Tražilica


2. Ljetopisa 12. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
2. Ljetopisa 12,1Kad je Roboam bio utvrdio svoju vlast i osigurao svoju moć, otpade on i sav Izrael s njim od zakona Gospodnjega.
2. Ljetopisa 12,2Tada u petoj godini kraljevanja Roboamova izađe kralj Šišak od Egipta proti Jerusalemu - jer su oni nevjerno radili proti Gospodu -
2. Ljetopisa 12,3S tisuću i dvije stotine kola i sa šezdeset tisuća konjanika. Nije bilo broja vojsci, što dođe s njim iz Egipta: Libijaca, Sukijaca i Etiopljana.
2. Ljetopisa 12,4On osvoji utvrde u Judi i dođe do Jerusalema.
2. Ljetopisa 12,5Tada dođe prorok Šemaja k Roboamu i knezovima Judinim, koji su se bili pred Šišakom povukli u Jerusalem, i reče im: "Ovako veli Gospod: Vi ostaviste mene, zato i ja ostavljam vas u ruke Šišaku."
2. Ljetopisa 12,6Tada se poniziše knezovi Izraelovi i kralj i rekoše: "Gospod je pravedan,"
2. Ljetopisa 12,7Kad vidje Gospod, da su se ponizili, dođe riječ Gospodnja Šemaji ovako: "Ponizili su se. Neću ih uništiti, nego ću im dati nešto izbavljenja, tako da se ne izlije sva moja jarost na Jerusalem preko Šišaka.
2. Ljetopisa 12,8Ali će mu biti sluge, da upoznaju razliku između službe meni i službe kraljevstvima zemaljskim."
2. Ljetopisa 12,9I tako izađe kralj Šišak od Egipta proti Jerusalemu i ugrabi blago u hramu Gospodnjem i blago palače kraljevske. Sve on uze. Ugrabi i zlatne štitove, što ih je bio dao načiniti Salomon.
2. Ljetopisa 12,10Na njihovo mjesto dade kralj Roboam načiniti mjedene štitove i povjeri ih pažnji starješina nad tjelesnim stražarima, što su stražili na ulazu u palaču kraljevsku.
2. Ljetopisa 12,11Kadgod bi kralj išao u hram Gospodnji, dolazili su tjelesni stražari i nosili ih, a onda ih opet donosili natrag u stražarnicu tjelesnih stražara.
2. Ljetopisa 12,12Jer se je bio ponizio, odvrati se od njega gnjev Gospodnji, da ga posve ne uništi, jer je i na Judi bilo još nešto dobra.
2. Ljetopisa 12,13Tako se je utvrdio kralj Roboam opet u Jerusalemu i vladao je dalje. Imao je Roboam četrdeset i jednu godinu, kad postade kralj, i vladao je sedamnaest godina u Jerusalemu, gradu, koji je bio izabrao Gospod između svih gradova Izraelovih, da ondje namjesti ime svoje. Njegova se mati zvala Naama i bila je Amonka.
2. Ljetopisa 12,14A on je činio zlo, jer nije upravio srce svoje na to, da vjerno služi Gospodu.
2. Ljetopisa 12,15Povijest Roboamova, prijašnja i potonja, zapisana je u povijesti proroka Šemaje i vidioca Ida. Ratovi između Roboama i Jeroboama trajali su cijelo vrijeme.
2. Ljetopisa 12,16Kad je Roboam bio počinuo kod otaca svojih, bio je pokopan u gradu Davidovu. Njega naslijedi na prijestolju njegov sin Abija,
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje