Tražilica


Izaija 66. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Izaija 66,1Ovako veli Gospod: "Prijestolje je moje nebo, i zemlja je podnožje nogama mojim. Kakvu ćete mi kuću graditi i kakvo je mjesto mojega počivališta?
Izaija 66,2Jer je sve to ruka moja napravila. Tako je sve to postalo", veli Gospod. "Ali ja gledam na onoga, koji je ponizan, na onoga, koji je skrušen u duhu, na onoga, koji se brine za riječ moju.
Izaija 66,3Tko kolje bikove, a ujedno je ubojica ljudi; tko žrtvuje ovce, a ujedno psu lomi zatiljak; tko prinosi dar, a ujedno prinosi krv svinjeću; tko pali kad, a ujedno hvali idola: "kao što ovi idu svojim vlastitim putovima i nalaze ugodnost na grdobama svojim.
Izaija 66,4Isto ću tako ja izabrati sebi mučenja za njih i pustit ću na njih ono, što im se gadi, jer, kad sam zvao, nitko se nije odazvao, kad sam govorio, nitko nije htio slušati, nego je činio, što je zlo u očima mojim, i izabrao ono, što mi se nije dopadalo."
Izaija 66,5Slušajte riječ Gospodnju, koji se brinete za riječ njegovu: "Braća vaša, koja mrze na vas, koja vas odbacuju zbog imena mojega, govore ovako: 'Neka se pokaže Gospod u krasoti svojoj, da ugledamo radost vašu!' Ali će se oni posramiti."
Izaija 66,6Čuj, vika ide iz grada! Čuj, iz hrama! Čuj, Gospod plaća neprijateljima svojim!
Izaija 66,7Prije nego dođu bolovi, on će poroditi. Prije nego ga uhvate muk, on će roditi dječaka.
Izaija 66,8Tko je čuo tako što? Tko je vidio tako što? Može li zemlja u jedan dan doći na svijet? Može li se narod roditi ujedanput, a ipak će Sion ležati u bolovima i zajedno rađati djecu.
Izaija 66,9"Zar da ga još priječim kod porođaja?", veli Gospod. "Zar da mu to branim ja, koji dajem rađati?", veli Bog tvoj.
Izaija 66,10Radujte se s Jerusalemom i veselite se gradu, vi svi, koji ga ljubite! Radujte se s njim svi, koji ste ga žalili!
Izaija 66,11Napijte se na utješnim prsima njegovim! Srčite, naslađujte se na punini krasote njegove!
Izaija 66,12Jer ovako veli Gospod: "Gle, ja dovodim spasenje k njemu kao rijeku, sjajno bogatstvo naroda kao nabujali potok. Vi ćete se na njemu napiti. Bit ćete nošeni na rukama, milovani na koljenima.
Izaija 66,13Kao dječaka, kojega tješi mati njegova, tako ću vas ja tješiti. U Jerusalemu vi ćete se utješiti.
Izaija 66,14Kad to vidite, obradovat će se srce vaše, tijelo će vaše procvasti kao mlada zelen." Tako će se objaviti ruka Gospodnja na slugama njegovim, a zaprijetit će neprijateljima svojim.
Izaija 66,15Jer gle, Gospod će doći u ognju, a kola su mu kao vihor. Gnjev će svoj pretvoriti u propast, prijetnju svoju u plamenove ognjene.
Izaija 66,16Jer Gospod sudi ognjem i mačem svojim svakome tijelu. Velik će biti broj pobijenih od Gospoda.
Izaija 66,17"Koji se posvećuju i očišćavaju za vrtove iza svećenika u sredini, pritom jedu meso svinjeće, nečisto, miše; svi će izginuti", veli Gospod.
Izaija 66,18"K meni su došla djela vaša i mišljenja vaša. Sve ću narode i jezike skupiti, i oni će doći i vidjeti slavu moju.
Izaija 66,19Postavit ću znak na njih i neke ću od njih kao obraćene poslati k narodima: u Taršiš, Put i Lud, koji natežu luk, u Tubal i Javan, dalekim zemljama na moru, koji još nijesu čuli glasa o meni i nijesu još vidjeli slave moje; oni će navješćivati slavu moju među narodima.
Izaija 66,20Tada će se dovesti sva braća vaša iz svih naroda kal dar za Gospoda, na konjima, na kolima, na nosilima, na mazgama i devama, k svetoj gori mojoj u Jerusalem, veli Gospod, "kao što prinose sinovi Izraelovi dar u čistoj posudi u kuću Gospodnju.
Izaija 66,21Jedan dio između njih uzet ću za svećenike i Levite", veli Gospod.
Izaija 66,22Jer kao što će novo nebo i nova zemlja, što ih stvaram, stajati preda mnom", veli Gospod, "tako će stajati i vaše pleme i vaše ime.
Izaija 66,23I od mlađaka do mlađaka i od subote do subote dolazit će svako tijelo, da se pokloni preda mnom", veli Gospod.
Izaija 66,24"Tada će se izlaziti, da se vide mrtva tjelesa ljudi, što su otpali od mene. Crv njihov neće umrijeti, oganj se njihov neće ugasiti - bit će oni grdoba svakome tijelu.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje