Tražilica


2. Samuelova 5. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
2. Samuelova 5,1Tada dođoše sva plemena izraelska k Davidu u Hebron i rekoše: "Evo, mi smo od tvojega mesa i od tvoje krvi.
2. Samuelova 5,2Već prije, kad je još Saul bio kralj nas, ti si bio onaj, koji je u boj odvodio i opet kući dovodio Izraela. Tebi je obećao Gospod: "Ti ćeš pasti narod moj Izraela, i ti ćeš biti knez nad Izraelom!"
2. Samuelova 5,3Kad su se tako bile našle kod kralja u Hebronu sve starješine, skloni kralj David a njima u Hebronu pred Gospodom savez. Tada pomazaše Davida za kralja nad Izraelom.
2. Samuelova 5,4Trideset godina bilo je Davidu, kad je postao kralj, i četrdeset godina bio je kralj.
2. Samuelova 5,5U Hebronu vladao je sedam godina i šest mjeseci nad Judom, u Jerusalemu vladao je trideset i tri godine nad svim Izraelom i Judom.
2. Samuelova 5,6Jednoga dana otide kralj sa svojim vojnicima u Jerusalem proti Jebusejima, koji su živjeli u onoj zemlji. Oni rekoše Davidu: "Nećeš ući ovamo, nego će te protjerati slijepi i hromi." Stim htjedoše reći: "David neće ući ovamo."
2. Samuelova 5,7Ipak David osvoji tvrđavu Sion, to je kasniji grad Davidov.
2. Samuelova 5,8Tada reče David: "Tko pobije Jebuseje i dopre do vodovoda i uzme slijepe i hrome, koji mrze na život Davidov, dobit će nagradu." Zato se kaže: "Slijep i hrom ne smije doći u kuću."
2. Samuelova 5,9David uze stan u tvrđavi i nazva je gradom Davidovim; i pogradi je David unaokolo od Mila i unutra.
2. Samuelova 5,10Sve je više rasla moć Davidova, jer je Gospod, Bog nad vojskama, bio s njim.
2. Samuelova 5,11Hiram, kralj Tira, posla k Davidu poslanike s drvima cedrovim, s drvodjeljama i kamenarima, da grade palaču Davidu.
2. Samuelova 5,12David spoznade, da ga je Gospod potvrdio kao kralja nad Izraelom i da je podigao ugled vladavini njegovoj radi naroda svojega Izraela.
2. Samuelova 5,13David uze sebi još daljne inoče i žene iz Jerusalema, izakako se je bio preselio tamo iz Hebrona. Tako mu se rodi još više sinova i kćeri.
2. Samuelova 5,14Ovo su imena onih, koji mu se rodiše u Jerusalemu: "Šamua, Šobab, Natan, Salomon,
2. Samuelova 5,15Ibhar, Elišua, Nefeg, Jafija,
2. Samuelova 5,16Elišama, Eliada i Elifelet.
2. Samuelova 5,17Kad čuše Filisteji, da su pomazali Davida za kralja nad Izraelom, izađoše svi Filisteji, da uhvate Davida. Čim David doču to, otide u tvrđavu.
2. Samuelova 5,18Filisteji dođoše i raširiše se u dolini Refaimskoj.
2. Samuelova 5,19David upita Gospoda: "Hodu li izaći proti Filistejima? Hoćeš li ih dati u moje ruke?" Gospod odgovori Davidu: "Izađi, jer ću dati Filisteje u tvoje ruke."
2. Samuelova 5,20Tada dođe David u Baal-Perasim Ondje ih pobi David. On povika: "Gospod prodrije preda mnom neprijatelje moje, kao što voda prodire nasip." Zato se prozva ono mjesto Baal-Perasim.
2. Samuelova 5,21Idolske likove, što ih ondje ostaviše, odnesoše David i ljudi njegovi.
2. Samuelova 5,22Kad još jednom dođoše Filisteji i raširiše se po dolini Refaimskoj,
2. Samuelova 5,23Upita David Gospoda On odgovori "Ne izlazi, nego ih zaobiđi, pa udari na njih od dudovih stabala!
2. Samuelova 5,24Čim čuješ da zašušti po vrhovima dudovih stabala, onda se opremi hitro; jer tada ide pred tobom Gospod, da pobije vojsku filistejsku!"
2. Samuelova 5,25David učini tako, kako mu je bio Gospod zapovjedio, i pobi Filisteje od Gebe do u blizinu Gezera.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje