Tražilica


2. Ljetopisa 27. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
2. Ljetopisa 27,1Dvadeset i pet godina bilo je Jotamu, kad postade kralj, i vladao je šesnaest godina u Jerusalemu. Njegova mati zvala se je Jeruša i bila je kći Sadokova.
2. Ljetopisa 27,2On je činio, što se je dopadalo Gospodu, posve kako je bio činio njegov otac Uzija; samo što ne prodrije u hram Gospodnji. Ali je narod još uvijek činio zlo.
2. Ljetopisa 27,3On sagradi gornja vrata na hramu Gospodnjem; i na zidu Ofela mnogo sagradi.
2. Ljetopisa 27,4Nadalje utvrdi gradove na gori Judinoj i u šumama posagradi dvorove i kule.
2. Ljetopisa 27,5I zarati se s kraljem sinova Amonovih i pobijedi ih. Sinovi Amonovi moradoše mu one godine dati što talenata srebra, deset tisuća kora pšenice i deset tisuća kora ječma. Isti danak moradoše mu sinovi Amonovi dati i druge i treće godine.
2. Ljetopisa 27,6Tako je postajao Jotam sve moćniji, jer je hodio vjerno pred Gospodom, Bogom svojim.
2. Ljetopisa 27,7Ostala povijest Jotamova i svi ratovi njegovi i putovi njegovi zapisani su u knjizi o kraljevima Izraelovim i Judinim.
2. Ljetopisa 27,8Bilo mu je dvadeset i pet godina, kad postade kralj, i vladao je šesnaest godina u Jerusalemu.
2. Ljetopisa 27,9Kad je Jotam bio počinuo kod otaca svojih, pokopaš ga u gradu Davidovu. Njegov sin Ahaz postade kralj mjesto njega.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje