Tražilica


Estera 4. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Estera 4,1Kad Mordekaj doznade za sve to, razdrije haljine svoje, obuče se u kostrijet i posu glavu pepelom, pođe tako u grad i stade iza glasa vikati gorko.
Estera 4,2Tako dođe do pred vrata palače kraljevske. Na vrata palače nije se smjelo unići u žalosnoj odjeći.
Estera 4,3I u svim pokrajinama, kamogod dođe pismo kraljevo i zapovijed njegova, zavlada velika žalost među Judejcima. Oni su postili, plakali i jaukali, i mnogi se obukli u kostrijet i posuli se pepelom.
Estera 4,4Kad služavke i dvorani dođoše k Esteri i to joj javiše, ona se ožalosti veoma. I posla Mordekaju haljine, da ih obuče i da skine sa sebe žalosnu odjeću. Ali ih on ne primi,
Estera 4,5Tada dozva Estera kraljevskoga dvoranina Hataka, koji joj je stajao na službi, i posla ga k Mordekaju, da sazna, što to znači i zašto se to događa.
Estera 4,6Hatak otide k Mordekaju van na gradski trg, što je bio pred vratima palače kraljevske.
Estera 4,7Mordekaj mu ispripovjedi sve, što mu se bilo dogodilo, i reče mu novčanu svotu, što ju je Haman bio obećao dati u kraljevu riznicu, da se istrijebe Judejci.
Estera 4,8I prijepis zapovijedi, što je bila proglašena u Susi, da se istrijebe, dade mu, da je pokaže Esteri i da je obavijesti i potakne, neka otide kralju i zamoli ga za pomilovanje svojega naroda.
Estera 4,9Hatak se vrati i javi Esteri, što je bio rekao Mordekaj.
Estera 4,10Estera dade Mordekaju po Hataku reći:
Estera 4,11"Sve sluge kraljeve i narod kraljevskih pokrajina znadu, da svaki, čovjek ili žena, koji nepozvan stupi u nutarnji trijem kraljev, po jednom i istom zakonu ima se pogubiti, i da samo tada ostane na životu, ako prema njemu pruži kralj svoje zlatno žezlo. A ja nijesam zvana da uniđem kralju, ima trideset dana."
Estera 4,12Kad on Mordekaju donese odgovor Esterin,
Estera 4,13Dade Mordekaj poručiti Esteri: "Ne misli, da ćeš ti jedina od svih Judejaca spasiti svoj život, jer si u palači kraljevo.
Estera 4,14Jer ako se ti sada zamotaš u šutnju, doći će pomoć i spasenje Judejcima s druge strane. A ti ćeš i s kućom svojom poginuti. Tko zna, nijesi li ti upravo zato postala kraljica u ovo vrijeme?"
Estera 4,15Tada dade Estera javiti Mordekaju:
Estera 4,16"Idi, skupi sve Judejce, što se nalaze u Susi, i postite za me, tri dana i tri noći ništa ne jedite i ne pijte! I ja ću sa svojim služavkama postitl. Onda ću otići kralju, ako i nije po zakonu. Ako zato poginem, pa neka poginem!"
Estera 4,17Mordekaj otide i učini sve, što mu je bila naložila Estera.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje