Tražilica


Job 6. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Job 6,1Nato odgovori Job:
Job 6,2O da bi se samo izmjerila moja zla volja, i zajedno se metnula na tezulju patnja moja!
Job 6,3Teža bi ona bila od pijeska morskoga; zato su zbunjene riječi moje.
Job 6,4Jer su strijele Svemoćnoga u meni, otrov njihov ispija mi duh, strahote Božje udaraju na me
Job 6,5Riče li divlji magarac na paši, ili muče li vol uz kuću svoju?
Job 6,6Može li se bljutavo jesti bez soli? Ima li slasti u bjelancu jajeta?
Job 6,7Grsti mi se toga se samo dotaknuti, gadi mi se moj kruh nečisti.
Job 6,8O da bi se ispunilo, za čim težim, da bi mi Bog dao, za čim uzdišem!
Job 6,9Da bi me Bog htio uništiti; da bi mahnuo rukom svojom i istrijebio me!
Job 6,10To bi mi bila utjeha; poskočio bih od radosti, ako i gorim od boli; ipak se ne protivim riječima Svetoga.
Job 6,11Gdje da nađem snagu, da izdržim još dulje? Kad će doći kraj da još mogu čekati?
Job 6,12, Je li snaga moja kao snaga kamenja? Je li meso moje od mjedi?
Job 6,13Nije li me ostavila sva pomoć? Nije li mi oduzeta svaka potpora?
Job 6,14Nesretnomu treba sućut prijatelja, iako je odbacio strah Svemoćnoga!
Job 6,15Braća moja nevjerna su kao potok zimski, prolaze kao nabujali potoci,
Job 6,16Koji su mutni od leda, u kojima se krije snijeg.
Job 6,17U vrijeme žege presuše, iščeznu iz korita svojega, kad ugrije.
Job 6,18Tragovi tijeka njihova izgube se, dignu se kao para i nestanu.
Job 6,19Karavane iz Teme gledaju su ih, i povorke trgovinske iz Sabe oslanjale se na njih;
Job 6,20Ali se prevariše u svojemu uzdanju: dođoše tamo i pogledaše se prevareni.
Job 6,21Tako ste sad i vi meni: gledate tu strahotu i bojite se.
Job 6,22Jesam li vam rekao: dajte mi štogod, poklonite mi od svojega imanja!
Job 6,23Ili izbavite me iz ruke neprijateljeve, iskupite me iz ruke nasilnika!
Job 6,24Poučite me, i ja ću šutjeti; obavijestite me, u čemu sam pogriješio!
Job 6,25Zašto se rugati otvorenim riječima? Ali što dokazuje, kad vi korite?
Job 6,26Puste riječi vama su dokaz, a govor očajnikov vjetar.
Job 6,27Na sirotu napadate i kopate jamu prijatelju svojemu.
Job 6,28Zato imajte dobrotu, poslušajte me; neću vam sigurno lagati u oči.
Job 6,29Promislite, da ne bude nepravde; promislite, ja sam još u pravu.
Job 6,30Ima li nepravde na jeziku mojem? Ne razbira li grlo moje zla?
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje