Tražilica


Jeremija 6. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Jeremija 6,1Bježite, sinovi Benjaminovi, iz Jerusalema! U Tekoi zatrubite u trubu! Zamahnite zastavom prema Bet-Hakeremu, jer od sjevera prijeti nesreća, silan razor.
Jeremija 6,2Milu, razmaženu, uništavam, kćer sionsku.
Jeremija 6,3Pastiri dolaze k njoj sa stadima svojim, razapinju oko nje šatore svoje; svaki pase područje svoje.
Jeremija 6,4Posvetite se za boj proti njoj! Ustanite, izaći ćemo u podne! Teško nama! Već se naginje dan već se proteže sjena večernja.
Jeremija 6,5Ustanite, izađimo po noći, razorimo palače njezine!"
Jeremija 6,6Jer ovako veli Gospod nad vojskama: "Sijecite drva njezina, načinite opkop proti Jerusalemu, jer to je grad, koji se ima kazniti, posvuda u njemu vlada tlačenje.
Jeremija 6,7Kao što bunar drži svježom vodu svoju, tako on drži svježom zloću svoju, nepravda i nasilje, čuje se u njemu jad i zlostavljanje, jednako su mi pred očima.
Jeremija 6,8Popravi se, Jerusaleme, da se ne odvratim od tebe, inače te obraćam u pustinju, u zemlju bez stanovnika."
Jeremija 6,9Ovako veli Gospod nad, vojskama: "Temeljito pabirčenje držat će se na ostatku Izraelovu kao na čokotu, ispružit će ruku kao vinogradar za lozama.
Jeremija 6,10Kojemu ću govoriti i koga opominjati, da me čuje, jer doista, uho se njihovo neobrezano, te ne može čuti! Gle, riječ je Gospodnja njima podsmijeh, ne dopada im se.
Jeremija 6,11Prepun sam gnjeva Gospodnjega, iznemogao sam ustežući ga. Moram ga izliti na dijete na ulici, na svu četu mladića; jest, muževi i žene hvataju se, starac s vremešnim.
Jeremija 6,12Kuće njihove zapadaju strance s njivama i ženama, kad ispružim ruku proti stanovnicima ove zemlje", veli Gospod.
Jeremija 6,13"Jer od najmanjega do najvećega sve misli samo na vlastitu korist; proroci i svećenici, svi varaju.
Jeremija 6,14Lom naroda mojega hoće da liječe govoreći mu olako Mir, mir, a mira nema.
Jeremija 6,15Morali bi se stidjeti, što su činili gad, ali se ne stide, ne znaju se više zarumeniti. Zato će popadati, kad pada sve, i srušiti se, kad ih kaznim", veli Gospod.
Jeremija 6,16Ovako veli Gospod: "Zakoračite na nove putove, pogledajte naokolo i pitajte za staze stare, gdje je put k spasenju! Ali, idete po njemu, naći ćete mir duši svojoj, a oni rekoše: 'Nećemo da idemo po njemu!'
Jeremija 6,17Postavio sam vam stražare: Pazite na trubljenje truba, ali oni rekoše: 'Nećemo da pazimo m njih.'
Jeremija 6,18Zato čujte, narodi, slušaj zajednico, što im se događa!
Jeremija 6,19Čuj, zemljo! Evo, ja nesreću donosim na ovaj narod, plaću za osnove njihove, jer ne idu za uputama mojim i zakon moj zabacuju.
Jeremija 6,20što će mi još tamjan iz Sabe, mirisni cimet iz daleke zemlje? Žrtve vaše paljenice nijesu mi više i ugodne, žrtve vaše zaklanice ne do padaju mi se."
Jeremija 6,21Zato ovako veli Gospod: "Evo, ja ću metnuti ovome narodu smetnje na put, neka se s njih sruše, oci i sinovi zajedno! Susjed zajedno s drugim neka propadne!"
Jeremija 6,22Ovako veli Gospod: "Evo, narod dolazi iz zemlje sjeverne, velik narod ustaje s krajeva zemlje.
Jeremija 6,23Luk nosi i koplje, tvrd je bez milosrđa, vika je njegova kao bučno more, na konjima juri ovamo, kao ratnik naoružan, proti tebi, kćeri sionska!"
Jeremija 6,24Čuli smo glas o njemu: ruke naše sustaju i klonu, tjeskoba nas obuzima i bol kao ženu, kad rada."
Jeremija 6,25Ne idite na polje, ne stupajte na ulicu, jer prijeti mač neprijateljev, groza unaokolo.
Jeremija 6,26Kćeri, narode moj, obuci žalobnu odjeću, baci se na prah i žali kao za sinom jedincem, tuguj gorko: "Najedanput je došao na nas zatirač."
Jeremija 6,27"Za stražara te postavljam narodu svojemu, za ispitatelja, da doznaješ i izviđaš put njegov."
Jeremija 6,28Svi su buntovnici i klevetnici, samo mjed i gvožđe, svi su pokvareni.
Jeremija 6,29Mješina puše, posve ostaje u ognju olovo, uzalud je sve taljenje; zli se ne daju izlučiti.
Jeremija 6,30Zovu se srebro zabačeno, jer ih je zabacio Gospod.
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje