Tražilica


Postanak 27. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Postanak 27,1Kad Izak ostarje i oči mu potamnješe, da nije mogao više vidjeti, dozva starijega sina svojega Ezava i reče mu: "Sine moj!" On mu odgovori: "Evo me!"
Postanak 27,2Tada reče on: "Vidiš, ostario sam i ne znam, kad ću umrijeti.
Postanak 27,3Uzmi sad oružje svoje, tobolac svoj i luk svoj, izađi van u pustinju i ulovi mi komad divljačine!
Postanak 27,4Priredi mi od toga tečno jelo, kako to ja volim, i donesi mi to! Tada ću jesti, i duša će te moja za to blagosloviti, prije nego umrem."
Postanak 27,5A Rebeka je bila čula, kad je Izak tako govorio sa sinom svojim Ezavom. I Ezav izađe u pustinju, da ulovi divljačine i donese kući.
Postanak 27,6Tada reče Rebeka sinu svojemu Jakovu: "Čula sam, kako otac tvoj reče bratu tvojemu Ezavu:
Postanak 27,7'Donesi mi komad divljačine i priredi mi tečno jelo, da mogu jesti i tebe pred Gospodom blagosloviti, prije nego umrem.'
Postanak 27,8Nego sada, sine moj, poslušaj savjet, što ću ti ga dati!
Postanak 27,9Otidi k stadu i donesi mi odanle dva lijepa jareta, a ja ću od njih prirediti tečno jelo ocu tvojemu, kako on to voli.
Postanak 27,10Onda ćeš donijeti ocu svojemu da jede, pa da te blagoslovi, prije nego umre."
Postanak 27,11A Jakov reče materi svojoj Rebeki: "Gle, moj je brat Ezav čovjek rutav, a ja sam gladak.
Postanak 27,12Može biti da me opipa otac moj, pa onda da ispadnem pred njim kao varalica, i tako bih navukao na sebe prokletstvo mjesto blagoslova."
Postanak 27,13A mati njegova odgovori mu: "Na me neka padne to prokletstvo tvoje, sine moj! Poslušaj savjet moj, otidi i donesi mi!"
Postanak 27,14On tada ode i donese materi svojoj. Mati njegova priredi od toga tečno jelo, kako je to volio otac njegov.
Postanak 27,15Nato donese Rebeka najbolje haljine starijeg sina svojega Ezava, što ih je imala u kući kod sebe, i obuče ih mlađem sinu svojemu Jakovu.
Postanak 27,16kožice jareće ovi mu oko ruku i oko vrata glatkoga.
Postanak 27,17Tada dade sinu svojemu Jakovu u ruke tečno jelo s kruhom, što ga je bila priredila.
Postanak 27,18Tako uniđe on k ocu svojemu i reče: "Oče moj!" On odgovori: "Evo me! Tko si ti, sine moj?"
Postanak 27,19Jakov reče ocu svojemu: "Ja sam Ezav, prvorođenac tvoj; učinio sam, kako si mi naložio. Sjedi uspravo i jedi divljačine moje, i onda me blagoslovi!"
Postanak 27,20A Izak upita sina svojega: "Kako si mogao tako brzo nešto naći, sine moj?" On odgovori: "Gospod, Bog tvoj, dade milost, te istrča preda me."
Postanak 27,21Ali Izak reče Jakovu: "Stupi bliže, da te opipam, sine moj, da li si ti zaista sin moj Ezav ili ne!"
Postanak 27,22Jakov pristupi k ocu svojemu Izaku, i on ga opipa i reče: "Glas je doduše Jakovljev, ali ruke su ruke Ezavove."
Postanak 27,23I ne poznade ga, jer su ruke njegove bile rutave kao ruke brata njegova Ezava. Pošto ga je pozdravom blagoslova pozdravio,
Postanak 27,24Upita opet: "Ti si dakle doista sin moj Ezav?" On odgovori: "Jesam."
Postanak 27,25Tada on reče: "Onda mi donesi, da jedem divljačine sina svojega i da te tada blagoslovim!" Jakov mu donese, i on je jeo. Tada donese vina, i on je pio.
Postanak 27,26Nato mu reče otac njegov Izak: "Hodi ovamo, sine moj, i poljubi me!"
Postanak 27,27On pristupi i poljubi ga. Kad on osjeti miris haljina njegovih, blagoslovi ga govoreći: "Zaista, miris sina mojega jest kao miris polja, kad ga blagoslovi Gospod.
Postanak 27,28Bog ti dao rose nebeske i zemlje rodne i vina i žita izobilja!
Postanak 27,29I narodi se pred tobom pregibali! Bio gospodar bradi svojoj, i klanjali se tebi sinovi matere tvoje! Proklet bio, koji tebe proklinje! A blagoslovljen bio, koji tebe blagoslivlja!"
Postanak 27,30Kad je Izak bio završio blagoslov nad Jakovom, a Jakov jedva Što je bio otišao ispred oca svojega Izaka, vrati se brat njegov Ezav iz lova.
Postanak 27,31I on priredi tečno jelo, donese ocu svojemu i reče ocu svojemu: "Sjedni uspravo, oče dragi i jedi divljačine sina svojega, da me onda mogneš blagosloviti!
Postanak 27,32Tada ga upita otac njegov Izak: "Tko si ti?" On reče: "Ja san sin tvoj, prvorođenac tvoj, Ezav."
Postanak 27,33Izak se neizmjerno uplaši i povika: "A tko je bio onaj, koji ulovi divljačinu i donese mi je? Ja sam jeo od svega, prije nego ti dođe, i njega sam blagoslovio, i on će tako ostati blagoslovljen!"
Postanak 27,34Kad Ezav razabra riječi oca svojega, zavrisnu gorko iza glasa i zamoli oca svojega: "Blagoslovi i mene, oče dragi!"
Postanak 27,35On odgovori: "Dođe brat tvoj s prijevarom i odnese ti blagoslov."
Postanak 27,36Tada on reče: "Pravo mu se dalo ime Jakov. Već dvaput me prevari: moje pravo prvorodstva uze mi, a sad mi eto još ote i blagoslov." Tada upita: "Zar nijesi za mene sačuvao nikakva blagoslova?"
Postanak 27,37Izak odgovori Ezavu: "Eto, postavih ga tebi za gospodara i svu braću njegovu dadoh mu za sluge, i opskrbih ga žitom i vinom. Pa što bih sad još mogao učiniti za tebe, sine dragi?"
Postanak 27,38Ezav reče ocu svojemu: "Zar imaš samo jedan blagoslov, oče dobri? Blagoslovi i mene, oče dragi!" I Ezav stade glasno plakati.
Postanak 27,39Tada mu otac njegov Izak progovori: "Eto, daleko od rodne zemlje bit će prebivalište tvoje i daleko od rose nebeske odozgor.
Postanak 27,40Od mača svojega živjet ćeš i bratu ćeš svojemu služiti. Otrgneš li se, jaram ćeš njegov stresti s vrata svojega."
Postanak 27,41Ezav posta neprijatelj Jakovu zbog blagoslova, što mu ga je bio dao otac njegov, i reče Ezav: "Naskoro dolazi vrijeme, da će se žaliti oca mojega; tada ću ubiti brata svojega Jakova."
Postanak 27,42I kad Rebeka saznade za tu izjavu starijeg sina svojega Ezava, dade dozvati mlađeg sina svojega Jakova i reče mu: "Slušaj, brat tvoj Ezav hoće da ti se osveti i da te ubije,
Postanak 27,43Nego, sine dragi, poslušaj savjet moj; ustani i bježi k bratu mojemu Labanu u Haran!
Postanak 27,44Ostani jedno vrijeme kod njega, dok se slegne srdžba brata tvojega!
Postanak 27,45Čim se gnjev brata tvojega odvrati od tebe i on zaboravi, što si mu učinio, poslat ću po tebe i odanle te dovesti ovamo. Zašto bih vas obojicu izgubila u jedan dan?"
Postanak 27,46Potom reče Rebeka Izaku: "Omrznuo mi je život zbog kćeri Hetovih. Ako i Jakov uzme sebi za ženu jednu takvu Hetovku, jednu između kćeri u zemlji, onda što imam još od života?"
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje