Tražilica


Job 11. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Job 11,1Nato odgovori Sofar iz Naama:
Job 11,2Zar da te mnoge riječi ostanu bez odgovora? Ili će čovjek govorljiv biti opravdan?
Job 11,3Hoće li tvoje puste riječi ušutkati ljude? Zar te neće nitko posramiti?
Job 11,4Jer si sam rekao: "Čista je nauka moja, i čist sam u očima tvojim!"
Job 11,5Ali kad bi samo Bog progovorio i usta svoja otvorio proti tebi,
Job 11,6Da ti pokaže tajne mudrosti i mnogostruke osnove svoje, uvidio bi, da te Bog kara manje nego što zaslužuje krivnja zlodjela tvojih.
Job 11,7Možeš li tajne Božje dokučiti ili doprijeti do granice Svemoćnoga?
Job 11,8Iznad neba ona je visoka, pa što ćeš početi? Ispod pakla je duboka, po što ćeš spoznati?
Job 11,9Duža je od zemlje, šira je od mora.
Job 11,10Da prevrati, ili zatvori, ili skupi: tko će mu braniti?
Job 11,11Jer pozna ljude pune zloće, vidi grijeh, a da i ne pazi.
Job 11,12Tada će čovjek bezuman doći do razboritosti, i divlje će se magare pretvoriti u čovjeka.
Job 11,13Da ti pripraviš srce svoje podigneš ruke svoje k Bogu,
Job 11,14Da ukloniš zlodjela iz ruke svoje i ne podnosiš grijeha u kući svojoj,
Job 11,15čisto ćeš čelo moći tad podići, čvrst ćeš biti i bojati se nećeš.
Job 11,16Tada ćeš zaboraviti muku i na nju ćeš pomišljati kao na vodu što proteče;
Job 11,17Tada će sjati život tvoj jasnije nego podne, a tama će biti kao rasvit zore;
Job 11,18Tada ćeš se uzdati, jer ima nade, zakopat ćeš se i mirno ćeš spavati.
Job 11,19Odmarat ćeš se, i nitko te neće plašiti, i mnogi će ti se moliti.
Job 11,20A oči grješnicima ugasit će se, neće im biti utočišta, nada će im biti: dušu izdahnuti.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje