za koju se zakleo Gospod ocima njihovijem da će nam je dati, zemlju, gdje teče mlijeko i med;
Isus Navin 5,7I na mjesto njihovo podiže sinove njihove; njih obreza Isus, jer bijahu neobrezani, jer ih ne obrezaše na putu.
Isus Navin 5,8A kad se sav narod obreza, ostaše na svojem mjestu u okolu dokle ne ozdraviše.
Isus Navin 5,9Tada reče Gospod Isusu: danas skidoh s vas sramotu Misirsku. I prozva se ono mjesto Galgal do današnjega dana.
Isus Navin 5,10I sinovi Izrailjevi stojeći u okolu u Galgalu, slaviše pashu četrnaestog dana onoga mjeseca uveče u polju Jerihonskom.
Isus Navin 5,11I sjutradan poslije pashe jedoše od žita one zemlje hljebove prijesna i zrna pržena, isti dan.
Isus Navin 5,12I presta mana sjutradan pošto jedoše žita one zemlje, i već više ne imaše mane sinovi Izrailjevi, nego jedoše od roda zemlje Hanaske one godine.
Isus Navin 5,13I kad Isus bijaše kod Jerihona, podiže oči svoje i pogleda, a to čovjek stoji prema njemu s golijem mačem u ruci. I pristupi k njemu Isus i reče mu: jesi li naš ili naših neprijatelja?
Isus Navin 5,14A on reče: nijesam; nego sam vojvoda vojske Gospodnje, sada dođoh. I Isus pade ničice na zemlju, i pokloni se, i reče mu: šta zapovijeda gospodar sluzi svojemu?
Isus Navin 5,15A vojvoda vojske Gospodnje reče Isusu: izuj obuću s nogu svojih, jer je mjesto gdje stojiš sveto. I učini Isus tako.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje