Tražilica


Izaija 27. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Izaija 27,1U onaj će dan pohoditi Gospod mačem svojim ljutim i veli kim i jakim Levijatana, hitru zmiju, i Levijatana, krivuljastu zmiju i ubit će zmaja u moru.
Izaija 27,2U onaj dan ima mio vinograd. Pjevajte o njemu:
Izaija 27,3"Ja, Gospod, čuvar sam njegov. Bez prestanka dajem mu plodnost. Da ga ne opustoši nitko, čuvam ga dan i noć.
Izaija 27,4Nema nikada gnjeva u mene. Kad bih samo našao u njemu trnja i drače, ustao bih u boj proti tome i sve bih spalio.
Izaija 27,5Ili bi se moralo tražiti u mene zaštitu, sklopiti mir s menom, jest, sklopiti mir s menom.
Izaija 27,6U budućim danima ukorijenit će se Jakov, procvjetat će i uzrasti Izraela i napunit će sav svijet plodovima.
Izaija 27,7Je li ih možda udario, kako je udario one, koji su udarali njega je li možda davio, kako je davio one, koji su davili njega?
Izaija 27,8Ne, on im se je osvetio stim, da ih je odbacio i protjerao. On ih je protjerao žestokom burom svojom u dan istočnoga vjetra.
Izaija 27,9Zato će se tako okajati krivnja zlodjela Jakovljeva, i u tom stoj potpun plod njegov oproštenja od grijeha, da sve kamenje žrtvenika razbije kao krečno kamenje, da više ne bude gajeva ni sunčanih stupova.
Izaija 27,10Jer osamljen leži tada tvrdi grad, mjesto raseljeno i kao pustinja zanemareno. Tamo pase, tamo leži goveče i ždere grmlje njegovo.
Izaija 27,11Kad mu se posuše grane, polomit će se. Žene dolaze i lože ih na oganj, jer je to narod bez razboritosti. Zato mu se ne smiluje Stvoritelj njegov, ne pomiluje ga tvorac njegov.
Izaija 27,12I dogodit će se u onaj dan, da Gospod ovija klasje, klasje od Eufrata do na potok egipatski, i tada će se vas pobrati, djeco Izraelova, jednog po jednog.
Izaija 27,13I dogodit će se u onaj dan, da se zatrubi u veliku trubu. Tada dolaze, koji su se izgubili u Asiriji i koji su izgnani u Egipat, da se poklone Gospodu u Jerusalemu na svetoj gori.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje