Tražilica


Jeremija 27. poglavlje

Prethodno poglavlje| Sadržaj | Sljedeće poglavlje
Jeremija 27,1U početku vladanja Zedekija, sina Josijina, kralja Judina, dođe Jeremiji ova riječ od Gospoda, govoreći:
Jeremija 27,2"Ovako mi reže Gospod: Načini sebi užeta i jaram i metni sebi oko vrata!
Jeremija 27,3Pošlji to isto kralju Edoma, kralju Moaba, kralju Amonaca, kralju Tira i kralju Sidona po poslanicima, koji su došli u Jerusalem k Zedekiji, kralju Judinu!
Jeremija 27,4Daj im ovaj nalog za njihove gospodare: Ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraelov: Recite svojim gospodarima:
Jeremija 27,5'Ja sam stvorio zemlju, ljude i životinje na zemlji snagom svojom velikom i mišicom svojom podignutom i dajem ih, kome hoću.
Jeremija 27,6Sada dajem sve te zemlje svojemu slugi Nebukadnezaru, kralju babilonskom. I životinje poljske dajem mu, da mu služe.
Jeremija 27,7Svi narodi imaju biti podložni njemu, sinu njegovu i unuku njegovu, dok dođe vrijeme i njegovoj zemlji, kad ga upokore moćni narodi i veliki kraljevi.
Jeremija 27,8A narod, kraljevstvo, što neće da služi babilonskom kralju Nebukadnezaru i neće da savije šiju svoju u jaram kralja babilonskoga, taj ću narod, veli Gospod, pohoditi mačem, gladu i kugom, dok ga posve ne pokorim rukom njegovom.
Jeremija 27,9Zato ne slušajte svojih proroka, vrača, sanjača, gatara i bajača, koji vam govore: Nećete služiti kralju babilonskom!
Jeremija 27,10Jer vam oni prorokuju laži, da vas odvedu iz zemlje vaše, kad bih vas ja odbacio, da propadnete.
Jeremija 27,11A narod, koji savije šiju svoju pod jaram kralja babilonskoga i bude mu služio, ostavit ću ga mirno na zemlji njegovoj, govori Gospod, da je obrađuje i stanuje u njoj.'"
Jeremija 27,12Zedekiji, kralju Judinu, rekao sam isto tako: "Savijte šiju svoju pod jaram kralja babilonskoga! Budite podložni njemu i narodu njegovu, pa ćete ostati na životu!
Jeremija 27,13Zašto da poginete, ti i narod tvoj, od mača, gladi i kuge, kako je zaprijetio Gospod narodu, koji e će da služi kralju babilonskom?
Jeremija 27,14Ne slušajte riječi proroka, koji vam govore: 'Nećete služiti kralju babilonskom,' jer vam oni prorokuju laži.
Jeremija 27,15'Ja ih nijesam poslao, govori Gospod, oni vam Lažno prorokuju u moje ime, da vas odbacim i da propadnete zajedno s prorocima, koji su vam prorokovali.'"
Jeremija 27,16Svećenicima i svemu narodu rekao sam: "Ovako veli Gospod: Ne slušajte riječi svojih proroka, koji vam prorokuju ovako: 'Doista, posuđe kuće Gospodnje doskora će se vratiti iz Babilona,' jer vam oni prorokuju laži.
Jeremija 27,17Ne slušajte ih! Budite podložni kralju babilonskom, pa ćete ostati na životu! Zašto da ovaj grad bude gomila ruševina?
Jeremija 27,18Ako su proroci i ako je riječ Gospodnja u njih, neka mole Gospoda nad vojskama, da posude, što je još ostalo u kući Gospodnjoj i u palači kralja Judina i u Jerusalemu, ne dođe još također u Babilon.
Jeremija 27,19Jer ovako veli Gospod nad vojskama za stupove, more, podnožja i ostalo posuđe, što je ostalo u ovom gradu,
Jeremija 27,20Što Nebukadnezar, kralj babilonski, nije uzeo sa sobom, kad je odveo Jehoniju, sina Jojakimova, kralja Judina, iz Jerusalema u Babilon zajedno sa svima odličnicima i Judinim i jerusalemskim.
Jeremija 27,21Jer ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraelov, za posuđe, što je još ostalo u palači kralja Judina i u Jerusalemu:
Jeremija 27,22'U Babilon će se odnijeti i tamo će ostati do dana, kad ih opet pogledam, veli Gospod, i dadnem ih donijeti i na ovo mjesto vratiti.'"
Prethodno poglavlje | | Sadržaj | Sljedeće poglavlje