Tražilica


2. Kraljevima 15. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
2. Kraljevima 15,1U dvadeset sedmoj godini kraljevanja Jeroboamova nad Izraelom postade Azarija, sin Amazijin, kralj Judin.
2. Kraljevima 15,2Bilo mu je šesnaest godina, kad postade kralj, i vladao je pedeset i dvije godine u Jerusalemu. Njegova mati zvala se je Jekolija, iz Jerusalema.
2. Kraljevima 15,3On je činio, što se je dopadalo Gospodu, točno onako, kako je bio činio otac njegov Amazija.
2. Kraljevima 15,4Samo uzvisine nijesu bile srušene. Narod je još uvijek prinosio žrtve zaklanice i kadio kad na visinama.
2. Kraljevima 15,5A Gospod pohodi kralja teško: on posta gubav do dana smrti svoje i stanovao je odvojen u svojoj kući. Jotam, sin kraljev, upravljao je kućom i vladao nad narodom u zemlji.
2. Kraljevima 15,6Ostala povijest Azarijina i sva njegova djela, to stoji zapisano u knjizi povijesti kraljeva Judinih.
2. Kraljevima 15,7Kad je Azarija bio počinuo kod otaca svojih, pokopaše ga kod otaca njegovih u gradu Davidovu. Njegov sin Jotam postade kralj mjesto njega.
2. Kraljevima 15,8U trideset osmoj godini kraljevanja Azarijina nad Judom postade Zaharija, sin Jeroboamov, u Samariji kralj Izraelov za šest mjeseci.
2. Kraljevima 15,9On je činio, što se nije dopadalo Gospodu, kao što su bili činili njegovi pređi, i ne odstupi od grijeha Nebatova sina Jeroboama, na koje je ovaj bio naveo Izraela.
2. Kraljevima 15,10Šalum, sin Jabešov, skovao urotu proti njemu, ubi ga pred narodom i postade kralj mjesto njega.
2. Kraljevima 15,11Ostala povijest Zaharijina stoji zapisana u knjizi povijesti kraljeva Izraelovih,
2. Kraljevima 15,12Tako se ispuni obećanje Gospodnje, što ga je bio dao Jehuu: "Do u četvrto koljeno sjedit će potomci tvoji na prijestolju Izraelovu." I tako se dogodi.
2. Kraljevima 15,13Šalum, sin Jabešov, postade kralj u trideset devetoj godini kraljevanja Azarijina nad Judom, i vladao je mjesec dana u Samariji.
2. Kraljevima 15,14Tada se podiže Menahem, sin Gadijev, iz Tirse proti njemu, provali u Samariju, potuče Šaluma, sina Jabešova, u Samariji, pogubi ga i postade kralj mjesto njega.
2. Kraljevima 15,15Ostala povijest Šalumova i urota, što je podiže, to stoji zapisano u knjizi povijesti kraljeva Izraelovih.
2. Kraljevima 15,16Tada raskopa Menahem grad Tipsu i sve, što je bilo u njoj, i okolicu njezinu počevši od Tirse, jer mu ne otvoriše, zato ih pobi i dade svima ženama, što su bile trudne, tijelo rasparati.
2. Kraljevima 15,17U trideset devetoj godini kraljevanja Azarijina nad Judom postade Menahem, sin Gadijev, u Samariji kralj Izraelov za deset godina,
2. Kraljevima 15,18On je činio, što se nije dopadalo Gospodu, i ne odstupi od grijeha Nebatova sina Jeroboama, na koje je ovaj bio za života navodio Izraela.
2. Kraljevima 15,19Tada dođe Pul, kralj asirski, u zemlju, i Menahem dade Pulu tisuću talenata srebra, da mu ovaj pomogne i vlast utvrdi u njegovoj ruci.
2. Kraljevima 15,20Menahem nametnu te novce Izraelcima, naime svima imućnim ljudima kao porez, da ih dadne kralju asirskomu; pedeset šekela srebra dođe na svakoga. Nato ode opet kralj asirski i ne ostade dulje u zemlji.
2. Kraljevima 15,21Ostala povijest Menahemova i sva njegova djela, to stoji zapisano u knjizi povijesti kraljeva Izraelovih.
2. Kraljevima 15,22Kad je Menahem bio počinuo kod otaca svojih, postade njegov sin Pekahja kralj mjesto njega.
2. Kraljevima 15,23U pedesetoj godini kraljevanja Azarijina nad Judom postade Pekahja, sin Menahemov, u Samariji kralj Izraelov za dvije godine.
2. Kraljevima 15,24On je činio, što se nije dopadalo Gospodu, i ne odstupi od grijeha Nebatova sina Jeroboama, na koje je ovaj bio naveo Izraela.
2. Kraljevima 15,25Njegov tjelesni stražar Pekah, sin Remalijin, skova proti njemu urotu i ubi ga u Samariji u kuli kraljevske palače s Argobom i s Arjeom. Pedeset Gileadovaca bilo mu je pritom u pomoći. Izakako ga je bio ubio, postade kralj mjesto njega.
2. Kraljevima 15,26Ostala povijest Pekahje i sva njegova djela, to stoji zapisano u knjizi povijesti kraljeva Izraelovih.
2. Kraljevima 15,27U pedeset drugoj godini kraljevanja Azarijina nad Judom postade Pekah, sin Remalijin, u Samariji kralj Izraelov za dvadeset godina.
2. Kraljevima 15,28On je činio, što se nije dopadalo Gospodu, i ne odstupi od grijeha Nebatova sina Jeroboama, na koje je ovaj bio naveo Izraela.
2. Kraljevima 15,29U vrijeme Pekaha, kralja Izraelova, dođe Tiglat-Pileser, kralj asirski, i osvoji Ijon, Abel-Bet-Maaku, Janoah, Kedeš, Hasor, Gilead i Galileju, svu zemlju Naftalijevu, i odvede zarobljeni narod u Asiriju.
2. Kraljevima 15,30Hošea, sin Elin, skova urotu proti Pekaha, sina Remalijina, ubi ga i postade kralj mjesto njega u dvadesetoj godini Jotama, sina Azarijina.
2. Kraljevima 15,31Ostala povijest Pekahova i sva njegova djela, to stoji zapisano u knjizi povijesti kraljeva Izraelovih.
2. Kraljevima 15,32U drugoj godini kraljevanja Pekaha, sina Remalijina, nad Izraelom postade Jotam, sin Uzijin, kralj Judin.
2. Kraljevima 15,33Bilo mu je dvadeset i pet godina, kad postade kralj, i vladao je šesnaest godina u Jerusalemu. Njegova mati zvala se je Jeruša i bila je kći Sadokova.
2. Kraljevima 15,34On je činio, što se je dopadalo Gospodu: činio je posve onako, kako je činio otac njegov Azarija.
2. Kraljevima 15,35Samo uzvisine nijesu bile srušene. Narod je još uvijek prinosio žrtve zaklanice i kadio kad na visinama. On načini gornja vrata na hramu Gospodnjem.
2. Kraljevima 15,36Ostala povijest Jotamova i sva njegova djela, to stoji zapisano u knjizi povijesti kraljeva Judinih.
2. Kraljevima 15,37U ono vrijeme posla Gospod Resina, kralja sirijskoga, i Pekaha, sina Remalijina, proti Judi.
2. Kraljevima 15,38Kad je Jotam bio počinuo kod otaca svojih, pokopaše ga kod otaca njegovih u gradu njegova djeda Davida. Njegov sin Ahaz postade kralj mjesto njega.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje