Tražilica


1. Ljetopisa 29. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
1. Ljetopisa 29,1Potom reče kralj David svoj zajednici: "Moj sin Salomon, jedini, kojega je Bog izabrao, još je mlad i nježan, a djelo je veliko, jer nije za čovjeka određen ovaj dvor, nego za Boga, Gospoda.
1. Ljetopisa 29,2I ja svom snagom svojom pripravih za hram Boga svojega zlata za sudove zlatne, srebra za srebrne, mjedi za mjedene, gvožđa za gvozdene i drva za drvene, kamena oniksova i crnosjajna i šarolika kamenja za okvire i drugoga dragoga kamenja svake vrste i mramora izobilja.
1. Ljetopisa 29,3I još iz ljubavi prema hramu Boga mojega ono, što imam u vlastitom posjedu zlata i srebra, dat ću, osim svega toga, što sam već pripravio za svetu kuću:
1. Ljetopisa 29,4Tri tisuće zlatnih talenata od ofirskoga zlata i sedam tisuća talenata čistoga srebra, da se tim oblože zidovi hramskim prostorijama,
1. Ljetopisa 29,5I za zlatno i srebrno posuđe svake vrste i za sve radove ruku umjetničkih. A tko je još spreman da koji dar daruje za Gospoda?"
1. Ljetopisa 29,6l Tada darovaše dragovoljno obiteljski poglavari, knezovi plemena Izraelovih, tisućnici i stotnici i činovnici u službi kraljevoj.
1. Ljetopisa 29,7Oni dadoše za gradnju hrama Božjega pet tisuća talenata zlata, deset tisuća drahmi, deset tisuća talenata srebra, osamnaest tisuća talenata mjedi i sto tisuća talenata gvožđa.
1. Ljetopisa 29,8Tko je imao dragoga kamenja, predade ga za blago hrama Gospodnjega Geršonovcu Jehielu.
1. Ljetopisa 29,9Narod se je radovao dragovoljnim darovima, jer su pobožnim srcem dragovoljno prinosili Gospodu darove svoje. I kralj David radovao se veoma.
1. Ljetopisa 29,10I blagoslovio je David Gospoda pred svom zajednicom. David je molio: "Blagoslovljen neka si, Gospode, Bože oca Izraela, odvijeka dovijeka!
1. Ljetopisa 29,11Tvoja je, Gospode, veličina, moć, slava, hvala i visost, jer tvoje je sve na nebu i na zemlji. Tvoje je, Gospode, gospodstvo, i ti se uzdižeš kao Gospod nada sve.
1. Ljetopisa 29,12Bogatstvo i čast dolaze od tebe, i ti si vladar nad svim. U tvojoj je ruci snaga i moć i u tvojoj je vlasti da učiniš velikim i moćnim kogagod hoćeš.
1. Ljetopisa 29,13I zahvaljujemo ti, Bože naš, i častimo ime tvoje slavno.
1. Ljetopisa 29,14A tko sam ja, i što je narod moj, da smo mogli u takovoj množini prinijeti svojih darova? Ne, od tebe dolazi sve, i iz tvoje ruke darovasmo tebi.
1. Ljetopisa 29,15Ta mi smo samo tuđini i gosti pred tobom kao svi oci naši: Kao sjena dani su našega života na zemlji i bez nadanja.
1. Ljetopisa 29,16Gospode, Bože naš, sve ovo blago, što ga pripravismo, da ti sagradimo kuću za sveto ime tvoje, dolazi iz tvoje ruke, i sve je to tvoje
1. Ljetopisa 29,17Ali ja znam, Bože moj, da ti ispituješ srca i da voliš iskrenost. I tako ja sve ovo darovah iskrenim srcem i s radošću vidjeh, kako ti je ovaj narod tvoj darivao darove.
1. Ljetopisa 29,18Gospode, Bože naših otaca Abrahama, Izaka i Izraela, uzdrži uvijek u srcu naroda svojega takvo mišljenje i volju takvu i upravljaj srce njihovo k sebi!
1. Ljetopisa 29,19Podaj mojemu sinu Salomonu poslušno srce, da drži tvoje zapovijedi, tvoje odredbe i zakone, i da čini sve to i sagradi sjajnu kuću, koju sam pripravio!"
1. Ljetopisa 29,20Tada reče David svoj zajednici: "Blagoslivljajte Gospoda, Boga svojega!" I sva je zajednica blagoslivljala Gospoda, Boga otaca svojih. Oni se nakloniše i baciše se ničice pred Gospodom i pred kraljem.
1. Ljetopisa 29,21Zaklaše Gospodu žrtve i drugo jutro prinesoše Gospodu žrtve paljenice: "tisuću junaca, tisuću ovnova, tisuću janjaca s naljevima njihovim, osim toga žrtava zaklanica mnogo za sav narod Izraelov.
1. Ljetopisa 29,22Jeli su i pili su onaj dan pred Gospodom u velikoj radosti. Tada učiniše Salomona, sina Davidova, po drugi put kraljem i pomazaše njega Gospodu za kneza, a Sadoka za svećenika
1. Ljetopisa 29,23Tako je sjedio Salomon kao kralj na prijestolju Gospodnjem na mjesto svojega oca Davida, i imao je sreću. Sav ga je Izrael slušao.
1. Ljetopisa 29,24Svi knezovi i junaci i svi sinovi kralja Davida podvrgoše se kralju Salomonu.
1. Ljetopisa 29,25Gospod dade, te Salomon dođe do veoma visokog ugleda kod svega Izraela i podijeli mu tako sjajno kraljevanje, kako to nije bio imao prije njega niti jedan kralj nad Izraelom.
1. Ljetopisa 29,26David, sin Jesejev, bio je vladao nad svim Izraelom.
1. Ljetopisa 29,27A vremena, za koje je bio kralj nad Izraelom, bilo je četrdeset godina U Hebronu je vladao sedam godina, u Jerusalemu trideset i tri godine.
1. Ljetopisa 29,28On umrije u visokoj starosti, bogat danima života, imovinom i čašću. Njegov sin Salomon postade kralj mjesto njega.
1. Ljetopisa 29,29Povijest kralja Davida, prijašnja i potonja, zapisana je u povijesti vidioca Samuela i u povijesti proroka Natana i u povijesti vidioca Gada,
1. Ljetopisa 29,30Sa svim njegovim kraljevanjem, pobjedama njegovim i događajima, što prođoše preko njega i Izraela i preko svih drugih kraljevina zemaljskih.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje