Tražilica


2. Ljetopisa 2. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
2. Ljetopisa 2,1Salomon je bio izdao zapovijed, da se sagradi hram imenu Gospodnjemu i kraljevska palača njemu samomu.
2. Ljetopisa 2,2I odbroji Salomon sedamdeset tisuća nosilaca i osamdeset tisuća, koji će tesati u gori, i tri tisuće i šest stotina nadzornika nad njima.
2. Ljetopisa 2,3Nato poruči Salomon kralju tirskome Hiramu: "Ti si mojemu ocu Davidu iskazao dobrotu, da mu pošlješ drva cedrovih, te je mogao sebi za stan sagraditi palaču.
2. Ljetopisa 2,4Ja namjeravam sagraditi hram imenu Gospoda, Boga svojega, i posvetiti mu ga, da se kadi pred njim kadom mirisnim, da se postavljaju redovito hljebovi, i da se svako jutro i veče, u subote, mjesece mlađake i blagdane Gospoda, Boga našega, prinose žrtve paljenice, kako je to propis u Izraelu za vječna vremena.
2. Ljetopisa 2,5Hram, koji ću graditi, ima da bude velik, jer je Bog naš veći od svih bogova.
2. Ljetopisa 2,6Ali tko može njemu da sagradi kuću, kad ga nebo i najviše nebo ne može da obuhvati? Tko sam ja, da bih mu mogao sagraditi hram? Ipak samo, da se žrtva pred njim spali.
2. Ljetopisa 2,7Pa pošlji mi sad čovjeka, koji umije da izradi radove u zlatu, srebru, mjedi, gvožđu, crvenom grimizu, grimizu i modrom grimizu! On ima i u tom biti vješt da izvede rezbarije s umjetnicima, koje imam kod sebe u Judeji i u Jerusalemu i koje je već namjestio moj otac David.
2. Ljetopisa 2,8Pošlji mi i drva cedrovih, čempresa i sandalovine s Libanona, jer znam, da ljudi tvoji umij u sjeći drva na Libanonu. Moje će sluge zajedno raditi s tvoj ima.
2. Ljetopisa 2,9Mora se naime meni pripraviti veoma mnogo drva, jer kuća, što ću je graditi, ima da bude izvanredno velika.
2. Ljetopisa 2,10Evo, poslenicima, što će sjeći drva, ljudima tvojim za hranu njihovu dat ću dvadeset tisuća kora pšenice, dvadeset tisuća kora ječma, dvadeset tisuća bata vina i dvadeset tisuća bata ulja."
2. Ljetopisa 2,11Hiram, kralj tirski, posla Salomonu ovaj pismeni odgovor: "Jer Gospod ljubi svoj narod, zato te postavi kraljem nad njim."
2. Ljetopisa 2,12I Hiram je nastavio: "Neka je blagoslovljen Gospod, Bog Izraelov, koji je stvorio nebo i zemlju, što je dao kralju Davidu sina puna mudrosti, razboritosti i uviđavnosti, koji će graditi hram Gospodu i kraljevsku palaču sebi!
2. Ljetopisa 2,13Šaljem ti dakle čovjeka mudra, u umjetnosti vješta, majstora Hurama,
2. Ljetopisa 2,14Sina neke Danovke. Njegov je otac bio Tirac. On se razumije u radove u zlatu, srebru, mjedi, gvožđu, kamenu, drvetu, crvenom i modrom grimizu, finom lanu i grimizu. On može urezati rezbariju svake vrste i izvesti svaki umjetni rad, što mu se dadne, u društvu s umjetnicima tvojim i s umjetnicima mojega gospodara, tvojega oca Davida.
2. Ljetopisa 2,15Neka dakle moj gospodar pošlje pšenicu, ječam, ulje i vino slugama svojim, kao što je obećao!
2. Ljetopisa 2,16A mi ćemo nasjeći drva na Libanonu, koliko trebaš, i dovesti ih u splavovima na moru u Jopu. Ti ih onda daj odnijeti u Jerusalem!"
2. Ljetopisa 2,17Tada Salomon podiže sve strance u Izraelu po brojenju, što ga je bio učinio njegov otac David. Bilo ih je sto i pedeset i tri tisuće i šest stotina.
2. Ljetopisa 2,18Od njih odredi sedamdeset tisuća za nosioce, osamdeset tisuća za tesače u planini i tri tisuće i šest stotina za nadzornike, koji će ljude dizati na rad.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje