Tražilica


Price Solomunove 29. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Price Solomunove 29,1Čovjek koji po karanju ostaje tvrdoglav, ujedanput će propasti, da neće biti lijeka.
Price Solomunove 29,2Kad se umnožavaju pravednici, veseli se narod; a kad vlada bezbožnik, uzdiše narod.
Price Solomunove 29,3Ko ljubi mudrost, veseli oca svojega; a ko se druži s kurvama, rasipa svoje dobro.
Price Solomunove 29,4Car pravdom podiže zemlju; a ko uzima mito, satire je.
Price Solomunove 29,5Ko laska prijatelju svojemu, razapinje mrežu nogama njegovijem.
Price Solomunove 29,6U grijehu je zla čovjeka zamka, a pravednik pjeva i veseli se.
Price Solomunove 29,7Pravednik razumije parbu nevoljnijeh, a bezbožnik ne mari da zna.
Price Solomunove 29,8Potsmjevači raspaljuju grad, a mudri utišavaju gnjev.
Price Solomunove 29,9Mudar čovjek kad se pre s ludijem, ili se srdio ili smijao, nema mira.
Price Solomunove 29,10Krvopije mrze na bezazlenoga, a pravi se brinu za dušu njegovu.
Price Solomunove 29,11Sav gnjev svoj izliva bezumnik, a mudri ustavlja ga natrag.
Price Solomunove 29,12Koji knez sluša lažne riječi, sve su mu sluge bezbožne.
Price Solomunove 29,13Siromah i koji daje na dobit sretaju se; obojici Gospod prosvjetljuje oči.
Price Solomunove 29,14Koji car pravo sudi siromasima, njegov će prijesto stajati dovijeka.
Price Solomunove 29,15Prut i kar daju mudrost, a dijete pusto sramoti mater svoju.
Price Solomunove 29,16Kad se umnožavaju bezbožnici, umnožavaju se grijesi, a pravednici će vidjeti propast njihovu.
Price Solomunove 29,17Karaj sina svojega, i smiriće te, i učiniće milinu duši tvojoj.
Price Solomunove 29,18Kad nema utvare, rasipa se narod; a ko drži zakon, blago njemu!
Price Solomunove 29,19Riječima se ne popravlja sluga, jer ako i razumije, opet ne sluša.
Price Solomunove 29,20Jesi li vidio čovjeka nagla u besjedi svojoj? više ima nadanja od bezumna nego od njega.
Price Solomunove 29,21Ako ko mazi slugu od malena, on će najposlije biti sin.
Price Solomunove 29,22Gnjevljiv čovjek zameće svađu, i ko je naprasit, mnogo griješi.
Price Solomunove 29,23Oholost ponižuje čovjeka, a ko je smjeran duhom, dobija slavu.
Price Solomunove 29,24Ko dijeli s lupežem, mrzi na svoju dušu, čuje prokletstvo i ne prokazuje.
Price Solomunove 29,25Strašiv čovjek meće sebi zamku; a ko se u Gospoda uzda, biće u visokom zaklonu.
Price Solomunove 29,26Mnogi traže lice vladaočevo, ali je od Gospoda sud svakome.
Price Solomunove 29,27Pravednima je mrzak nepravednik, a bezbožniku je mrzak ko pravo hodi.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje