Tražilica


1. Ljetopisa 23. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
1. Ljetopisa 23,1Kad je David bio star i sit života, postavi svojega sina Salomona kraljem nad Izraelom.
1. Ljetopisa 23,2Usto skupi sve knezove Izraelove i svećenike i Levite.
1. Ljetopisa 23,3Kad su bili izbrojeni Leviti od trideset godina i više, bilo ih je na broj s glave na glavu trideset i osam tisuća ljudi.
1. Ljetopisa 23,4David odredi: "Od ovih imaju dvadeset i četiri tisuće služiti u hramu Gospodnjem. Šest tisuća bit će upravitelji i suci,
1. Ljetopisa 23,5Četiri tisuće vratari, i četiri tisuće hvalit će Gospoda uz glazbala, što ih dadoh načiniti za slavu."
1. Ljetopisa 23,6Tada ih razdijeli David u redove po sinovima Levijevim Geršonu, Kohatu i Merariju.
1. Ljetopisa 23,7Sinovima Geršonovim pripadali su Ladan i Šimej.
1. Ljetopisa 23,8Sinovi Ladanovi bili su knez Jehiel i Zetam i Joel, skupa tri.
1. Ljetopisa 23,9Sinovi Šimejevi bili su Šelomit, Haziel i Haran, skupa tri. To su bili obiteljski poglavari Ladanovaca.
1. Ljetopisa 23,10Daljni sinovi Šimejevi bili su Jahat, Zina, Jeuš i Berija, To su bili sinovi Šimejevi, skupa četiri.
1. Ljetopisa 23,11Jahat je bio poglavar, Zina drugi. Jeuš i Berija nijesu imali mnogo djece. Zato su tvorili samo jednu obitelj i jedan ured.
1. Ljetopisa 23,12Sinovi Kohatovi bili su Amram, Izhar, Hebron i Uziel, skupa četiri.
1. Ljetopisa 23,13Sinovi Amramovi bili su Aron i Mojsije. Aron bi odvojen i sa svojim sinovima zauvijek posvećen za Svetinju nad svetinjama, da vječno pred Gospodom prinose kad, da mu služe i da u ime njegovo blagoslivljaju.
1. Ljetopisa 23,14A Mojsije bio je čovjek Božji, Sinovi njegovi bili su ubrojeni u pleme Levijevo.
1. Ljetopisa 23,15Sinovi Mojsijevi bili su Geršom i Eliezer.
1. Ljetopisa 23,16Sin Geršonov bio je Šebuel, poglavar.
1. Ljetopisa 23,17Sin Eliezerov bio je Rehabja, poglavar. Drugih sinova nije imao Eliezer. Ali se sinovi Rehabjini umnožiše veoma.
1. Ljetopisa 23,18Sin Izharov bio je Šelomit, poglavar.
1. Ljetopisa 23,19Sinovi Hebronovi bili su Jerija, poglavar, Amarija drugi, Jahaziel treći, Jekamam četvrti.
1. Ljetopisa 23,20Sinovi Uzielovi bili su Mika, poglavar, Ješija drugi.
1. Ljetopisa 23,21Sinovi Merarijevi bili su Mahli i Muši. Sinovi Mahlijevi bili su Eleazar i Kiš.
1. Ljetopisa 23,22Eleazar umrije, a ne ostavi iza sebe sirova; imao je samo kćeri.
1. Ljetopisa 23,23Sinovi Mušijevi bili su Mahli, Eder i Jerimot, skupa tri.
1. Ljetopisa 23,24To su bili, po svojim obiteljima poredani, Leviti, obiteljski poglavari, koji su bili izbrojeni po broju imena s glave na glavu, koji su bili zaposleni kod službe u hramu Gospodnjem, od dvadeset godina i više.
1. Ljetopisa 23,25Jer David pomisli: "Gospod, Bog Izraelov, dade mir narodu svojemu. Sad će stanovati za sva vremena u Jerusalemu."
1. Ljetopisa 23,26Pa tako i Leviti nijesu više trebali nositi sveti šator i sve za njegovu službu potrebno posuđe.
1. Ljetopisa 23,27Jer po posljednjim zapovijedima Davidovim bili su Leviti izbrojeni od dvadeset godina i više.
1. Ljetopisa 23,28Njihova uredovna dužnost bila je sad u tom, da pomažu potomcima Aronovim kod službe u hramu Gospodnjem kao nadzornici nad predvorjima i ćelijama, i da drže u čistoći sve stvari svete i da rade oko službe u hramu Božjem.
1. Ljetopisa 23,29Osim toga imali su brigu oko kruhova postavljenih i oko brašna za prinose i oko nekvasnih kolača, oko tavica i oko svega, što se peče, i oko svakoga utega i mjere.
1. Ljetopisa 23,30I morali su svako jutro pristupiti da obave molitve hvale i zahvale u čast Gospodu, i tako uveče.
1. Ljetopisa 23,31I morali su služiti, kad se god prinose žrtve paljenice Gospodu, u subote, mjesece mlađake i blagdane, u broju po redu svojemu svagda pred Gospodom.
1. Ljetopisa 23,32Tako su imali službu obavljati u šatoru zavjeta i službu u svetinji i službu da pomognu potomcima Aronovim, suplemenicima svojim, kod njihova posla u hramu Gospodnjem.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje