Tražilica


1. Ljetopisa 20. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
1. Ljetopisa 20,1Iduće godine u vrijeme, kad kraljevi obično idu u rat, povede Joab vojsku u boj i opustoši zemlju sinova Amonovih. Tada ode i opkoli Rabu, a David ostade u Jerusalemu. Kad je Joab bio osvojio i razorio Rabu,
1. Ljetopisa 20,2Uze David kralju njihovu s glave krunu. Imala je prema procjeni svojoj vrijednost od jednog talenta na zlatu i na dragom kamenju, što je bilo u njoj, i pristajala je glavi Davidovoj. On odnese iz grada plijen vrlo bogat.
1. Ljetopisa 20,3Narod, što je stanovao u njemu, dade odvesti, staviti ga na pile, na gvozdene brane i sjekire. Tako isto učini David sa svim ostalim gradovima sinova Amonovih. Tada se vrati David sa svom vojskom u Jerusalem.
1. Ljetopisa 20,4Potom dođe u Gezeru opet do boja s Filistejima. Pritom Hušanin Sibekaj ubi Sipaja, koji je pripadao rodu divova. Tako su bili oni pokoreni,
1. Ljetopisa 20,5Kad onda opet dođe do boja s Filistejima, ubi Elhanan, sin Jairov, Lahmija, brata Golijata iz Giteja, kojemu je koplje bilo kao vratilo.
1. Ljetopisa 20,6Opet onda dođe do boja kod Gata. Tu je bio jedan čovjek gorostas, koji je imao šest prsta na rukama i šest prsta na nogama, svega dvadeset i četiri. I on je pripadao rodu divova.
1. Ljetopisa 20,7Kad je on pogrdio Izraele, ubi ga Jonatan, sin Šimea, brata Davidova.
1. Ljetopisa 20,8To su bili potomci divova u Gatu i padoše od ruke Davidove i njegovih ratnika.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje