Tražilica


Izlazak 25. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Izlazak 25,1Gospod zapovjedi Mojsiju:
Izlazak 25,2"Zapovjedi sinovima Izraelovim, neka pobiraju za me prilog; od svakoga, koji hoće da drage volje dadne, uzmite za me prinos.
Izlazak 25,3A ovo je prilog, što ćete ga pobirati od njih: zlato, srebro i mjed,
Izlazak 25,4Modar i crven skerlet predivo, fini lan, kostrijet;
Izlazak 25,5Kože ovnujske crveno obojene, kože jazavčeve i drveta akacije;
Izlazak 25,6Ulje za svijećnjak, mirisi za ulje pomazanja i za mirisavi kad;
Izlazak 25,7Kamenje oniksovo i drugo kamenje drago za ukivanje na oplećak i naprsnik.
Izlazak 25,8Podignite mi Svetište, da mogu prebivati u sredini njihovoj.
Izlazak 25,9Sagradite mi ga posve po uzorku, što ću ti ga pokazati od Šatora i od svih oprema njegovih.
Izlazak 25,10Napravite kovčeg od drveta akacije, dva i po lakta dug, lakat i po širok, lakat i po visok.
Izlazak 25,11Pozlati ga iznutra i izvana čistim zlatom i odozgor mu napravi vijenac zlatan unaokolo.
Izlazak 25,12Salij mu uz to četiri zlatna koluta i pričvrsti ih na četiri noge, dva koluta na jednoj strani i dva koluta na drugoj strani.
Izlazak 25,13Napravi motke od drveta akacije i pozlati ih.
Izlazak 25,14Utakni motke u kolute na stranama kovčega, da se o njima može nositi kovčeg.
Izlazak 25,15Motke neka ostanu u kolutima kovčega i neka se nikada ne izvlače.
Izlazak 25,16U kovčeg stavi zakon, što ću ti ga dati.
Izlazak 25,17Napravi onda pomirilište od čistoga zlata, dva i po lakta dugo i lakat i po široko.
Izlazak 25,18Napravi uz to dva kerubina zlatna. Izradi ih kovanim radom tako, da čine jedan komad s obadva kraja pomirilišta.
Izlazak 25,19Jednoga kerubina napravi tako, da čini jedan komad s jednim krajem, a drugoga kerubina tako, da čini jedan komad s drugim krajem. Postavi dakle obadva kerubina na obadva kraja tako, da čine jedan komad s pomirilištem.
Izlazak 25,20Kerubini neka drže raširena krila svoja prema gore i tako ujedno svojim krilima neka pokrivaju pomirilište. Lica njihova neka su okrenuta jedno prema drugome, i neka su ujedno lica kerubina upravljena prema pomirilištu.
Izlazak 25,21Metni pomirilište odozgor na kovčeg, a u kovčeg metni zakon, kojega ću ti dati.
Izlazak 25,22Tamo ću se ja s tobom sastajati, i od pomirilišta između obadva kerubina, što su na kovčegu zavjeta, sve ću ti priopćivati, što ti imam nalagati za sinove Izraelove.
Izlazak 25,23Napravi i stol od drveta akacije, dva lakta dug, jedan lakat širok i lakat i po visok.
Izlazak 25,24Pozlati ga čistim zlatom i napravi na njemu vijenac zlatan unaokolo.
Izlazak 25,25I napravi mu unaokolo za dlan širok okvir i na tom okviru napravi unaokolo vijenac zlatan.
Izlazak 25,26Salij za to četiri koluta zlatna i pričvrsti kolute na četiri strane, i to na četiri noge njegove.
Izlazak 25,27Tik uz okvir imaju biti koluti, da se u njih utaknu motke, da se tako može nositi što.
Izlazak 25,28Motke napravi od drveta akacije i pozlati ih. O njima ima se nositi stol.
Izlazak 25,29Metni mu onda njegove zdjele, čaše, varjače i vrčeve, kojima će se prinositi tekuće žrtve. Napravi ih od čistoga zlata.
Izlazak 25,30Na što neprestano postavljaj preda me kruhove obličja.
Izlazak 25,31Napravi i svijećnjak od čistoga zlata. Svijećnjak, noga njegova i stablo njegovo mora se izraditi kovanim radom. Njegove čaše, jabuke i cvjetovi imaju biti iz jednoga komada s njim.
Izlazak 25,32Best grana ima izlaziti s obje strane, tri grane svijećnjaka na jednoj strani i tri grane svijećnjaka na drugoj.
Izlazak 25,33Na svakoj grani imaju biti tri kao badem čaše s jabukom i cvijetom. Tako ima biti na svih šest grana, što izlaze iz svijećnjaka.
Izlazak 25,34Na samom stablu od svijećnjaka imaju biti četiri kao badem čaše s jabukom i cvijetom.
Izlazak 25,35I to ima biti uvijek jabuka ispod svake dvije grane, što izlaze iz njega, onda opet jabuka ispod dvije grane i onda opet jabuka ispod dvije grane, dakle ispod šest grana, što izlaze iz njega.
Izlazak 25,36Jabuke i grane njihove imaju biti iz jednoga komada s njim. Sve neka bude kovani rad iz jednoga komada od čistoga zlata.
Izlazak 25,37Napravi uz to sedam svjetionica. Neka se postave na njih ove svjetionice tako, da daju svoje svjetlo na prostor sprijeda.
Izlazak 25,38I usekači njegovi i tavice njegove imaju biti od čistoga zlata.
Izlazak 25,39Za sve te sprave ima se potrošiti jedan talenat čistoga zlata.
Izlazak 25,40Pripazi, da to izvedeš točno po uzorku, što ti je bio pokazan na gori.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje