Tražilica


1. Samuelova 11. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
1. Samuelova 11,1Amonac Nahaš izađe i opkoli Jabeš u Gileadu. I ljudi iz Jabeša poručiše Nahašu: "Sklopi ugovor a nama, pa ćemo se podvrći tebi!"
1. Samuelova 11,2A Amonac Nahaš odgovori im: "Sklopit ću s vama ugovor pod uvjetom, da vam svakome iskopam desno oko i stim učinim sramotu Izraelu."
1. Samuelova 11,3Starješine iz Jabeša odgovoriše mu: "Dopusti nam rok od sedam dana, da pošljemo poslanike u sve krajeve Izraelove! Ako nam nitko ne dođe u pomoć, predat ćemo se tebi."
1. Samuelova 11,4Kad poslanici dođoše u Gibeu, gdje je stanovao Saul, i reče narodu kako stoje stvari, udari sav narod u glasno plakanje.
1. Samuelova 11,5Saul je upravo dolazio za govedima iz polja pa upita. "Što je ljudima te plaču?" Rekoše mu stanje stanovnika u Jabešu.
1. Samuelova 11,6Tada dođe Duh Božji na Saula, kada ću tu vijest, i on se razgnjevi vrlo.
1. Samuelova 11,7On uze dva vola, raskomada ih, razasla komade po poslanicima u sve krajeve Izraelove i poruči: "Tko ne pođe za Saulom i Samuelom, ovako će upravo biti s govedima njegovim!" Silan strah spopade narod, tako da izađe kao jedan čovjek.
1. Samuelova 11,8Kad ih on izbroji kod Bezeka, bilo je trista tisuća sinova Izraelovih i trideset tisuća ljudi Judinih.
1. Samuelova 11,9Poslanicima, koji su bili došli, reklo se: "Javite stanovnicima Jabeša u Gileadu: "Sutra, kad bude sunce najviše stajalo, doći će vam pomoć!" Kad se vratiše poslanici i stanovnicima u Jabešu to dojaviše, oni se obradovaše.
1. Samuelova 11,10I stanovnici u Jabešu poručiše: "Sutra ćemo vam se predati. Onda možete od nas činiti što vam je drago."
1. Samuelova 11,11Sutradan razdijeli Saul četu u tri bojne skupine. One prodriješe u tabor o jutarnjoj straži, i tukli su Amonce, dok je dan postao vruć. Što preosta, rasprši se, tako da ne ostaše ni dvojica od njih zajedno.
1. Samuelova 11,12Tada reče narod Samuelu: "Tko je rekao: Saul neće biti kralj nad nama? Daj nam te ljude, da ih pogubimo!"
1. Samuelova 11,13Ali Saul reče: "Danas se neće pogubiti nitko, jer danas Gospod dade pobjedu Izraelu."
1. Samuelova 11,14Samuel reče narodu: "Dođite, pođimo u Gilgalu i tamo potvrdimo kraljevstvo!"
1. Samuelova 11,15I sav narod otide u Gilgalu. Ondje pred Gospodom u Gilgali postaviše Saula za kralja. Zaklaše tamo mirotvorne žrtve pred Gospodom, i Saul proslavi ondje sa svim sinovima Izraelovim veliku radosnu, slava.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje