Tražilica


Job 13. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Job 13,1Eto, sve je to vidjelo oko moje, čulo uho moje i razumjelo.
Job 13,2Koliko vi znate, znam i ja, nijesam manje vrijedan od vas.
Job 13,3Ipak imam da govorim sa Svemoćnim, rado bih da se branim pred Bogom.
Job 13,4A vi ste pravi kovači laži, vi ste svi zaludni liječnici.
Job 13,5O da biste barem šutjeli, to bi na vama još bilo kao mudrost.
Job 13,6Čujte ipak opravdanje moje i poslušajte odgovor usta mojih!
Job 13,7Hoćete li za Boga govoriti laži, ili prijevaru iznijeti za njega?
Job 13,8Hoćete li se zauzeti za njega ili se boriti za Boga?
Job 13,9Hoće li se dobro svršiti, kad vas on presluša? Mislite li ga prevariti, kao što se varaju ljudi?
Job 13,10Strogo će vas kazniti, ako potajno pokažete pristranost.
Job 13,11Neće li vas veličanstvo njegovo uplašiti, i strah pred njim neće li vas spopasti?
Job 13,12Besjede vaše na pepelu su pisane, iz vaših studenaca vadi se samo blato.
Job 13,13Budite tihi i pustite me u miru; ja ću govoriti, pa došlo na me što mu drago!
Job 13,14Zašto bih trgao meso svoje zubima svojim i dušu svoju metao na ruke svoje?
Job 13,15Pa da me i ubije, opet ću se uzdati u njega; samo ću mu dokazati putove svoje oči u oči.
Job 13,16To bi mi već bila pobjeda, jer bezbožnik ne dolazi mu pred oči.
Job 13,17Poslušajte dobro riječ moju, dokaz moj neka prodre u vaše uši!
Job 13,18Eto, spreman sam za parbu, znam, da ću biti u pravu.
Job 13,19Tko će se parbiti s menom, da umuknem i umrem?!
Job 13,20Samo dvoje nemoj mi učiniti, inače bih se morao skriti pred licem tvojim!
Job 13,21Ukloni ruku svoju od mene, i strah tvoj da me ne straši!
Job 13,22Tada me zovi preda se, i ja ću ti odgovarati; ili ja da se tužim, a ti da mi odgovaraš.
Job 13,23Koliko je zlodjela i grijeha mojih? Pokaži mi krivnju moju i grijeh moj!
Job 13,24Zašto skrivaš lice svoje i vidiš u meni neprijatelja svojega?
Job 13,25Zar uvenuli list hoćeš da skršiš i zar ćeš goniti suhu slamku?
Job 13,26Pišeš mi gorčine i računaš mi zlodjela mladosti moje.
Job 13,27Mećeš noge moje u klade, paziš na sve staze moje, ograde stavljaš koracima mojim.
Job 13,28A on se raspada kao trulež, kao haljina, koju žderu moljci.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje