Tražilica


Psalam 44. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Psalam 44,1Slušasmo, Bože, ušima svojim, oci nam naši pripovjediše: u dane njihove učinio si sjajno djelo, u dane davne.
Psalam 44,2Rukom si svojom protjerao neznabošce, a njih si zasadio; narode si iskorijenio, a njih si namnožio.
Psalam 44,3Jer ne zadobiše zemlje svojim mačem, niti im mišica njihova donese pobjedu: "nego tvoja desnica, tvoja mišica, svjetlost lica tvojega; jer si im ti bio naklon.
Psalam 44,4Ti si kralj moj, Bože, koji pomoć šalje Jakovu!
Psalam 44,5Mi s tobom rušimo na, tlo neprijatelje svoje; s pomoću tvojom pogazimo protivnike svoje.
Psalam 44,6Jer neću da se pouzdam u luk svoj, niti mi mač moj pomaže do pobjede!
Psalam 44,7Kad ti nama dade pobjedu nad neprijateljima i posrami mrzitelje naše,
Psalam 44,8Zato ćemo se mi uvijek Bogom hvaliti; ime ćemo tvoje slaviti dovijeka.
Psalam 44,9Ali sad si nas posve odbacio i posramio nas; nijesi išao s vojskama našim u boj.
Psalam 44,10Pustio si nas da uzmaknemo pred neprijateljima; neprijatelji naši odnesoše plijen sebi.
Psalam 44,11Dao si nas kao ovce na klanje, rasijao nas među neznabošce.
Psalam 44,12Prodao si narod svoju bescjenje i nijesi postao bogat utrškom njihovim.
Psalam 44,13Postavio si nas za porugu susjedima našim, da nam se rugaju i smiju oni, koji su okolo nas.
Psalam 44,14Načinio si od nas priču među narodima; gledajući nas mašu glavom puci.
Psalam 44,15Pred očima stoji mi uvijek ta sramota, stid mi je pokrio lice
Psalam 44,16Od vike rugača, što psuje, od pogleda neprijatelja, što žeđa osvetu.
Psalam 44,17Sve nas je ovo snašlo, a mi ipak ne zaboravismo tebe i zavjetu se tvojemu ne iznevjerismo.
Psalam 44,18Srce naše nije uzmaklo, niti korak naš ostavi stazu tvoju.
Psalam 44,19Ti si nas ipak razbio na mjestu čagalja i pokrio nas noću smrti.
Psalam 44,20Kad bismo zaboravili ime Boga svojega, ruke svoje podizali k bogu tuđemu,
Psalam 44,21Zar ne bi to pronašao Bog, koji pozna najtajnije misli srca?
Psalam 44,22Eto dave nas zbog tebe svaki dan, s nama postupaju kao s ovcama klanicama.
Psalam 44,23Ustani! Što spavaš, Gospode? Probudi se! Ne odbacuj nas vječno!
Psalam 44,24Što kriješ lice svoje, zaboravljaš nevolju našu i muku našu?
Psalam 44,25Jer se je prignula duša naša do u prah; tijelo naše prianja za tlo.
Psalam 44,26Digni se! Dođi nam u pomoć, izbavi nas zbog milosti svoje!
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje