Tražilica


1. Samuelova 24. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
1. Samuelova 24,1Odanle otide David i stade na gorskim visinama engadskim.
1. Samuelova 24,2Kad se je Saul bio vratio od proganjanja Filisteja, javiše mu: "David je sada u pustinji engadskoj."
1. Samuelova 24,3Tada uze Saul tri tisuće ljudi izabranih iz svega Izraela i diže se da traži Davida i ljude njegove istočno od hridina kozorogovih.
1. Samuelova 24,4Kad putem dođe k torovima ovčjim, bila je tamo pećina. Saul uđe u nju, da obavi svoju potrebu. A David i njegovi bili su se nastanili u dnu te pećine.
1. Samuelova 24,5Davidovi ljudi rekoše mu: "Eto, ovo je dan, za koji ti reče Gospod: "Evo! Predat ću ti u ruke neprijatelja tvojega, da učiniš s njim, što ti je volja!" David ustade, te neopaženo odsiječe skut od plašta Saulova.
1. Samuelova 24,6Ali poslije udari Davida savjest, što je bio odsjekao skut Saulu.
1. Samuelova 24,7I reče svojim ljudima: "Gospod neka me očuva, da tako što učinim gospodaru svojemu, pomazaniku Gospodnjem, i da podignem ruku svoju na njega, jer on je pomazanik Gospodnji."
1. Samuelova 24,8I ukori David ljude svoje i ne dopusti im da ustanu na Saula. Kad je Saul bio ostavio pećinu i pošao dalje svojim putem,
1. Samuelova 24,9Ustade tada David, izađe iz pećine i povika za Saulom: "Gospodaru i kralju moj!" Kad se okrenu Saul, baci se David licem na zemlju i pokloni mu se.
1. Samuelova 24,10Tada viknu David Saulu: "Zašto slušaš što ti kažu ljudi, koji govore, da misli David na tvoju propast?
1. Samuelova 24,11Evo, na današnji dan vidio si vlastitim očima, da te je Gospod danas u pećini bio predao u moje ruke. Nagovarali su me, da te ubijem. Ali sam te sačuvao i rekao: "Neću dignuti ruke svoje na gospodara svojega, jer on je pomazanik Gospodnji.
1. Samuelova 24,12A evo, oče moj, vidi skut od plašta svojega u mojoj ruci! Po tom, da sam odsjekao samo skut od plašta tvojega, a tebe nijesam ubio, možeš jasno spoznati, da ne mislim na zloću i izdaju i da se ne ogrješujem o tebe, premda mi ti radiš o glavi.
1. Samuelova 24,13Gospod neka bude sudac između mene i tebe, Gospod neka me osveti od tebe - ali ruka se moja neće podignuti na te.
1. Samuelova 24,14Već stara poslovica kaže: Samo od bezbožnika izlazi bezbožnost. Ali moja ruka neće biti proti tebi.
1. Samuelova 24,15Za kim to izlazi kralj Izraelov? Koga goniš? Mrtva psa. Buhu jednu.
1. Samuelova 24,16Pa neka bude Gospod sudac i neka rasudi između mene i tebe! On neka pogleda za pravednikom neka vodi stvar i neka mi pribavi pravo proti tebi!"
1. Samuelova 24,17Kad David izgovori sve riječi Saulu, povika Saul: "To je tvoj glas, sine moj Davide!" I Saul uze glasno plakati.
1. Samuelova 24,18On reče Davidu: "Ti si bolji od mene; jer ti meni iskazuješ dobro, a ja sam tebi činio zlo.
1. Samuelova 24,19Danas si mi eto pokazao, što si mi dobra iskazao: Nijesi me ubio, premda me Gospod dade tebi u ruke.
1. Samuelova 24,20Tko bi stigavši neprijatelja svojega pustio ga da ide mirno svojim putem? Gospod neka ti iskaže dobro za ovo, što si mi učinio danas!
1. Samuelova 24,21Sad znam sigurno, da ćeš biti kralj i da će po tebi postojati kraljevstvo Izraelovo.
1. Samuelova 24,22Zato mi se sada zakuni Gospodom, da nećeš istrijebiti potomaka mojih iza moje smrti i da nećeš imena mojega iskorijeniti iz kuće moje očinske!"
1. Samuelova 24,23David se zakle Saulu. Tada se Saul vrati kući, a David ode sa svojim ljudima na visinu gorsku.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje