Tražilica


Psalam 86. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Psalam 86,1Prigni uho svoje, Gospode poslušaj me; jer sam nevoljan i siromah.
Psalam 86,2Sačuvaj život moj, jer sam ti drag; budi u pomoći, Bože moj, slugi svojemu, koji se oslanja na tebe!
Psalam 86,3Budi mi milostiv, Svemogući, jer k tebi vapijem povazdan.
Psalam 86,4Razveseli srce sluge svojega, jer k tebi, Svemogući, podižem srce l svoje!
Psalam 86,5Jer si ti, Svemogući, dobrostiv, sklon da oprostiš, bogat milošću za sve, koji te zazivaju.
Psalam 86,6Pa čuj, Gospode, molitvu moju i pripazi na glasni vapaj moj!
Psalam 86,7U dan nevolje svoje vapijem k tebi; jer ćeš me uslišiti.
Psalam 86,8Nema među bogovima slična tebi, Svemogući, nema djela takvih, kakva su tvoja.
Psalam 86,9Svi narodi, koje si stvorio, pridolaze, padaju pred tobom ničice, Svemogući, imenu tvojemu iskazuju čast.
Psalam 86,10Jer si ti vekik i tvoriš čudesa velika: jedini si ti Bog!
Psalam 86,11Pokaži mi Gospode, put svoj, da u vjernosti idem k tebi, upravi srce moje na jedno, da se boji imena tvojega!
Psalam 86,12Tada ću ti zahvaljivati, svemogući Bože, svim srcem, slaviti ime tvoje dovijeka:
Psalam 86,13"Jest, milost je tvoja velika prema meni: izbavio si život moj iz dubina carstva mrtvih."
Psalam 86,14Oholice ustaju proti meni, Bože; rulja nasilnika radi mi o glavi a tebe nemaju pred očima.
Psalam 86,15Ali ti si, Svemogući, Bog pun milosrđa i milosti, pun strpljivosti i bogat dobrotom i vjernošću.
Psalam 86,16Pogledaj na m, smiluj se meni slugi svojemu daj mi jakost svoju i pomozi sinu sluškinje svoje!
Psalam 86,17Učini s menom čudo dobrote, da vide, koji mrze na me, i postide se, što si mi ti, Gospode, pomogao i utješio me!
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje