Tražilica


Psalam 84. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Psalam 84,1Kako su mili šatori tvoji, Gospode nad vojskama!
Psalam 84,2Duša je moja čeznula i ginula za dvorima Gospodnjim; srce moje i tijelo moje klicali su Bogu živomu..
Psalam 84,3I vrabac nalazi kuću, lastavica gnijezdo, da u njih skrije mlade svoje: oltare tvoje, Gospode nad vojskama, kralju moj i Bože moj!
Psalam 84,4Blagoslovljeni su oni, koji prebivaju u kući tvojoj, koji te slave bez prestanka!
Psalam 84,5Blagoslovljen je čovjek, kojemu je jakost u tebi, kojemu srce hoće na hodočašća!
Psalam 84,6Putujući dolinom pustinjskom pretvaraju je u tlo obilno izvorima, što ga i rani dažd pokrije blagoslovom.
Psalam 84,7Od zaselka putuju dalje do zaselka, dok se ne pojave pred Bogom na Sionu.
Psalam 84,8Gospode, Bože nad vojskama, čuj molitvu moju, usliši je, Bože Jakovljev!
Psalam 84,9Ti štite naš, pogledaj, Bože, pogledaj lice pomazanika svojega!
Psalam 84,10Jer je jedan dan u dvorima tvojim bolji od tisuće gdje drugdje; na pragu u kući Boga mojega stajati draže mi je, nego biti gost u šatorima bezbožnika.
Psalam 84,11Jer je Bog, Gospod, kruna i štit; Gospod daje milost i čast; ne uskraćuje dobara onima, koji hode pošteno
Psalam 84,12Gospode nad vojskama, blagoslovljen je čovjek, koji se uzda u tebe!
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje