Tražilica


Mudre izreke 6. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Mudre izreke 6,1Sine moj, ako si postao jamac za bližnjega svojega, ako si dao ruku drugome,
Mudre izreke 6,2Ako si se vezao kojim obećanjem, ako be drže za riječ,
Mudre izreke 6,3Onda učini to, sine moj, da se oslobodiš - jer si dopao u ruke bližnjemu svojemu - ; idi, baci se na tlo, saleti bližnjega svojega!
Mudre izreke 6,4Ne daj sna ocima svojim, ni trepavicama svojim drijema!
Mudre izreke 6,5Otmi se iz ruke kao srna, kao ptica iz ruke ptičaru!
Mudre izreke 6,6Idi k mravu, lijenčino, promatraj, što on čini, i postani mudar!
Mudre izreke 6,7Ako i nema vođe ni upravitelja ni gospodara,
Mudre izreke 6,8Ipak se brine ljeti za hranu svoju, skuplja sebi jelo u vrijeme žetve.
Mudre izreke 6,9Dokle ćeš još, lijenčino, ležati? Kad ćeš se dignuti oda sua?
Mudre izreke 6,10"Još malo spavati, još malo drijemati, još malo sklopiti ruke i počivati!"
Mudre izreke 6,11Već dolazi na te kao teklić siromaštvo i kao ratnik nestašica.
Mudre izreke 6,12Lopov, bezbožnik: "tko naokolo ide s lažnim govorom,
Mudre izreke 6,13Namiguje očima, tumači nogama, znakove daje prstima,
Mudre izreke 6,14Tko plete spletke u srcu i vazda kuje zlo.
Mudre izreke 6,15Zato će ga iznenada stići pogibija. Jadno će se bez pomoći rasprsnuti
Mudre izreke 6,16Šest je stvari, koje su mrske Gospodu, i sedam ih je, koje se gade srcu njegovu:
Mudre izreke 6,17Oči ohole, jezik lažan i ruke, koje prolijevaju krv nedužnu,
Mudre izreke 6,18Srce, koje kuje zle misli, noge, koje brzo trče na zlo,
Mudre izreke 6,19Tko laži govori kao lažan svjedok i sije neslogu među braćom.
Mudre izreke 6,20Cijeni, sine moj, opomene oca svojega i ne ostavljaj nauka matere svoje!
Mudre izreke 6,21Uvijek ih veži sebi na srce, privijaj ih oko vrata!
Mudre izreke 6,22Kada ideš, pratit će te. Kada počivaš, nad tobom će bdjeti. Kada se probudiš, ići će s tobom na rad.
Mudre izreke 6,23Jer su opomene svjetionice, nauke su svjetiljke; put k životu jesu opominjanja na stegu.
Mudre izreke 6,24Čuvat će te od zle žene, od glatka jezika tuđinke.
Mudre izreke 6,25Ne nosi u srcu svojemu požude za ljepotom njezinom, ni da te uhvati trepavicama svojim!
Mudre izreke 6,26Jer sa bludnice spadne čovjek na komad kruha, a žena muževa ide u potjeru za dragocjenim životom
Mudre izreke 6,27Može i se oganj skriti u njedrima, a da se ne upali odjeća?
Mudre izreke 6,28Može li tko hoditi po živom ugljevlju, a da ne ožeže svoje noge?
Mudre izreke 6,29Tako biva onome, koji ide k ženi drugoga i tko se je dotakne, ne ostaje bez kazne.
Mudre izreke 6,30Pregleda li se kradljivcu, kad ukrade, samo da utaži požudnu glad?
Mudre izreke 6,31Ne, nego kad ga uhvate, mora nadoknaditi sedmerostruko, makar da mora dati sve imanje kuće svoje,
Mudre izreke 6,32Ali tko učini preljubu sa ženom, izgubio je razum; tko hoće da sam sebe strovali u propast, učini tako što.
Mudre izreke 6,33Samo udarce i porugu nosi odatle, i sramota se njegova le može izbrisati.
Mudre izreke 6,34Jer je ljubomor žestok u muža: on ne zna za milost na dan osvete;
Mudre izreke 6,35Nikakav otkup ne može ga umiriti, i ne zadovoljava se, makar mu još ne znam koliko dao.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje