Tražilica


Izaija 43. poglavlje

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje

Ivan Šarić Jeruzalemska Biblija Tomislav Dretar Daničić-Karadžić
Izaija 43,1Ali sada ovako veli Gospod, Stvoritelj tvoj, Jakove, tvorac tvoj, Izraele: "Ne boj se, jer sam te otkupio, pozvao sam te po imenu: Moj si!
Izaija 43,2Ideš li preko vode, ja sam s tobom, preko rijeka, neće te potopiti, ideš li kroz oganj, nećeš izgorjeti, neće te plamen opaliti.
Izaija 43,3Jer ja, Gospod, tvoj sam Bog, Svetac Izraelov tvoj je spasitelj. Dao bih Egipat za te kao otkup, Etiopiju i Sebu mjesto tebe.
Izaija 43,4Jer si mi tako drag, tako vrijedan i tako mio, dao bih ljude za te, narode za život tvoj.
Izaija 43,5Ne boj se, jer sam ja s tobom! Od istoka dovodim djecu tvoju, od zapada skupljam te.
Izaija 43,6Kažem sjeveru: 'Daj!' jugu: 'Ne zadržavaj ih!' Sinove moje dovedi izdaleka, kćeri moje s kraja zemlje,
Izaija 43,7Sve, koji se zovu mojim imenom, koje sam na slavu svoju stvorio, sazdao, načinio!
Izaija 43,8Neka naprijed stupi narod, koji je slijep, a ipak ima oči, koji je gluh, a ima uši!
Izaija 43,9Svi narodi neka se skupe! Plemena neka se skupe! Tko između njih može tako što objaviti, učiniti da čujemo što je prije unaprijed kazano? Neka dovedu svjedoke svoje, da dokažu pravo svoje, da se čuje i kaže: 'Istina je!'
Izaija 43,10Vi ste moji svjedoci, veli Gospod, i sluga moj, kojega sam izabrao, da spoznate i vjerujete mi i uvidite, da sam ja, prije mene nije bilo boga, niti će ga poslije mene biti.
Izaija 43,11Ja, jedino ja jesam Gospod, osim mene nema pomoćnika.
Izaija 43,12Ja sam objavio i spasenje donio. Učinio sam da se čuje o meni, kad još nije bilo među vama nikakva boga tuđega, vi ste moji svjedoci", veli Gospod, "i samo sam ja Bog.
Izaija 43,13I ubuduće ja sam to, i itko ne izbavlja iz moje ruke; ja to činim, i tko može to promijeniti?"
Izaija 43,14Ovako veli Gospod, otkupitelj vaš, Svetac Izraelov: "Zbog vas šaljem u Babilon i tjeram ih dolje sve kao bjegunce, i Kaldejce na ponosnim lađama njihovim.
Izaija 43,15Ja, Gospod, Svetac vaš, stvoritelj Izraelov, kralj vaš."
Izaija 43,16Ovako veli Gospod, koji je načinio preko mora put, stazu preko silnih voda,
Izaija 43,17Koji vodi u boj kola i konje, vojsku i junake, i oni padaju i više ne ustaju, ugašeni su, kao stijenj ugašen.
Izaija 43,18"Ne mislite samo na ono, što se je prije dogodilo! Ne pazite samo na ono, što je prošlo!
Izaija 43,19Evo, ja ću učiniti novo, već se vidi, ne raspoznajete li to? I u pustinji pravim put, u pustari rijeke.
Izaija 43,20Tada će me slaviti zvijeri poljske, čagalji i nojevi, što sam izveo u pustinji vode, u pustari rijeke, da napojim narod svoj, iza branika svojega.
Izaija 43,21Taj narod, što sam ga sam sebi sazdao, navješćivat će slavu moju.
Izaija 43,22A ipak, Jakove, ti me nijesi zvao, niti si se trudio za me, Izraele!
Izaija 43,23Nijesi mi prinio janjce od sebe kao žrtvu paljenicu, nijesi me počastio žrtvama svojim. Nijesam te nagonio da mi služiš prinosima i nijesam te mučio da mi kadiš.
Izaija 43,24Nijesi mi kupio za novce mirodija, nijesi me okrijepio pretilinom žrtava svojih. A zadao si mi posla svojim grijehima, ražalostio si me zlodjelima svojim.
Izaija 43,25Ja sam, ja, koji uništavam krivnju tvoju zbog sebe i tvojih se grijeha više ne spominjem.
Izaija 43,26Opomeni me samo! Sudimo se! Pripovijedaj, da dokažeš pravo svoje!
Izaija 43,27Otac tvoj prvi već je sagriješio, i posrednici tvoji bili su mi nevjerni.
Izaija 43,28Tada sam s knezovima svetišta svukao posvetu njihovu, Jakova bacio u prokletstvo i Izraela stavio na ruglo.
Izaija 43,1 Sada ovako govori Jahve, koji te stvorio, Jakove, koji te sazdao, Izraele: "Ne boj se, jer ja sam te otkupio; imenom sam te zazvao: ti si moj!
Izaija 43,2Kad preko vode prelaziš, s tobom sam; ili preko rijeke, neće te preplaviti. Pođeš li kroz vatru, nećeš izgorjeti, plamen te opaliti neće.
Izaija 43,3Jer ja sam Jahve, Bog tvoj, Svetac Izraelov, tvoj spasitelj. Za otkupninu tvoju dajem Egipat, mjesto tebe dajem Kuš i Šebu.
Izaija 43,4Jer dragocjen si u mojim očima, vrijedan si i ja te ljubim. Stog i dajem ljude za tebe i narode za život tvoj.
Izaija 43,5Ne boj se jer ja sam s tobom. S istoka ću ti dovest` potomstvo i sabrat ću te sa zapada.
Izaija 43,6Reći ću sjeveru: `Daj mi ga!` a jugu `Ne zadržavaj ga!` Sinove mi dovedi izdaleka i kćeri moje s kraja zemlje,
Izaija 43,7sve koji se mojim zovu imenom i koje sam na svoju slavu stvorio, koje sam sazdao i načinio.
Izaija 43,8Izvedi narod slijep, premda oči ima, i gluh, premda uši ima.
Izaija 43,9Neka se saberu sva plemena i neka se skupe narodi. Tko je od njih to prorekao i davno navijestio? Nek` dovedu svjedoke da se opravdaju, neka se čuje da se može reći: "Istina je!
Izaija 43,10Jer vi ste mi svjedoci, riječ je Jahvina, i moje sluge koje sam izabrao, da biste znali i vjerovali i uvidjeli da sam to ja. Prije mene nijedan bog nije bio načinjen i neće poslije mene biti.
Izaija 43,11Ja, ja sam Jahve, osim mene nema spasitelja.
Izaija 43,12Ja sam prorekao, spasio i navijestio, i nema među vama tuđinca! Vi ste mi svjedoci, riječ je Jahvina, a ja sam Bog
Izaija 43,13od vječnosti - ja jesam! I nitko iz ruke moje ne izbavlja; što učinim, tko izmijeniti može?
Izaija 43,14Ovako govori Jahve, otkupitelj vaš, Svetac Izraelov: "Radi vas poslah protiv Babilona, oborit ću prijevornice zatvorima i Kaldejci će udarit u kukanje.
Izaija 43,15Ja sam Jahve, Svetac vaš, stvoritelj Izraelov, kralj vaš!
Izaija 43,16Ovako govori Jahve, koji put po moru načini i stazu po vodama silnim;
Izaija 43,17koji izvede bojna kola i konje, vojsku i junake, i oni padoše da više ne ustanu, zgasnuše, kao stijenj se utrnuše.
Izaija 43,18Ne spominjite se onog što se zbilo, nit` mislite na ono što je prošlo.
Izaija 43,19Evo, činim nešto novo; već nastaje. Zar ne opažate? Da, put ću napraviti u pustinji, a staze u pustoši.
Izaija 43,20Slavit će me divlje zvijeri, čaglji i nojevi, jer vodu ću stvorit` u pustinji, rijeke u stepi, da napojim svoj narod, izabranika svoga.
Izaija 43,21I narod koji sam sebi sazdao moju će kazivati hvalu!
Izaija 43,22Ali me ti, Jakove, nisi zazvao, niti si se zamorio oko mene, Izraele!
Izaija 43,23Nisi mi prinosio ovce za paljenicu, nisi me častio žrtvama. A ja te silio nisam na prinose, nisam ti dodijavao ištući kada.
Izaija 43,24Nisi mi kupovao za novac trsku, nisi me sitio salom svojih žrtava; nego si me grijesima svojim mučio, bezakonjem svojim dosađivao mi.
Izaija 43,25A ja, ja radi sebe opačine tvoje brišem i grijeha se tvojih ne spominjem.
Izaija 43,26Podsjeti me, zajedno se sporimo, govori ti da se opravdaš.
Izaija 43,27Prvi je otac tvoj sagriješio, posrednici tvoji od mene se odmetnuli,
Izaija 43,28knezovi su tvoji oskvrnuli Svetište. Tad izručih Jakova prokletstvu, i poruzi Izraela.
Izaija 43,1Ali sada, ovako govori GOSPOD koji te stvorio, Jakove, koji te oblikovao, Izraele: Ne boj se, jer ja sam te iskupio, ja sam te nazvao tvojim imenom, ti si moj. Ako prođeš vodama, ja ću biti s tobom, kroz rijeke, one te neće potopiti. Ako prođeš kroz sred vatre, ti nećeš biti spaljen i plamen te neće skameniti više u sred polja,
Izaija 43,3jer ja, GOSPOD, ja sam tvoj Bog, : *Svetac Izraelov, tvoj Spasitelj. Ja sam dao Egiptu u otkupninu za tebe, Nubiju i Sevau u zamjenu za tebe,
Izaija 43,4jer ti vrijediš mnogo u mojim očima, jer ti imaš težinu i što te ja volim; ja dakle dajem ljudima u zamjenu za tebe, gradove u zamjenu za tvoju osobu.
Izaija 43,5Ne boj se, jer ja sam s tobom, s istoka ja ću dovesti tvoje potomstvo, sa zapada ja ću te prikupiti.
Izaija 43,6Na sjeveru ja ću reći: ” Daj“, i na jugu: ” Ne zadržavaj! “ Dovedi moje sinove iz zemlje daleke i moje kćeri s krajeva zemlje,
Izaija 43,7sve one koji su nazvani mojim imenom, i koje ja imam, za svoju slavu, stvorene, uobličene i gotove!
Izaija 43,8Izvedi slijepi narod, ali koji ima oči, gluhe, koji međutim imaju uši.“
Izaija 43,9Nek svi narodi odjednom se skupe, nek se varoši ujedine: Tko, kod njih, bijaše najavio te događaje; ostavio nas shvatiti prve događaje? Nek posvjedoče i nek se potvrde, da se čuje i da se kaže: ” To je dostojno vjere.“
Izaija 43,10Moji svjedoci, to ste vi proročanstvo GOSPODOVO moj sluga, to ste vi koje sam izabrao da biste vi mogli shvatiti, imati vjere u mene i uočiti da sam ja uistinu takav: prije mene ne bi stvoren nikakav bog, a ni poslije mene on neće postojati.
Izaija 43,11To sam ja, ja sam taj koji je GOSPOD, osim mene, nema Spasitelja.
Izaija 43,12Ja sam taj koji je oglasio i dao spas, ja koji sam dao čuti, a ne kod vas neki tuđi bog. Tako vi ste moji svjedoci proročanstvo GOSPODOVOa ja, ja sam Bog.
Izaija 43,13Da, od sada ja sam takav: nitko ne vadi iz moje ruke; to što ja ostvarim, tko bi mogao oborit?
Izaija 43,14Ovako govori GOSPOD, onaj koji vas je otkupio, *Svetac Izraelov: Zbog vas ja sam pokrenuo jedan pohod u Babiloniju, ja ih šaljem sve u bjegstvo, da, Kaldejce, na tim lađama gdje odzvanjaju njihovi poklici.
Izaija 43,15Ja sam GOSPOD, vaš Svetac, onaj koji je stvorio Izrael, vašeg Kralja.
Izaija 43,16Ovako govori GOSPOD, onaj koji upravi u sred mora jedan put, jednu stazu u srcu razularenih voda,
Izaija 43,17onaj koji pokrene kola i konje, postrojbe i grupe za napad sve zajedno, tek što su legli da ne ustanu više, ugušeni kao fitilj i ugašeni:
Izaija 43,18Ne sjećajte se više davnih događaja, ne spominjite nekadašnjih stvari.
Izaija 43,19Evo ja ću novo izvesti koje je već proklijalo; zar ga ne prepoznajete? Da, ja ću u sred pustinje jedan novi staviti put, u pustari, staze :
Izaija 43,20divlje zvijeri me proslavljaju, šakali i nojevi, jer ja sam u sred pustinje pribavio vodu, rijeke u pustari, za napojiti moj puk, mog izabranika,
Izaija 43,21narod koji sam ja obučio za sebe i koji će ponavljati moju pohvalnicu.
Izaija 43,22Isključeno je, Jakove, da si me ti mogao ugostiti, isto tako, Izraele, da si se ti za mene izmorio;
Izaija 43,23isključeno da si me snabdio janjadima svojih holokausta, ili da si uvećao moju slavu svojim žrtvama. isključeno je, da bi imao milodare, da te ja pretvorim u roba, ili da bih imao *tamjana da te ja zamaram;
Izaija 43,24isključeno je da me ti imaš, o svom trošku, osim u mirisu, ili da me ti zasitiš masnim svojih žrtava! Naprotiv, s tvojim grješkama, ti si taj koji me spustio u robstvo, Naprotiv, s tvojim grješkama, ti si taj koji me spustio u robstvo, s tvojim nastranostima, ti si taj koji me izmorio;
Izaija 43,25međutim, ja sam takav da brišem, zbog vlastitog obzira, tvoje pobune, da ne čuvam u sjećanju tvojih pobuna.
Izaija 43,26Predstavi mi ga, tvoje sjećanje, i presudimo mu zajedno, da, ti, provjeri, za dokazati sebi:
Izaija 43,27tvoj je prvi otac omahnuo, tvoji glasnogovornici su se pobunili protiv mene,
Izaija 43,28tada sam ja obeščastio tvoje presvete dostojanstvenike, ja sam posvetio Jakova zabrani, a Izrael porugama zajedljivim.
Isaija 43,1Ali sada ovako veli Gospod, koji te je stvorio, Jakove, i koji te je sazdao, Izrailju: ne boj se, jer te otkupih, pozvah te po imenu tvom; moj si.
Isaija 43,2Kad pođeš preko vode, ja ću biti s tobom, ili preko rijeka, neće te potopiti; kad pođeš kroz oganj, nećeš izgorjeti i neće te plamen opaliti.
Isaija 43,3Jer sam ja Gospod, Bog tvoj, svetac Izrailjev, spasitelj tvoj; dadoh u otkup za te Misir, Etiopsku i Sevu mjesto tebe.
Isaija 43,4Otkako si mi postao drag, proslavio si se i ja te ljubih; i dadoh ljude za te i narode za dušu tvoju.
Isaija 43,5Ne boj se, jer sam ja s tobom; od istoka ću dovesti sjeme tvoje, i od zapada sabraću te.
Isaija 43,6Kazaću sjeveru: daj; i jugu: ne brani; dovedi sinove moje iz daleka i kćeri moje s krajeva zemaljskih,
Isaija 43,7Sve, koji se zovu mojim imenom i koje stvorih na slavu sebi, sazdah i načinih.
Isaija 43,8Izvedi narod slijepi koji ima oči, i gluhi koji ima uši.
Isaija 43,9Svi narodi neka se skupe, i neka se saberu plemena; ko je između njih naprijed kazao to ili nam kazao što je bilo prije? Neka dovedu svjedoke svoje i opravdaju se; ili neka čuju, i reku: istina je.
Isaija 43,10Vi ste moji svjedoci, veli Gospod, i sluga moj kojega izabrah, da biste znali i vjerovali mi i razumjeli da sam ja; prije mene nije bilo Boga niti će poslije mene biti.
Isaija 43,11Ja sam, ja sam Gospod, i osim mene nema spasitelja.
Isaija 43,12Ja objavih, i spasoh, i naprijed kazah, i nikoji tuđ bog među vama, i vi ste mi svjedoci, veli Gospod, i ja sam Bog.
Isaija 43,13Ja sam od prije nego dan posta, i niko ne može izbaviti iz moje ruke; kad radim, ko će smesti?
Isaija 43,14Ovako govori Gospod izbavitelj vaš, svetac Izrailjev: vas radi poslaću u Vavilon i pobacaću sve prijevornice, i Haldejce s lađama, kojima se hvale.
Isaija 43,15Ja sam Gospod svetac vaš, stvoritelj Izrailjev, car vaš.
Isaija 43,16Ovako govori Gospod koji je načinio po moru put i po silnijem vodama stazu,
Isaija 43,17Koji izvodi kola i konje, vojsku i silu, da svi popadaju i ne mogu ustati, da se ugase kao što se gasi svještilo:
Isaija 43,18Ne pominjite što je prije bilo i ne mislite o starijem stvarima.
Isaija 43,19Evo, ja ću učiniti novo, odmah će nastati; nećete li ga poznati? Još ću načiniti u pustinji put, rijeke u suhoj zemlji.
Isaija 43,20Slaviće me zvijeri poljske, zmajevi i sove, što sam izveo u pustinju vode, rijeke u zemlji suhoj, da napojim narod svoj, izbranika svojega.
Isaija 43,21Narod koji sazdah sebi, pripovjedaće hvalu moju.
Isaija 43,22A ti, Jakove, ne priziva me, i bijah ti dosadan, Izrailju.
Isaija 43,23Nijesi mi prinio jagnjeta na žrtvu paljenicu, i žrtvama svojim nijesi me počastio; nijesam te nagonio da mi služiš prinosima, niti sam te trudio da mi kadiš.
Isaija 43,24Nijesi mi kupio za novce kada, niti si me pretilinom žrtava svojih nasitio, nego si me mučio svojim grijesima, i dosadio si mi bezakonjem svojim.
Isaija 43,25Ja, ja sam brišem tvoje prijestupe sebe radi, i grijeha tvojih ne pominjem.
Isaija 43,26Opomeni me, da se sudimo, kazuj, da se opravdaš.
Isaija 43,27Otac tvoj prvi sagriješi, i učitelji tvoji skriviše mi.
Isaija 43,28Zato ću izbaciti iz svetinje knezove, i daću Jakova u prokletstvo i Izrailja u sramotu.

Prethodno poglavlje | Sadržaj | Sljedeće poglavlje