Tražilica


Psalam 60. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Psalam 60,1Ti si nas odbacio, o Bože, rasuo nas: razgnjevio si se, na bijeg nas prisilio; vrati nas i obnovi.
Psalam 60,2Uzdrmao si zemlju, rastrgao ju; stegni pukotine njezine, jer se drmaju.
Psalam 60,3S narodom svojim postupao si veoma tvrdo; napojio si nas vinom omamnim.
Psalam 60,4Dignuo si zastavu proti pobožnima svojim, tako da utekoše
Psalam 60,5Da se sad izbave prijatelji tvoji, pruži desnicu svoju i čuj nas!
Psalam 60,6Ovako reče Bog u svetosti svojoj "Kličući pobjedonosno razdijelit ću Šekem, izmjerit ću dolinu Sukot.
Psalam 60,7Moj je Gilead, moj je Manaseh, Efraim je obrana glave moje, Juda vladalački štap moj.
Psalam 60,8Moab je moj umivaonik, Edomu, da se brine za obuću moju; ti, Filistejo, zavjeri se meni!
Psalam 60,9Tko će me odvesti u tvrdi grad tko će me povesti u Edom?
Psalam 60,10Zar ne ti, Bože, koji si nas odbacio, koji nijesi išao s našim četama, Bože?
Psalam 60,11Ah, daj nam pomoć pred neprijateljem; jer je pomoć ljudska ništava!
Psalam 60,12S Bogom izvojujemo pobjedu; on će pogaziti neprijatelje naše.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje