Tražilica


Psalam 18. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Psalam 18,1Ljubim te, Gospode, jakosti,
Psalam 18,2Gospode, hridino moja, tvrđavo moja, Spasitelju moj! Bože moj, branište moje, u koje se zaklanjam! Štite moj, rog spasenja mojega, grade moj!
Psalam 18,3Velehvaljenoga, Gospoda zazvah: "već sam bio riješen od neprijatelja svojih.
Psalam 18,4Bili su na me pobjesnili valovi smrti, rijeke zla držale me u tjeskobi,
Psalam 18,5Okovi pakla pritisli me, pale na me zamke smrti.
Psalam 18,6U nevolji svojoj povikah Gospodu, zavapih Bogu svojemu; on razabra iz šatora svojega glas moj, do ušiju njegovih dođe vapaj moj.
Psalam 18,7Tada se uznemiri zemlja i zadrhta, temelji se gora uzdrmaše i pomakoše; tako je on bio pun gnjeva:
Psalam 18,8Iz nosa je njegova sukljao dim, iz usta je njegovih buktio oganj, što proždire, požar je vrcao od njega.
Psalam 18,9Već savi nebesa i siđe: "noge su mu počivale na tamnu oblaku.
Psalam 18,10Na kerubinima je sjedio i vozio se, dohujao na krilima vjetrova.
Psalam 18,11Tamu je razvukao oko sebe, kao voda težak, mračan oblak postao mu šator.
Psalam 18,12Od sijevanja oko njega kroz oblake njegove udarao grad i živo ugljevlje.
Psalam 18,13Gospod pusti, da gromovi zagrme na nebu, Svevišnji pusti, da zaori glas njegov: grad i živo ugljevlje,
Psalam 18,14Strijele odapne i rasprši ih, munje izbaci i pomete ih.
Psalam 18,15Tada se pokazaše dubine morske, otkriše se temelji zemlje pred karanjem tvojim, Gospode, pred dahtanjem srdžbe tvoje.
Psalam 18,16S visine stiže i uhvati me, iz silnih voda izvuče me.
Psalam 18,17Istrgnu me od jakih neprijatelja mojih, mrzitelja mojih, što su bili od mene jači.
Psalam 18,18Napadoše me u dan nesreće moje, ali mi je Gospod bio zaštitnik.
Psalam 18,19Izvede me na čistinu, oslobodi me, jer me je ljubio.
Psalam 18,20Tako mi naplati Gospod pravedno djelo moje, tako mi nagradi čistoću ruku mojih.
Psalam 18,21Jer sam se držao putova Gospodnjih, nikad ne učinih krivo Bogu svojemu.
Psalam 18,22Pred očima sam imao sve naputke njegove, nikad ne odbacih zakona njegova.
Psalam 18,23Bez prijekora sam hodio pred njim, čuvao sam se od grijeha.
Psalam 18,24Zato mi naplati Gospod pravedno djelo moje, čistoću ruku mojih, što mu je bila poznata.
Psalam 18,25Dobar si dobrome, vjeran si vjernome.
Psalam 18,26S čistim postupaš čisto, samo se zločestom protiviš.
Psalam 18,27Pomažeš narodu nevoljnomu, spustaš pogled oholomu.
Psalam 18,28Ti rasvjetljuješ svjetionik moj, Gospode; Bože moj, prosvijetli tamu moju!
Psalam 18,29Jer snagom tvojom razbijam čete neprijateljske, preko zidina skačem s Bogom svojim.
Psalam 18,30Bog - savršen je put njegov, istinita je riječ Gospodnja. On je štit svima, koji se u njega uzdaju.
Psalam 18,31Jer tko je Bog još osim Gospoda; tko je još hridina, ako ne naš Bog?!
Psalam 18,32Bog, koji me opasao snagom, učinio mi put neopasnim.
Psalam 18,33Dade mi brze noge kao u košute, postavi me na moje mjesto, visoko.
Psalam 18,34Ruku je moju upravljao u boju, mišice su moje zapele luk od mjedi.
Psalam 18,35Pomoć svoju dao si mi kao štit, desnica je tvoja postala potpora moja, velikim me je učinila dobrota tvoja.
Psalam 18,36Koracima mojim dao si raširen prostor, nikad mi koljena nijesu klecala.
Psalam 18,37Tjerao sam neprijatelje svoje i stizavao ih, nijesam se vraćao, dok ne legoše uništeni.
Psalam 18,38Potukoh ih: nikad ne ustadoše, padoše mi pod noge.
Psalam 18,39Jer ti me naoruža snagom za boj: "koji se staviše proti meni, ti ih primora na koljena preda me.
Psalam 18,40Neprijatelje moje natjera ti prema mnom u bijeg; tako ja uništih mrzitelje svoje.
Psalam 18,41Vikali su za pomoć - ali nije bilo pomoćnika - vikali su Gospodu - ali ih On nije čuo.
Psalam 18,42Kao prah pred vjetrom smrvih ih, zgazih ih kao blato na putu.
Psalam 18,43Izveo si me čitava iz boja za narod moj, postavio si me glavarom narodima: "narod, kojega ne vidjeh nikada, postade mi pokoran,
Psalam 18,44Na riječ bio mi je poslušan; ljudi iz tuđe zemlje prinosili mi Poklonstvo.
Psalam 18,45Od straha poblijediše sinovi tuđine, dršćući izađoše iz svojih gradova.
Psalam 18,46Živ je Gospod! U sav glas neka je slavljena hridina moja! Visoko hvaljen neka je Bog moj, koji mi pomože!
Psalam 18,47Bog, koji mi dade osvetu i narode mi podvrže,
Psalam 18,48Izbavitelj moj od neprijatelja mojih ljutih, ti me podiže nad protivnike moje, oslobodi me od čovjeka samovoljna.
Psalam 18,49Zato ću te slaviti pred svim svijetom, ti moj Gospode, pjevat ću hvalu imenu tvojemu,
Psalam 18,50Koje daje sreću i spasenje kralju svojemu, milost dijeli pomazaniku svojemu, Davidu i rodu njegovu u vječna vremena!
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje