Tražilica


Mudre izreke 26. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Mudre izreke 26,1Kao snijeg u ljeto, kao dažd o žetvi, tako malo pristaje čast luđaku.
Mudre izreke 26,2Kao vrabac kad prhne, kao lastavica kad odleti, takva je kletva bezrazložna i ne stigne.
Mudre izreke 26,3Bič konju, uzda magarcu, a batina luđacima na leđa!
Mudre izreke 26,4Ne odgovaraj luđaku po ludosti njegovoj; inače si jednak njemu!
Mudre izreke 26,5Odgovori luđaku po ludosti njegovoj; inače on misli, da je mudar!
Mudre izreke 26,6Odsijeca sebi noge, dopadne zla, tko šalje luđaka, da mu što svrši.
Mudre izreke 26,7Oslabljena više stegna hromu čovjeku; tako je i u ustima luđaka riječ mudrosti bez koristi.
Mudre izreke 26,8Kamen na praćki privezati, to je iskazati čast luđaku.
Mudre izreke 26,9Trn, što padne u ruku pijanome: to je riječ mudrosti u ustima luđaka.
Mudre izreke 26,10Svadljivac sve uzbuni; cjenka se s luđakom i sa svakim, koji prolazi.
Mudre izreke 26,11Kao pas, koji se povraća na ono, što je izbljuvao, tako je luđak, koji ponavlja svoju ludost.
Mudre izreke 26,12Vidiš li jednoga, koji misli, da je mudar, onda znaj, više ima nade za luđaka nego za njega!
Mudre izreke 26,13Lijenčina govori: "Lav je na putu, lav je na ulicama."
Mudre izreke 26,14Kao što se vrata okreću na baglamama svojim, tako lijenčina na postelji svojoj.
Mudre izreke 26,15Se li lijenčina ruku svoju stavio u zdjelu, preteško mu bude, da je prinese k ustima.
Mudre izreke 26,16Lijenčina misli, da je mudriji od sedmorice, koji znaju odgovoriti razumno,
Mudre izreke 26,17Kao jedan, koji za uši hvata psa, što trči mimo njega, tako je onaj, koji se žesti za raspru, što ne spada ništa na njega.
Mudre izreke 26,18Kao poludio čovjek, koji baca ognjene baklje i smrtonosne strijele,
Mudre izreke 26,19Takav je čovjek, koji prevari bližnjega svojega i onda veli: "Samo sam se šalio."
Mudre izreke 26,20Gdje fali drvo, ugasi se oganj, i gdje nema klevetnika, prestane raspra.
Mudre izreke 26,21Kao što ugljen služi za žeravicu, a drvo za oganj, tako svadljiv čovjek za prepirke.
Mudre izreke 26,22Riječi sa klevetnikove kao poslastica; one prodiru u nutrinu tijela.
Mudre izreke 26,23Srebrna gleđa preko posuđa, to su usne ljubavlju užežene kod srca zlobna.
Mudre izreke 26,24Usnama svojim pretvara se mrzitelj, a u srcu svojemu nosi prijevaru.
Mudre izreke 26,25Kad govori prijazno, ne vjeruj mu; jer je u srcu njegovu sedam gadova.
Mudre izreke 26,26Ako se mržnja i pokriva pretvaranjem, to se ipak zloba njezina otkriva u skupštini.
Mudre izreke 26,27Tko jamu kopa drugima, padne sam u nju; tko valja kamen na druge, na njega se prevali.
Mudre izreke 26,28Jezik lažan mrzi na one, koje je satro; usta laskava počine pogibiju,
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje