Tražilica


2. Ljetopisa 31. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
2. Ljetopisa 31,1Kad se sva ova svečanost svrši, svi sinovi Izraelovi, što su bili nazočni, odoše po gradovima Judinim, porušiše likove, sasjekoše aštarte, razoriše žrtvene uzvisine i žrtvenike po svoj zemlji Judinoj, Benjaminovoj, Efraimovoj i Manasehovoj, dok sve nije bilo uništeno. Tada se vratiše svi sinovi Izraelovi u svoje gradove na svoje imanje.
2. Ljetopisa 31,2Potom postavi Ezekija redove svećeničke i levitske po redovima njihovim - svakog svećenika i Levita u službenom području njegovu - za žrtve paljenice i žrtve mirotvorne, da služe i da hvale i pjevaju na vratima tabora Gospodnjega.
2. Ljetopisa 31,3Prilog kraljev od posjeda njegova služio je za žrtve paljenice za žrtve paljenice jutrom i večerom i za žrtve Paljenice u subotu, na mjesece mlađake i na blagdane, kako je propisano u zakonu Gospodnjem.
2. Ljetopisa 31,4I zapovjedi narodu, što je stanovao u Jerusalemu, da daju daću za svećenike i Levite, da bi se mogli čvrsto držati uz zakon Gospodnji.
2. Ljetopisa 31,5Kad se razglasi ova zapovijed, stadoše sinovi Izraelovi donositi prvine od žita, vina, ulja i meda i od svakoga drugog roda zemaljskoga. Od svega obilno donesoše desetinu.
2. Ljetopisa 31,6Sinovi Izraelovi i Judini, koji su stanovali po gradovima, donosili su desetinu od goveda i ovaca i desetinu od posvetnih darova, što su bili posvećeni Gospodu, Bogu njihovu. Nanesoše desetine čitave gomile.
2. Ljetopisa 31,7Trećega mjeseca počeše metati u gomile. Sedmoga mjeseca svršiše.
2. Ljetopisa 31,8Kad Ezekija i knezovi dođoše da pogledaju gomile, zahvališe Gospodu i narodu njegovu.
2. Ljetopisa 31,9Kad Ezekija zapita svećenike i Levite za gomile,
2. Ljetopisa 31,10Odgovori mu veliki svećenik Azarija od kuće Sadokove: "Otkad se počelo donositi dadu k hramu Gospodnjemu, jedemo do sitosti i još preteče mnogo. Gospod je naime blagoslovio narod svoj; zato je preteklo ovo mnoštvo."
2. Ljetopisa 31,11I Ezekija zapovjedi, da se u hramu Gospodnjem naprave spremnice. Kad su ih bili načinili,
2. Ljetopisa 31,12Ondje su vjerno unosili priloge i desetine i posvetne darove. Nadzornik nad tim postade Levit Konanija i brat njegov Šimej, drugi do njega.
2. Ljetopisa 31,13Jehiel, Azarija, Nahat, Asahel, Jerimot, Jozabad, Eliel, Ismakija, Mahat i Benaja stajali su uz bok Konaniju i bratu njegovu Šimeju po naredbi kralja Ezekije i Azarije, kneza u hramu Božjemu.
2. Ljetopisa 31,14Levit Kore, sin Imnaha, čuvar istočnih vrata, postade nadzornik nad darovima, što se dragovoljno prinosili Bogu, da preuzima prinose Gospodnje i darove presvete.
2. Ljetopisa 31,15Pod nadzorom njegovim stajali su Eden, Minjamin, Ješua, Šemaja, Amarija i Šekanija po gradovima svećeničkim, da svojim drugovima po redu, starim i mladim, točno razdaju dijelove njihove,
2. Ljetopisa 31,16Osim u rodopis unesenih muških osoba od tri i više godina, ako su ovi došli k hramu Gospodnjem, kako je to tražio svaki dan, da po dužnosti svojoj izvrše službu svoju po redu.
2. Ljetopisa 31,17Unesenje svećenika u popis bio je po obiteljima, tako isto Levita, od dvadeset godina i više, po službi njihovoj i po odjelima njihovim.
2. Ljetopisa 31,18Oni su bili uneseni u popis sa svom svojom malom djecom, sa svojim ženama, sinovima i kćerima, čitavo stanje. Oni su se zauzimali veoma vjerno za svete stvari,
2. Ljetopisa 31,19I za sinove Aronove, svećenike, u krajevima pašnjaka, što pripadaj u njihovim gradovima, u svakom pojedinom gradu, bile su po imenu označene osobe postavljene za to, da svima muškim osobama između svećenika i svakome unesenom Levitu izručuju dijelove njihove.
2. Ljetopisa 31,20Tako je postupao Ezekija po svoj zemlji Judinoj i činio, što je bilo pred Gospodom, Bogom njegovim, dobro, pravo i časno.
2. Ljetopisa 31,21U svemu, što bi preduzimao za službu hrama Božjega, za zakon i zapovijed, da ugodi Bogu, radio je s punom požrtvovnošću, pa je zato imao uspjeh.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje