Tražilica


2. Ljetopisa 14. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
2. Ljetopisa 14,1Kad je Abija bio počinuo kod otaca svojih, pokopaše ga u gradu Davidovu. Mjesto njega postade kralj njegov sin Asa. Za njegova vremena imala je zemlja mir deset godina.
2. Ljetopisa 14,2Asa je činio, što je bilo dobro i pravo u očima Gospoda, Boga njegova.
2. Ljetopisa 14,3Jer odstrani žrtvenike tuđih bogova i službu na visinama, dade porušiti spomenike i sasjeći sveta stabla.
2. Ljetopisa 14,4Zapovjedi sinovima Judinim, da vjerno služe Gospodu, Bogu otaca svojih, i da rade po zakonu i zapovijedi.
2. Ljetopisa 14,5Također odstrani iz svih gradova Judinih žrtvene uzvisine i sunčane stupove. Pod njim je kraljevstvo imalo mir.
2. Ljetopisa 14,6On sagradi tvrde gradove u Judi; jer je zemlja imala mir, i nitko u ono vrijeme nije vodio rata s njim, jer mu je bio Gospod dao mir.
2. Ljetopisa 14,7Zato je on bio pozvao Judejce: "Sagradimo sebi ove gradove i opašimo ih zidovima, kulama, vratima i prijevornicama! Još nam je mir u zemlji; jer vjerno služismo Gospodu, Bogu svojemu, jer mu ostadosmo vjerni, zato nam dade mir unaokolo." I tako su gradili i imali su uspjeh.
2. Ljetopisa 14,8I imao je Asa vojsku, što je nosila štit i koplje: iz Jude trista tisuća i iz Benjamina dvjesta i osamdeset tisuća ljudi, što su nosili štitove i zapinjali luk, sami hrabri ratnici.
2. Ljetopisa 14,9Tada izađe proti njima Etiopljanin Zerah s vojskom od milijun ratnika i trista kola i prodrije do Mareše.
2. Ljetopisa 14,10Asa izađe preda njega. U dolini Sefati kod Mareše postaviše se u bojni red.
2. Ljetopisa 14,11Asa zazva Gospoda, Boga svojega, i pomoli se: "Gospode, samo ti možeš pomoći u boju među jakim i slabim! Pomozi nam, Gospode, Bože naš, jer mi se oslanjamo na te, i u tvoje ime izađosmo u boj proti tolikome mnoštvu. Gospode, ti si Bog naš! Proti tebi ne smije se održati čovjek."
2. Ljetopisa 14,12Tada razbi Gospod Etiopljane pred Asom i pred Judejcima. Etiopljani pobjegoše.
2. Ljetopisa 14,13Asa ih je tjerao s ratnicima svojim do Gerare. Popadoše toliki Etiopljani, da niti jedan od njih ne ostade na životu, jer se potpuno satrše pred Gospodom i vojskom njegovom. Oni odnesoše silan plijen.
2. Ljetopisa 14,14Osvojiše sve gradove oko Gerare - jer je bio došao na njih velik strah - i oplijeniše sve te gradove, jer je bilo u njima mnogo plijena.
2. Ljetopisa 14,15I šatore sa stokom oplijeniše, odvedoše mnogo ovaca i deva i vratiše se u Jerusalem.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje