Tražilica


Psalam 80. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Psalam 80,1Pastire Izrailjev, čuj! koji vodiš sinove Josifove kao ovce, koji sjediš na heruvimima, javi se!
Psalam 80,2Pred Jefremom i Venijaminom i Manasijom probudi krjepost svoju, i hodi da nam pomožeš.
Psalam 80,3Bože! povrati nas, neka zasja lice tvoje da se spasemo!
Psalam 80,4Gospode, Bože nad vojskama! dokle ćeš se gnjeviti kad te moli narod tvoj?
Psalam 80,5Hraniš ih hljebom suznijem, i pojiš ih suzama trostrukom mjerom.
Psalam 80,6Učinio si da se oko nas svađaju susjedi naši, i neprijatelji se naši smiju među sobom.
Psalam 80,7Bože nad vojskama! povrati nas, neka zasja lice tvoje da se spasemo!
Psalam 80,8Iz Misira si prenio čokot, izagnao narode, i posadio ga.
Psalam 80,9Okrčio si za nj, i on pusti žile, i zauze svu zemlju.
Psalam 80,10Gore se pokriše njegovijem sjenom, i loze su mu kao kedri Božiji.
Psalam 80,11Pustio je loze svoje do mora i ogranke svoje do rijeke.
Psalam 80,12Zašto si mu razvalio ogradu, da ga kida ko god prođe?
Psalam 80,13Gorski vepar podgriza ga, i poljska zvijer jede ga.
Psalam 80,14Bože nad vojskama! obrati se, pogledaj s neba i vidi, i obiđi vinograd ovaj,
Psalam 80,15Sad onaj, koji je posadila desnica tvoja, i sina kojega si ukrijepio sebi!
Psalam 80,16Popaljen je ognjem, isječen, od strašnoga pogleda tvojega propade.
Psalam 80,17Neka bude ruka tvoja nad čovjekom desnice tvoje, nad sinom čovječijim kojega si utvrdio sebi!
Psalam 80,18I nećemo otstupiti od tebe, oživi nas, i ime tvoje prizivaćemo.
Psalam 80,19Gospode, Bože nad vojskama! povrati nas, neka zasja lice tvoje, da se spasemo!
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje