Tražilica


Psalam 103. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Psalam 103,1Dušo moja, slavi Gospoda, i sve, što je u meni, sveto ime njegovo!
Psalam 103,2Dušo moja, slavi Gospoda i ne zaboravljaj nijednoga dobročinstva njegova!
Psalam 103,3On je, koji ti oprašta za sva zlodjela, koji ozdravlja sve bolesti tvoje,
Psalam 103,4Koji čuva od propasti život i tvoj, koji te kruni milošću i milosrđem,
Psalam 103,5Koji nasiti dušu tvoju dobrima, da se obnovi mladost tvoja kao u orla.
Psalam 103,6Gospod čini pomoćna djela i pravicu svima potlačenima.
Psalam 103,7Putove svoje pokaza Mojsiju, djela svoja djeci Izraelovoj.
Psalam 103,8Gospod je milosrdan i milostiv, strpljiv i bogat ljubavlju.
Psalam 103,9Zato se ne gnjevi dovijeka, niti se dovijeka srdi.
Psalam 103,10Ne postupa s nama po grijehima našim, niti nam vraća po zlodjelima našim.
Psalam 103,11Jer koliko je nebo visoko nad zemljom, tolika je ljubav njegova prema pravednicima njegovim.
Psalam 103,12Koliko je istok daleko od zapada, toliko on udaljuje od nas grijehe naše.
Psalam 103,13Kao što se otac smiluje djeci svojoj, tako se smiluje Gospod pravednicima svojim.
Psalam 103,14Jer zna, kakva smo mi grada, spominje se, da smo samo prah.
Psalam 103,15Čovjek: kao trava; tako su dani njegovi, kao cvijet u polju, tako cvjeta.
Psalam 103,16Dune vjetar na njega, i nestane ga, i ne zna više mjesta, gdje je stajao.
Psalam 103,17A milosrđe Gospodnje ostaje uvijek i vječno na onima, koji ga se boje; i dobrota njegova na sinovima sinova,
Psalam 103,18Koji drže zavjet njegov i brižno ispunjaju zapovijedi njegove.
Psalam 103,19Prijestolje svoje postavi Gospod na nebu, vlast njegova proteže se na sve.
Psalam 103,20Slavite Gospoda, svi anđeli njegovi, junaci puni snage, izvršitelji liječi njegove, koji slušate silni glas njegov!
Psalam 103,21Slavite Gospoda, sve vojske njegove, sluge njegove, vršitelji volje njegove!
Psalam 103,22Slavite Gospoda, sva djela njegov, po svim mjestima kraljevstva njegova: Dušo moja, slavi Gospoda!
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje