Tražilica


Izaija 16. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Izaija 16,1"Šaljite janjce vladaocu u zemlji Seli preko pustinje prema gori kćeri sionske!"
Izaija 16,2Kao ptice, što bježe, kao gnijezdo istjerano bit će kćeri Moaba na gazovima Amona.
Izaija 16,3"Učini vijeće! Stvori odluku! Načini kao noć sjenu svoju u podne! Zakloni izgnane! Nemoj izdati bjegunaca!
Izaija 16,4Ah, da bi mogli kod tebe boraviti izgnanici Moabovi! Od pustošnika budi im zaštita, jer nest; je nasilnika, prestaje pustošenje, iščeznuo je iz zemlje tlačitelj.
Izaija 16,5Podiže se prijestolje u milosti, na njemu sjedi po vjernosti sudac u šatoru Davidovu, koji teži za pravicom i traži pravednost."
Izaija 16,6"Čuli smo za oholost Moaba, vrlo veliku, za uznositost njegovu, nadutost njegovu, obijest njegovu i za ništetnu hvalidbu njegovu."
Izaija 16,7Zato će Moab jaukati za Moabom. Sve će jaukati. Za kolačima od grožđa iz Kir-Hareseta uzdisat će, posve poraženi.
Izaija 16,8Jer se posušiše polja Hešbona, čokot Sibme. Gospoda naroda potrše plemenito grožđe njihovo, što je dosezalo do Jazera, zamicalo do u pustinju, kojemu su se loze pružale i dolazile do na more.
Izaija 16,9Zato ću plakati s Jazerom za lozama Sibme, zalijevat ću te suzama, Hešbone i Elealo; jer u žetvu tvoju i u berbu tvoju udari poziv na rat.
Izaija 16,10Nestade radosti i veselja s polja rodnoga, u vinogradima se ne podvikuje, ne pjeva se, vina u kacama ne gazi gazilac, zamuklo je podvikivanje.
Izaija 16,11Zato jadikuje srce moje nad Moabom kao citara, nutrina moja nad Kir-Herešom.
Izaija 16,12Kad se pojavi Moab i umori se na visini i dođe u svetište, da se pomoli: ništa neće postići.
Izaija 16,13Ovo je riječ, koju nekoć reče Gospod o Moabu.
Izaija 16,14. A sada je govorio Gospod ovako: "U tri godine kao godine jednog najamnika postala je prezrena slava Moabova sa svim velikim mnoštvom. Još je samo ostatak, vrlo malen, neugledan."
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje