Tražilica


Psalam 46. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Psalam 46,1Bog nam je utočište i zaštita pomoćnik u nevoljama, koji se brzo nalazi.
Psalam 46,2Zato neka nas ne hvata strah, i da bi se zemlja potresla, i da bi se prevalile gore u srce mora,
Psalam 46,3Da bi bučila i kipjela voda njegova, da bi se tresle gore od sile njegove.
Psalam 46,4Rijeka - pritoci njezini vesele grad Božji, svetište, stan Svevišnjega.
Psalam 46,5Bog prebiva u njem: ne može se pomaknuti; pomoć je njegova Bog, kad puca zora.
Psalam 46,6Narodi se pobunili, zaljuljala se kraljevstva; on pusti da zagrmi glas njegova groma, i već zadrhta zemlja.
Psalam 46,7Gospod nad vojskama s nama je, utočište je nama Bog Jakovljev!
Psalam 46,8Dođite i vidite djela Gospodnja: silne stvari učini na zemlji.
Psalam 46,9Prekida do na kraj zemlje rat, prebija lukove, prelama koplja, izgara kola u ognju.
Psalam 46,10Prestanite i spoznajte, da sam ja Bog! Slavit će me među narodima i uzvisivati na zemlji.
Psalam 46,11Gospod nad vojskama s nama je, utočište je nama Bog Jakovljev!
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje