Tražilica


2. Kraljevima 12. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
2. Kraljevima 12,1U sedmoj godini Jehuovoj postade Joaš kralj, i vladao je četrdeset godina u Jerusalemu. Njegova se je mati zvala Sibija, iz Beeršebe.
2. Kraljevima 12,2Joaš je činio, što se je dopadalo Gospodu, dokle ga je svjetovao svećenik Jehojada.
2. Kraljevima 12,3Ali uzvisine žrtvene nijesu bile srušene. Narod je još uvijek prinosio na visinama žrtve zaklanice i kadio kad.
2. Kraljevima 12,4Joaš je bio zapovjedio svećenicima: "Sav novac, što se kao posvećeni dar donosi u hram Gospodnji, naime novac, što se naloži procjenom, porez po dužnosti, nadalje sav novac, što se donosi u hram od svoje volje,
2. Kraljevima 12,5To neka svećenici uzimaju za se, svaki od svojega poznanika! Oni stim neka dadnu popraviti sve, što je trošno na hramu, gdjegod se nađe kakva šteta!"
2. Kraljevima 12,6Ali u dvadeset trećoj godini kraljevanja Joašova nijesu još bili svećenici popravili što je bilo trošno na hramu.
2. Kraljevima 12,7Tako pozva kralj Joaš svećenika Jehojadu i druge svećenike i upita ih: "Zašto još ne popraviste što je trošno na hramu? Od sada ne smijete više uzimati novaca od svojih poznanika, nego ih morate upotrijebiti za popravak hrama."
2. Kraljevima 12,8Svećenici pristadoše na to, da više ne uzimaju novaca od naroda, ali i da ne popravljaju što je trošno na hramu.
2. Kraljevima 12,9Tada uze svećenik Jehojada jedan kovčeg, proreza rupu na zaklopcu i metnu ga uz oltar desno od ulaza u hram Gospodnji. Tamo su morali svećenici, koji su stražili na pragu, ubacivati sve novce, što su se donosili u hram Gospodnji.
2. Kraljevima 12,10Kad bi vidjeli, da ima mnogo novaca u kovčegu, morao je za to određeni kraljevski činovnik dođi s velikim svećenikom, novce, što su se našli u hramu Gospodnjem, svezati i izmjeriti.
2. Kraljevima 12,11Izmjerene novce morali su uručiti onima, što su upravljali poslom i starali se za hram Gospodnji. Ovi bi isplaćivali drvodjelje i poslenike, što su bili zaposleni na hramu Gospodnjem.
2. Kraljevima 12,12I zidare i kamenare, i da se dobavlja drvo i tesano kamenje, te se tako popravi što je bilo trošno na hramu Gospodnjem, ukratko da se dobavi sve, Što je trebalo da se popravi hram.
2. Kraljevima 12,13Ali novcima, što se donosili u hram Gospodnji, nijesu gradili srebrnih čaša, noževa, kotlića ili truba, niti kakvih sudova zlatnih i srebrnih za hram Gospodnji,
2. Kraljevima 12,14Nego su ih davali radnicima, da za njih poprave hram Gospodnji.
2. Kraljevima 12,15Pritom nijesu tražili računa od ljudi, kojima bi predavali novce da izdaju poslenicima, jer su radili vjerno i točno.
2. Kraljevima 12,16A novci od žrtava za prijestup i grijeh nijesu se davali za hram, nego su pripadali svećenicima.
2. Kraljevima 12,17Tada izađe Hazael, kralj Sirije, opkoli Gat i osvoji ga. Kada se Hazael okrenu da pođe i proti Jerusalemu,
2. Kraljevima 12,18Uze Joaš, kralj Judin, sve posvećene darove, što su ih bili prinijeli njegovi pređi, kraljevi Judini Jošafat, Joram i Ahazija, pa i svoje vlastite, usto sve zlato, što se našlo u riznicama hrama Gospodnjega i palače kraljevske, i posla Hazaelu, kralju sirijskomu. Tako odustade on od vojne proti Jerusalemu.
2. Kraljevima 12,19Ostala povijest Joašova i sve, što je učinio, stoji zapisano u knjizi povijesti kraljeva Judinih.
2. Kraljevima 12,20A napokon podigoše se proti njemu dvorani njegovi, skovaše urotu proti njemu i ubiše Joaša u tvrđavi Milu, kamo se silazi u Silu.
2. Kraljevima 12,21Jozakar naime, sin Šimatov, i Jozabad, sin Šomerov, dvorani njegovi, bili su ubojice njegove. Poslije smrti njegove pokopaše ga kod otaca njegovih u gradu Davidovu, Njegov sin Amazija postade kralj mjesto njega.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje